Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-червень 2020 року
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-червень 2020 року
               
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-червень 2020 рік
    ДОХОДИ       тис.грн.  
  Податки Затверджений план на     2020 рік Уточнений план на      2020 рік Уточнений план за січень-червень            2020 рік Фактичне виконання за січень-червень               2020 рік відхилення від плану
" + "/
" -"
%
10000000 Податкові надходження   96 393,500 96 393,500 47 417,300 46 142,805 -1 274,495 97,3
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  50 955,900 50 955,900 24 902,000 24 767,846 -134,154 99,5
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 250,500 250,500 125,200 127,463 2,263 101,8
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 658,900 658,900 329,500 155,853 -173,647 47,3
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 275,400 275,400 137,700 33,000 -104,700 24,0
13030000 Рентна плата за користування надрами  383,500 383,500 191,800 122,853 -68,947 64,1
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  5,500 5,500 2,800 1,074 -1,726 38,4
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 360,000 360,000 180,000 116,966 -63,034 65,0
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 18,000 18,000 9,000 4,813 -4,187 53,5
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   3 401,600 3 401,600 1 700,800 2 146,911 446,111 126,2
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
182,400 182,400 91,200 157,846 66,646 173,1
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
711,200 711,200 355,600 545,431 189,831 153,4
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 2 508,000 2 508,000 1 254,000 1 443,634 189,634 115,1
18000000 Місцеві податки 41 126,600 41 126,600 20 359,800 18 944,732 -1 415,068 93,0
18010000 Податок на майно 28 151,100 28 151,100 13 698,800 12 197,594 -1 501,206 89,0
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 2 845,400 2 845,400 1 258,400 1 459,734 201,334 116,0
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 22,900 22,900 11,100 2,648 -8,452 23,9
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 37,900 37,900 4,000 19,494 15,494 487,4
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 261,800 261,800 10,300 118,006 107,706 1145,7
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 2 522,800 2 522,800 1 233,000 1 319,586 86,586 107,0
18010500
18010900
Плата за землю 25 305,700 25 305,700 12 440,400 10 835,902 -1 604,498 87,1
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   22 501,400 22 501,400 11 250,700 9 425,293 -1 825,407 83,8
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1 811,700 1 811,700 905,800 1 059,906 154,106 117,0
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   461,800 461,800 117,000 115,868 -1,132 99,0
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   530,800 530,800 166,900 234,835 67,935 140,7
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,000 0,000 0,000 -98,042 -98,042 0,0
18030000 Туристичний збір 4,700 4,700 2,300 3,415 1,115 148,5
18050000 Єдиний податок 12 970,800 12 970,800 6 658,700 6 743,723 85,023 101,3
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  949,700 949,700 480,000 521,267 41,267 108,6
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  11 891,800 11 891,800 6 140,000 6 161,748 21,748 100,4
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 129,300 129,300 38,700 60,708 22,008 156,9
20000000 Неподаткові надходження   1 126,900 1 126,900 557,600 900,468 342,868 161,5
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   112,300 112,300 54,000 400,020 346,020 740,8
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету  102,400 102,400 51,200 55,788 4,588 109,0
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  0,000 0,000 0,000 339,344 339,344 0,0
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 9,900 9,900 2,800 4,888 2,088 174,6
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  906,800 906,800 445,700 433,049 -12,651 97,2
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 9,800 4,080 -5,720 41,6
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 496,000 496,000 240,000 221,000 -19,000 92,1
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 90,500 90,500 45,200 37,350 -7,850 82,6
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 267,800 267,800 133,900 145,645 11,745 108,8
22090000 Державне мито 33,500 33,500 16,800 24,974 8,174 148,7
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   24,200 24,200 12,100 21,662 9,562 179,0
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,300 0,300 0,200 0,124 -0,076 62,0
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   9,000 9,000 4,500 3,188 -1,312 70,8
