Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботина за січень-травень 2020 року
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботина за січень-травень 2020 року
                   
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-травень 2020 рік
   
    ДОХОДИ       тис.грн.      
  Податки Затверджений план на     2020 рік Уточнений план на      2020 рік Уточнений план за січень-травень            2020 рік Фактичне виконання за січень-травень               2020 рік відхилення від плану    
" + "/
" -"
%    
10000000 Податкові надходження   96 393,500 96 393,500 39 487,400 36 251,657 -3 235,743 91,8    
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  50 955,900 50 955,900 20 405,900 20 193,986 -211,914 99,0    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 250,500 250,500 104,300 106,581 2,281 102,2    
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 658,900 658,900 297,500 143,700 -153,800 48,3    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 275,400 275,400 137,700 33,000 -104,700 24,0    
13030000 Рентна плата за користування надрами  383,500 383,500 159,800 110,700 -49,100 69,3    
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  5,500 5,500 2,300 1,064 -1,236 46,3    
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 360,000 360,000 150,000 105,118 -44,882 70,1    
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 18,000 18,000 7,500 4,518 -2,982 60,2    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   3 401,600 3 401,600 1 417,300 1 715,784 298,484 121,1    
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
182,400 182,400 76,000 129,202 53,202 170,0    
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
711,200 711,200 296,300 426,676 130,376 144,0    
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 2 508,000 2 508,000 1 045,000 1 159,906 114,906 111,0    
18000000 Місцеві податки 41 126,600 41 126,600 17 262,400 14 091,606 -3 170,794 81,6    
18010000 Податок на майно 28 151,100 28 151,100 11 591,400 7 945,826 -3 645,574 68,5    
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 2 845,400 2 845,400 1 251,400 1 216,050 -35,350 97,2    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 22,900 22,900 11,100 2,180 -8,920 19,6    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 37,900 37,900 2,000 13,019 11,019 651,0    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 261,800 261,800 5,300 74,295 68,995 1401,8    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 2 522,800 2 522,800 1 233,000 1 126,556 -106,444 91,4    
18010500
18010900
Плата за землю 25 305,700 25 305,700 10 340,000 6 827,818 -3 512,182 66,0    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   22 501,400 22 501,400 9 375,500 5 753,674 -3 621,826 61,4    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1 811,700 1 811,700 754,800 856,999 102,199 113,5    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   461,800 461,800 63,000 75,455 12,455 119,8    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   530,800 530,800 146,700 141,690 -5,010 96,6    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,000 0,000 0,000 -98,042 -98,042 0,0    
18030000 Туристичний збір 4,700 4,700 2,300 3,416 1,116 148,5    
18050000 Єдиний податок 12 970,800 12 970,800 5 668,700 6 142,364 473,664 108,4    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  949,700 949,700 430,000 505,924 75,924 117,7    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  11 891,800 11 891,800 5 200,000 5 575,732 375,732 107,2    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 129,300 129,300 38,700 60,708 22,008 156,9    
20000000 Неподаткові надходження   1 126,900 1 126,900 464,700 704,867 240,167 151,7    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   112,300 112,300 44,800 283,633 238,833 633,1    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету  102,400 102,400 42,600 47,249 4,649 110,9    
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  0,000 0,000 0,000 233,060 233,060 0,0    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 9,900 9,900 2,200 3,324 1,124 151,1    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  906,800 906,800 369,300 362,771 -6,529 98,2    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 8,100 3,130 -4,970 38,6    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 496,000 496,000 198,000 184,763 -13,237 93,3    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 90,500 90,500 37,700 29,990 -7,710 79,5    
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 267,800 267,800 111,500 121,859 10,359 109,3    
22090000 Державне мито 33,500 33,500 14,000 23,029 9,029 164,5    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   24,200 24,200 10,100 20,194 10,094 199,9    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,300 0,300 0,100 0,124 0,024 124,0    
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   9,000 9,000 3,800 2,711 -1,089 71,3    
24000000 Інші неподаткові надходження   107,800 107,800 50,600 58,463 7,863 115,5    
24060300 Інші надходження 20,000 20,000 14,000 27,160 13,160 194,0    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 87,800 87,800 36,600 31,303 -5,297 85,5    
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 97 520,400 97 520,400 39 952,100 36 956,524 -2 995,576 92,5    
40000000 Офіційні трансферти   55 141,177 56 511,614 25 516,983 25 418,219 -98,764 99,6    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 10 605,100 10 605,100 4 419,000 4 419,000 0,000 100,0    
41020100 Базова дотація  10 605,100 10 605,100 4 419,000 4 419,000 0,000 100,0    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 38 844,700 39 679,500 18 586,200 18 586,200 0,000 100,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 34 065,600 34 900,400 13 807,100 13 807,100 0,000 100,0    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 4 779,100 4 779,100 4 779,100 4 779,100 0,000 100,0    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 5 131,700 5 131,700 2 138,210 2 138,210 0,000 100,0    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5 131,700 5 131,700 2 138,210 2 138,210 0,000 100,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 559,677 1 095,314 373,573 274,809 -98,764 73,6    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 99,633 140,900 63,833 26,921 -36,912 42,2    
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 147,950 147,950 147,950 86,098 -61,852 58,2    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 312,094 321,094 0,000 0,000 0,000 0,0    
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 485,370 161,790 161,790 0,000 100,0    
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  152 661,577 154 032,014 65 469,083 62 374,743 -3 094,340 95,3    
10000000 Податкові надходження   45,400 45,400 22,700 20,220 -2,480 89,1    
19010000 Екологічний податок 45,400 45,400 22,700 15,150 -7,550 66,7    
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища   0,000 0,000 0,000 5,070 5,070 0,0    
20000000 Неподаткові надходження   2 949,860 2 949,860 1 417,500 826,554 -590,946 58,3    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 949,860 2 949,860 1 417,500 826,554 -590,946 58,3    
30000000 Доходи  від операцій з капіталом 0,000 133,949 133,949 148,022 14,073 110,5    
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ.  та  ком.  власності 0,000 133,949 133,949 148,022 14,073 110,5    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 19 771,418 2 462,000 2 462,000 0,000 100,0    
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц 0,000 3 000,000 1 950,000 1 950,000 0,000 100,0    
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, 0,000 13 171,418 512,000 512,000 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 3 600,000 0,000 0,000 0,000 0,0    
50000000 Цільові фонди 15,500 15,500 7,000 1,174 -5,826 16,8    
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 15,500 15,500 7,000 1,174 -5,826 16,8    
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 3 010,760 3 144,709 1 581,149 995,970 -585,179 63,0    
  в т.ч.бюджет розвитку 0,000 133,949 133,949 148,022 14,073 110,5    
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 3 010,760 22 916,127 4 043,149 3 457,970 -585,179 85,5    
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 100 531,160 100 665,109 41 533,249 37 952,494 -3 580,755 91,4    
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 155 672,337 176 948,141 69 512,232 65 832,713 -3 679,519 94,7    
                   
  Начальник фінансового управління     Ірина ЯЛОВЕНКО        
                   
                   
Переглядів: 514
Всього переглядів вкладених ресурсів: 514
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
11.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

12.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

13.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>