Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботина за січень-березень 2020 року
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботина за січень-березень 2020 року
                   
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-березень 2020 рік
   
    ДОХОДИ       тис.грн.      
  Податки Затверджений план на     2020 рік Уточнений план на      2020 рік Уточнений план за січень-березень               2020 рік Фактичне виконання за січень-березень                2020 рік відхилення від плану    
" + "/
" -"
%    
10000000 Податкові надходження   96 393,500 96 393,500 23 408,200 23 886,407 478,207 102,0    
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  50 955,900 50 955,900 12 185,900 12 514,883 328,983 102,7    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 250,500 250,500 62,600 43,935 -18,665 70,2    
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 658,900 658,900 164,700 71,489 -93,211 43,4    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 275,400 275,400 68,800 0,000 -68,800 0,0    
13030000 Рентна плата за користування надрами  383,500 383,500 95,900 71,489 -24,411 74,5    
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  5,500 5,500 1,400 0,581 -0,819 41,5    
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 360,000 360,000 90,000 67,280 -22,720 74,8    
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 18,000 18,000 4,500 3,628 -0,872 80,6    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   3 401,600 3 401,600 850,400 944,873 94,473 111,1    
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
182,400 182,400 45,600 69,621 24,021 152,7    
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
711,200 711,200 177,800 225,086 47,286 126,6    
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 2 508,000 2 508,000 627,000 650,166 23,166 103,7    
18000000 Місцеві податки 41 126,600 41 126,600 10 144,600 10 311,227 166,627 101,6    
18010000 Податок на майно 28 151,100 28 151,100 6 751,400 6 885,247 133,847 102,0    
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 2 845,400 2 845,400 593,300 672,301 79,001 113,3    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 22,900 22,900 5,200 8,130 2,930 156,3    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 37,900 37,900 0,000 8,605 8,605 0,0    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 261,800 261,800 0,000 18,526 18,526 0,0    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 2 522,800 2 522,800 588,100 637,040 48,940 108,3    
18010500
18010900
Плата за землю 25 305,700 25 305,700 6 158,100 6 323,488 165,388 102,7    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   22 501,400 22 501,400 5 625,300 5 613,861 -11,439 99,8    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1 811,700 1 811,700 452,900 551,134 98,234 121,7    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   461,800 461,800 28,000 44,244 16,244 158,0    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   530,800 530,800 51,900 114,249 62,349 220,1    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,000 0,000 0,000 -110,542 -110,542 0,0    
18030000 Туристичний збір 4,700 4,700 1,100 1,267 0,167 115,2    
18050000 Єдиний податок 12 970,800 12 970,800 3 392,100 3 424,713 32,613 101,0    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  949,700 949,700 280,000 223,817 -56,183 79,9    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  11 891,800 11 891,800 3 100,000 3 161,080 61,080 102,0    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 129,300 129,300 12,100 39,816 27,716 329,1    
20000000 Неподаткові надходження   1 126,900 1 126,900 278,700 382,410 103,710 137,2    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   112,300 112,300 26,100 29,432 3,332 112,8    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету  102,400 102,400 25,500 13,595 -11,905 53,3    
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  0,000 0,000 0,000 13,661 13,661 0,0    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 9,900 9,900 0,600 2,176 1,576 362,7    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  906,800 906,800 216,700 300,714 84,014 138,8    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 4,900 2,100 -2,800 42,9    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 496,000 496,000 114,000 173,187 59,187 151,9    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 90,500 90,500 22,600 22,090 -0,510 97,7    
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 267,800 267,800 66,900 87,113 20,213 130,2    
22090000 Державне мито 33,500 33,500 8,300 16,224 7,924 195,5    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   24,200 24,200 6,000 14,117 8,117 235,3    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,300 0,300 0,000 0,007 0,007 0,0    