24000000 Інші неподаткові надходження   107,800 107,800 57,900 67,399 9,499 116,4
24060300 Інші надходження 20,000 20,000 14,000 27,558 13,558 196,8
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 87,800 87,800 43,900 39,841 -4,059 90,8
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 97 520,400 97 520,400 47 974,900 47 043,273 -931,627 98,1
40000000 Офіційні трансферти   55 141,177 57 218,752 34 011,967 33 737,987 -273,980 99,2
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 10 605,100 10 605,100 5 302,800 5 302,800 0,000 100,0
41020100 Базова дотація  10 605,100 10 605,100 5 302,800 5 302,800 0,000 100,0
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 38 844,700 39 679,500 25 383,700 25 383,700 0,000 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 34 065,600 34 900,400 20 604,600 20 604,600 0,000 100,0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 4 779,100 4 779,100 4 779,100 4 779,100 0,000 100,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 5 131,700 5 131,700 2 565,852 2 565,852 0,000 100,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5 131,700 5 131,700 2 565,852 2 565,852 0,000 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 559,677 1 802,452 759,615 485,635 -273,980 63,9
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 99,633 140,900 71,629 29,708 -41,921 41,5
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   563,607 161,330   -161,330 0,0
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 147,950 147,950 147,950 86,098 -61,852 58,2
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 312,094 464,625 136,021 127,144 -8,877 93,5
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 485,370 242,685 242,685 0,000 100,0
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  152 661,577 154 739,152 81 986,867 80 781,260 -1 205,607 98,5
10000000 Податкові надходження   45,400 45,400 22,700 21,466 -1,234 94,6
19010000 Екологічний податок 45,400 45,400 22,700 15,382 -7,318 67,8
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища   0,000 0,000 0,000 6,084 6,084 0,0
20000000 Неподаткові надходження   2 949,860 2 949,860 1 550,300 946,760 -603,540 61,1
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 949,860 2 949,860 1 550,300 946,760 -603,540 61,1
30000000 Доходи  від операцій з капіталом 0,000 148,022 148,022 358,328 210,306 242,1
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ.  та  ком.  власності 0,000 148,022 148,022 358,328 210,306 242,1
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 18 456,915 4 474,078 4 186,178 -287,900 93,6
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц 0,000 3 000,000 2 950,000 2 950,000 0,000 100,0
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, 0,000 13 171,418 512,000 512,000 0,000 100,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 2 285,497 1 012,078 724,178 -287,900 71,6
50000000 Цільові фонди 15,500 15,500 7,500 1,445 -6,055 19,3
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 15,500 15,500 7,500 1,445 -6,055 19,3
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 3 010,760 3 158,782 1 728,522 1 327,999 -400,523 76,8
  в т.ч.бюджет розвитку 0,000 148,022 148,022 358,328 210,306 242,1
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 3 010,760 21 615,697 6 202,600 5 514,177 -688,423 88,9
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 100 531,160 100 679,182 49 703,422 48 371,272 -1 332,150 97,3
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 155 672,337 176 354,849 88 189,467 86 295,437 -1 894,030 97,9
               
  Начальник фінансового управління     Ірина ЯЛОВЕНКО    
Приєднані документи
Переглядів: 1118
Всього переглядів вкладених ресурсів: 1118
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
02.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

03.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

04.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Нові та оновлені сторінки
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади головного спеці   01.12.2023
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади - начальника ві   01.12.2023
Розпорядження № 223 "Про скликання XLVIII сесії Люботинської міської ради VIII скликання" від 30 лис   30.11.2023
Проєкти рішень   30.11.2023
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ   28.11.2023
Проєкти рішень на листопад від 23.11.2023 року   23.11.2023
Як швидко відновити водійське посвідчення онлайн або ж у сервісному центрі МВС?   22.11.2023
В Україні від серпня цього року діє спрощений порядок отримання статусу учасника бойових дій.   21.11.2023
Замінюйте водійське посвідчення, не виходячи з дому. Вдосконалили послугу в Дії   20.11.2023
Щодо перерахунку розміру виплат пільг та субсидії на тверде пічне побутове паливо в поточному році   15.11.2023
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>