Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботина за січень-травень 2020 року
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботина за січень-травень 2020 року
                       
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИНА            
за січень-травень 2020 року            
 ВИДАТКИ            
  (тис.грн)            
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-травень 2020 року Відхилення +; - % виконання            
план 2020 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду            
  Загальний фонд                      
0100 Державне управління 22 655,716 9 531,006 8 442,851 -1 088,155 88,6            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 21 106,661 8 680,170 7 959,226 -720,944 91,7            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 687,558 369,936 169,038 -200,898 45,7            
  інші видатки 861,497 480,900 314,587 -166,313 65,4            
1000 Освіта 76 258,097 33 043,983 28 137,060 -4 906,923 85,2            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 63 755,876 25 803,601 24 068,223 -1 735,378 93,3            
  продукти харчування 2 722,322 1 072,362 548,522 -523,840 51,2            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6 074,743 3 349,167 2 177,474 -1 171,693 65,0            
  соціальне забезпечення 59,050 12,620 0,000 -12,620 0,0            
  інші видатки  3 646,106 2 806,233 1 342,841 -1 463,392 47,9            
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 34 900,400 13 807,100 12 834,082 -973,018 93,0            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 34 900,400 13 807,100 12 834,082 -973,018 93,0            
  заробітна плата з нарахуваннями 34 900,400 13 807,100 12 834,082 -973,018 93,0            
2000 Охорона здоров”я 8 856,076 7 420,233 6 798,574 -621,659 91,6            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 4 467,039 4 455,515 4 455,513 -0,002 100,0            
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 860,673 860,673 859,484 -1,189 99,9            
  продукти харчування 62,204 62,204 62,203 -0,001 100,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 092,328 1 137,847 972,070 -165,777 85,4            
  соціальне забезпечення 897,596 427,758 279,771 -147,987 65,4            
  інші видатки 476,236 476,236 169,533 -306,703 35,6            
  в т.ч.                      
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 7 548,475 6 698,324 6 284,307 -414,017 93,8            
2111 КНП "ЦПМСД" 674,281 412,169 344,158 -68,011 83,5            
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 633,320 309,740 170,109 -139,631 54,9            
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 5 127,714 5 127,714 5 065,812 -61,902 98,8            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 5 333,073 2 052,950 1 711,375 -341,575 83,4            
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 0,655 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!            
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 80,500 33,600 32,723 -0,877 97,4            
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 780,000 325,000 195,000 -130,000 60,0            
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 104,400 43,470 1,470 -42,000 3,4            
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 772,601 1 169,947 1 116,135 -53,812 95,4            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 646,262 1 106,540 1 084,277 -22,263 98,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 47,196 28,282 20,002 -8,280 70,7            
  інші видатки 79,143 35,125 11,856 -23,269 33,8            
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 468,223 191,220 174,563 -16,657 91,3            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 436,889 175,004 166,992 -8,012 95,4            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 17,446 9,326 5,279 -4,047 56,6            
  інші видатки 13,888 6,890 2,292 -4,598 33,3            
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 70,000 35,000 0,000 -35,000 0,0            
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 183,600 0,000 0,000 0,000 0,0            
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 75,000 32,673 30,235 -2,438 92,5            
3210 Організація та проведення громадських робіт 120,000 61,890 11,597 -50,293 18,7            
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 678,094 160,150 149,652 -10,498 93,4            
4000 Культура і мистецтво 3 614,828 1 470,114 1 188,592 -281,522 80,9            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 755,737 1 094,961 1 025,999 -68,962 93,7            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 396,903 223,136 107,593 -115,543 48,2            
  інші видатки 462,188 152,017 55,000 -97,017 36,2            
5000 Фізична культура і спорт 1 763,542 762,157 538,523 -223,634 70,7            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 1 369,910 572,408 484,265 -88,143 84,6            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 113,179 50,514 21,786 -28,728 43,1            
