Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботина за січень-квітень 2020 року
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботина за січень-квітень 2020 року
                       
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИНА            
за січень-квітень 2020 року            
 ВИДАТКИ            
  (тис.грн)            
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-квітень 2020 року Відхилення +; - % виконання            
план 2020 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду            
  Загальний фонд                      
0100 Державне управління 22 655,716 7 909,941 6 758,238 -1 151,703 85,4            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 21 106,661 7 130,954 6 325,287 -805,667 88,7            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 687,558 354,367 151,989 -202,378 42,9            
  інші видатки 861,497 424,620 280,962 -143,658 66,2            
1000 Освіта 76 258,097 26 146,015 22 715,545 -3 430,470 86,9            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 63 755,876 20 012,802 19 431,053 -581,749 97,1            
  продукти харчування 2 722,322 828,502 552,024 -276,478 66,6            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6 074,743 3 253,735 2 101,583 -1 152,152 64,6            
  соціальне забезпечення 59,050 10,810 0,000 -10,810 0,0            
  інші видатки  3 646,106 2 040,166 630,885 -1 409,281 30,9            
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 34 900,400 10 303,200 10 211,929 -91,271 99,1            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 34 900,400 10 303,200 10 211,929 -91,271 99,1            
  заробітна плата з нарахуваннями 34 900,400 10 303,200 10 211,929 -91,271 99,1            
2000 Охорона здоров”я 8 856,076 7 242,877 6 468,706 -774,171 89,3            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 4 467,039 4 449,752 4 449,751 -0,001 100,0            
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 860,673 860,673 829,191 -31,482 96,3            
  продукти харчування 62,204 62,204 62,203 -0,001 100,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 092,328 1 068,043 861,593 -206,450 80,7            
  соціальне забезпечення 897,596 325,969 160,013 -165,956 49,1            
  інші видатки 476,236 476,236 105,955 -370,281 22,2            
  в т.ч.                      
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 7 548,475 6 627,896 6 101,854 -526,042 92,1            
2111 КНП "ЦПМСД" 674,281 386,136 280,754 -105,382 72,7            
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 633,320 228,845 86,098 -142,747 37,6            
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 5 127,714 5 127,714 5 065,812 -61,902 98,8            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 5 333,073 1 606,805 1 399,822 -206,983 87,1            
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 0,655 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!            
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 80,500 26,900 26,229 -0,671 97,5            
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 780,000 260,000 195,000 -65,000 75,0            
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 104,400 34,580 0,000 -34,580 0,0            
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 772,601 930,433 871,053 -59,380 93,6            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 646,262 874,008 842,495 -31,513 96,4            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 47,196 27,360 18,351 -9,009 67,1            
  інші видатки 79,143 29,065 10,207 -18,858 35,1            
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 468,223 149,900 139,643 -10,257 93,2            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 436,889 135,357 134,513 -0,844 99,4            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 17,446 8,923 3,678 -5,245 41,2            
  інші видатки 13,888 5,620 1,452 -4,168 25,8            
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 70,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 183,600 0,000 0,000 0,000 0,0            
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 75,000 26,158 24,756 -1,402 94,6            
3210 Організація та проведення громадських робіт 120,000 46,684 11,597 -35,087 24,8            
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 678,094 132,150 131,544 -0,606 99,5            
4000 Культура і мистецтво 3 614,828 1 185,619 953,754 -231,865 80,4            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 755,737 877,387 814,669 -62,718 92,9            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 396,903 218,883 99,021 -119,862 45,2            
  інші видатки 462,188 89,349 40,064 -49,285 44,8            
5000 Фізична культура і спорт 1 763,542 592,329 443,674 -148,655 74,9            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 1 369,910 443,090 393,327 -49,763 88,8            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 113,179 44,914 18,405 -26,509 41,0            