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   9,000 9,000 2,300 2,100 -0,200 91,3    
24000000 Інші неподаткові надходження   107,800 107,800 35,900 52,264 16,364 145,6    
24060300 Інші надходження 20,000 20,000 14,000 27,073 13,073 193,4    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 87,800 87,800 21,900 25,191 3,291 115,0    
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 97 520,400 97 520,400 23 686,900 24 268,817 581,917 102,5    
40000000 Офіційні трансферти   55 141,177 55 984,977 16 458,053 16 396,201 -61,852 99,6    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 10 605,100 10 605,100 2 651,400 2 651,400 0,000 100,0    
41020100 Базова дотація  10 605,100 10 605,100 2 651,400 2 651,400 0,000 100,0    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 38 844,700 39 679,500 12 354,800 12 354,800 0,000 100,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 34 065,600 34 900,400 7 575,700 7 575,700 0,000 100,0    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 4 779,100 4 779,100 4 779,100 4 779,100 0,000 100,0    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 5 131,700 5 131,700 1 282,926 1 282,926 0,000 100,0    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5 131,700 5 131,700 1 282,926 1 282,926 0,000 100,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 559,677 568,677 168,927 107,075 -61,852 63,4    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 99,633 99,633 20,977 20,977 0,000 100,0    
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 147,950 147,950 147,950 86,098 -61,852 58,2    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 312,094 321,094 0,000 0,000 0,000 0,0    
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  152 661,577 153 505,377 40 144,953 40 665,018 520,065 101,3    
10000000 Податкові надходження   45,400 45,400 11,300 9,239 -2,061 81,8    
19010000 Екологічний податок 45,400 45,400 11,300 7,211 -4,089 63,8    
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища   0,000 0,000 0,000 2,028 2,028 0,0    
20000000 Неподаткові надходження   2 949,860 2 949,860 850,500 723,618 -126,882 85,1    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 949,860 2 949,860 850,500 723,618 -126,882 85,1    
30000000 Доходи  від операцій з капіталом 0,000 22,664 22,664 133,950 111,286 591,0    
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ.  та  ком.  власності 0,000 22,664 22,664 133,950 111,286 591,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 19 771,418 1 950,000 1 950,000 0,000 100,0    
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц 0,000 3 000,000 1 950,000 1 950,000 0,000 100,0    
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, 0,000 13 171,418 0,000 0,000 0,000 0,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 3 600,000 0,000 0,000 0,000 0,0    
50000000 Цільові фонди 15,500 15,500 1,500 0,080 -1,420 5,3    
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 15,500 15,500 1,500 0,080 -1,420 5,3    
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 3 010,760 3 033,424 885,964 866,887 -19,077 97,8    
  в т.ч.бюджет розвитку 0,000 22,664 22,664 133,950 111,286 591,0    
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 3 010,760 22 804,842 2 835,964 2 816,887 -19,077 99,3    
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 100 531,160 100 553,824 24 572,864 25 135,704 562,840 102,3    
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 155 672,337 176 310,219 42 980,917 43 481,905 500,988 101,2    
                   
  Начальник фінансового управління     Ірина ЯЛОВЕНКО        
                   
  Вик.: Горбунова А.                
Переглядів: 552
Всього переглядів вкладених ресурсів: 552
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
02.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

03.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

04.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Нові та оновлені сторінки
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади головного спеці   01.12.2023
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади - начальника ві   01.12.2023
Розпорядження № 223 "Про скликання XLVIII сесії Люботинської міської ради VIII скликання" від 30 лис   30.11.2023
Проєкти рішень   30.11.2023
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ   28.11.2023
Проєкти рішень на листопад від 23.11.2023 року   23.11.2023
Як швидко відновити водійське посвідчення онлайн або ж у сервісному центрі МВС?   22.11.2023
В Україні від серпня цього року діє спрощений порядок отримання статусу учасника бойових дій.   21.11.2023
Замінюйте водійське посвідчення, не виходячи з дому. Вдосконалили послугу в Дії   20.11.2023
Щодо перерахунку розміру виплат пільг та субсидії на тверде пічне побутове паливо в поточному році   15.11.2023
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>