  інші видатки 280,453 139,235 32,472 -106,763 23,3            
5031 ДЮСШ 1 333,328 541,207 385,135 -156,072 71,2            
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   430,214 220,950 153,388 -67,562 69,4            
6000 Житлово - комунальне господарство 9 566,769 6 579,767 5 555,430 -1 024,337 84,4            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 145,791 145,791 117,467 -28,324 80,6            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 3 847,408 3 357,408 3 347,000 -10,408 99,7            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 5 573,570 3 076,568 2 090,963 -985,605 68,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 35,000 35,000 0,000 -35,000 0,0            
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 5 249,800 2 385,785 2 385,785 0,000 100,0            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 5 249,800 2 385,785 2 385,785 0,000 100,0            
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 22,000 22,000 11,869 -10,131 54,0            
8700 Резервний фонд 830,000 76,017 0,000 -76,017 0,0            
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 200,000 200,000 200,000 0,000 100,0            
 ВСЬОГО видатків загального фонду 134 384,901 63 579,012 54 970,059 -8 608,953 86,5            
  Спеціальний фонд                      
   Власні надходження 2 949,860 754,394 754,394 0,000 100,0            
0100 Дежавне управління 35,000 19,033 19,033 0,000 100,0            
1000 Освіта 2 884,560 644,337 644,337 0,000 100,0            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 30,300 18,274 18,274 0,000 100,0            
4000 Культура і мистецтво 0,000 72,750 72,750 0,000 100,0            
  Бюджет розвитку 50 026,859 16 911,224 7 155,813 -9 755,411 42,3            
0100 Дежавне управління 147,173 147,173 139,673 -7,500 94,9            
1000 Освіта 7 483,709 7 233,038 1 215,893 -6 017,145 16,8            
2000 Охорона здоров”я 177,386 177,386 121,510 -55,876 68,5            
4000 Культура і мистецтво 290,688 290,688 290,687 -0,001 100,0            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 3 798,766 198,766 55,461 -143,305 27,9            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 2 273,598 1 537,958 161,958 -1 376,000 10,5            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 5 000,000 671,759 522,987 -148,772 77,9            
7322 Будівництво медичних установ та закладів 2 000,000 112,921 71,619 -41,302 63,4            
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 5 000,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 5 099,344 444,758 444,757 -0,001 100,0            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 203,000 203,000 0,000 -203,000 0,0            
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 3 468,512 3 468,512 3 468,512 0,000 100,0            
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 13 171,418 512,000 0,000 -512,000 0,0            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 892,300 1 892,300 651,661 -1 240,639 34,4            
7462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 3 000,000 1 950,000 1 908,459 -41,541 97,9            
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 20,965 20,965 11,095 -9,870 52,9            
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 45,400 22,700 0,000 -22,700 0,0            
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 56 022,119 19 638,318 9 818,666 -9 819,652 50,0            
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 190 407,020 83 217,330 64 788,725 -18 428,605 77,9            
               
  Начальник фінансового управління ЛМР     Ірина ЯЛОВЕНКО              
                         
  Вик.: Вакуленко О.                      
Переглядів: 502
Всього переглядів вкладених ресурсів: 502
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
02.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

03.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

04.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Нові та оновлені сторінки
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади головного спеці   01.12.2023
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади - начальника ві   01.12.2023
Розпорядження № 223 "Про скликання XLVIII сесії Люботинської міської ради VIII скликання" від 30 лис   30.11.2023
Проєкти рішень   30.11.2023
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ   28.11.2023
Проєкти рішень на листопад від 23.11.2023 року   23.11.2023
Як швидко відновити водійське посвідчення онлайн або ж у сервісному центрі МВС?   22.11.2023
В Україні від серпня цього року діє спрощений порядок отримання статусу учасника бойових дій.   21.11.2023
Замінюйте водійське посвідчення, не виходячи з дому. Вдосконалили послугу в Дії   20.11.2023
Щодо перерахунку розміру виплат пільг та субсидії на тверде пічне побутове паливо в поточному році   15.11.2023
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>