  інші видатки 280,453 104,325 31,942 -72,383 30,6            
5031 ДЮСШ 1 333,328 410,511 315,447 -95,064 76,8            
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   430,214 181,818 128,227 -53,591 70,5            
6000 Житлово - комунальне господарство 9 566,769 6 046,767 4 953,396 -1 093,371 81,9            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 145,791 145,791 0,000 -145,791 0,0            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 3 847,408 3 287,408 3 247,825 -39,583 98,8            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 5 573,570 2 613,568 1 705,571 -907,997 65,3            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 35,000 35,000 0,000 -35,000 0,0            
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 5 249,800 1 345,702 435,203 -910,499 32,3            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 5 249,800 1 345,702 435,203 -910,499 32,3            
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 22,000 22,000 11,869 -10,131 54,0            
8700 Резервний фонд 830,000 2,867 0,000 -2,867 0,0            
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 200,000 200,000 200,000 0,000 100,0            
 ВСЬОГО видатків загального фонду 134 384,901 52 335,922 44 340,207 -7 995,715 84,7            
  Спеціальний фонд                      
   Власні надходження 2 949,860 686,125 686,125 0,000 100,0            
0100 Дежавне управління 35,000 19,033 19,033 0,000 100,0            
1000 Освіта 2 884,560 577,993 577,993 0,000 100,0            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 30,300 17,520 17,520 0,000 100,0            
4000 Культура і мистецтво 0,000 71,579 71,579 0,000 100,0            
  Бюджет розвитку 50 026,859 8 433,312 2 235,903 -6 197,409 26,5            
0100 Дежавне управління 147,173 147,173 139,673 -7,500 94,9            
1000 Освіта 7 483,709 1 326,872 938,505 -388,367 70,7            
2000 Охорона здоров”я 177,386 177,386 0,000 -177,386 0,0            
4000 Культура і мистецтво 290,688 290,688 249,979 -40,709 86,0            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 3 798,766 198,766 0,000 -198,766 0,0            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 2 273,598 787,958 161,958 -626,000 20,6            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 5 000,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
7322 Будівництво медичних установ та закладів 2 000,000 89,954 56,614 -33,340 62,9            
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 5 000,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 5 099,344 444,758 9,947 -434,811 2,2            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 203,000 155,000 0,000 -155,000 0,0            
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 3 468,512 3 468,512 16,471 -3 452,041 0,5            
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 13 171,418 0,000 0,000 0,000 0,0            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 892,300 1 332,300 651,661 -680,639 48,9            
7462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 3 000,000 1 950,000 1 337,950 -612,050 68,6            
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 20,965 13,945 11,095 -2,850 79,6            
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 45,400 11,300 0,000 -11,300 0,0            
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 56 022,119 11 080,737 4 259,978 -6 820,759 38,4            
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 190 407,020 63 416,659 48 600,185 -14 816,474 76,6            
               
  Начальник фінансового управління ЛМР     Ірина ЯЛОВЕНКО              
                         
  Вик.: Вакуленко О.                      
Переглядів: 528
Всього переглядів вкладених ресурсів: 528
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
02.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

03.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

04.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Нові та оновлені сторінки
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади головного спеці   01.12.2023
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади - начальника ві   01.12.2023
Розпорядження № 223 "Про скликання XLVIII сесії Люботинської міської ради VIII скликання" від 30 лис   30.11.2023
Проєкти рішень   30.11.2023
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ   28.11.2023
Проєкти рішень на листопад від 23.11.2023 року   23.11.2023
Як швидко відновити водійське посвідчення онлайн або ж у сервісному центрі МВС?   22.11.2023
В Україні від серпня цього року діє спрощений порядок отримання статусу учасника бойових дій.   21.11.2023
Замінюйте водійське посвідчення, не виходячи з дому. Вдосконалили послугу в Дії   20.11.2023
Щодо перерахунку розміру виплат пільг та субсидії на тверде пічне побутове паливо в поточному році   15.11.2023
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>