Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботина за січень-березень 2020 року
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботина за січень-березень 2020 року
                       
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИНА            
за січень-березень 2020 року            
 ВИДАТКИ            
  (тис.грн)            
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-березень 2020 року Відхилення +; - % виконання            
план 2020 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду            
  Загальний фонд                      
0100 Державне управління 22 633,701 5 203,633 4 842,535 -361,098 93,1            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 21 106,661 4 591,036 4 581,637 -9,399 99,8            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 687,558 298,696 115,418 -183,278 38,6            
  інші видатки 839,482 313,901 145,480 -168,421 46,3            
1000 Освіта 75 629,716 20 045,208 16 825,376 -3 219,832 83,9            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 63 723,757 14 958,697 14 461,617 -497,080 96,7            
  продукти харчування 2 722,322 619,125 560,597 -58,528 90,5            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6 074,743 2 956,842 1 507,788 -1 449,054 51,0            
  соціальне забезпечення 59,050 1,810 0,000 -1,810 0,0            
  інші видатки  3 049,844 1 508,734 295,374 -1 213,360 19,6            
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 34 900,400 7 575,700 7 575,699 -0,001 100,0            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 34 900,400 7 575,700 7 575,699 -0,001 100,0            
  заробітна плата з нарахуваннями 34 900,400 7 575,700 7 575,699 -0,001 100,0            
2000 Охорона здоров”я 8 304,043 6 939,898 5 705,510 -1 234,388 82,2            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 4 449,752 4 449,752 4 449,751 -0,001 100,0            
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 892,353 892,353 385,106 -507,247 43,2            
  продукти харчування 62,204 62,204 62,203 -0,001 100,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 068,998 866,853 605,364 -261,489 69,8            
  соціальне забезпечення 386,180 224,180 142,662 -81,518 63,6            
  інші видатки 444,556 444,556 60,424 -384,132 13,6            
  в т.ч.                      
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 7 505,142 6 481,991 5 496,888 -985,103 84,8            
2111 КНП "ЦПМСД" 650,951 309,957 122,524 -187,433 39,5            
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 147,950 147,950 86,098 -61,852 58,2            
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 4 979,764 4 979,764 4 979,714 -0,050 100,0            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 5 328,813 1 181,206 1 056,916 -124,290 89,5            
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 0,655 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!            
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 80,500 20,200 20,200 0,000 100,0            
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 780,000 195,000 195,000 0,000 100,0            
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 104,400 25,690 0,000 -25,690 0,0            
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 768,341 692,736 639,122 -53,614 92,3            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 646,262 650,260 619,410 -30,850 95,3            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 42,936 21,296 13,228 -8,068 62,1            
  інші видатки 79,143 21,180 6,484 -14,696 30,6            
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 468,223 111,595 100,725 -10,870 90,3            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 436,889 100,379 99,409 -0,970 99,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 17,446 7,473 0,299 -7,174 4,0            
  інші видатки 13,888 3,743 1,017 -2,726 27,2            
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 70,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 183,600 0,000 0,000 0,000 0,0            
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 75,000 19,643 18,872 -0,771 96,1            
3210 Організація та проведення громадських робіт 120,000 31,675 11,597 -20,078 36,6            
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 678,094 84,667 71,400 -13,267 84,3            
4000 Культура і мистецтво 3 587,160 909,109 707,074 -202,035 77,8            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 755,737 654,420 611,325 -43,095 93,4            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 396,903 197,123 72,139 -124,984 36,6            
  інші видатки 434,520 57,566 23,610 -33,956 41,0            
5000 Фізична культура і спорт 1 763,542 402,330 347,923 -54,407 86,5            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 1 369,910 325,593 304,749 -20,844 93,6            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 113,179 35,342 12,249 -23,093 34,7            
  інші видатки 280,453 41,395 30,925 -10,470 74,7            
5031 ДЮСШ 1 333,328 295,926 253,632 -42,294 85,7            
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   430,214 106,404 94,291 -12,113 88,6            
6000 Житлово - комунальне господарство 9 072,926 4 568,026 3 199,689 -1 368,337 70,0            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 3 502,525 2 872,525 2 268,001 -604,524 79,0            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 5 570,401 1 695,501 931,688 -763,813 55,0            
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 5 249,800 50,000 0,000 -50,000 0,0            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 5 249,800 50,000 0,000 -50,000 0,0            
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 22,000 22,000 11,869 -10,131 54,0            
8700 Резервний фонд 830,000 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!            
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 200,000 200,000 200,000 0,000 100,0            
 ВСЬОГО видатків загального фонду 132 621,701 39 521,410 32 896,892 -6 624,518 83,2            
  Спеціальний фонд                      
   Власні надходження 2 949,860 603,448 603,448 0,000 100,0            
0100 Дежавне управління 35,000 0,033 0,033 0,000 100,0            
1000 Освіта 2 884,560 515,629 515,629 0,000 100,0            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 30,300 16,207 16,207 0,000 100,0            
4000 Культура і мистецтво 0,000 71,579 71,579 0,000 100,0            
  Бюджет розвитку 48 922,446 7 218,163 575,746 -6 642,417 8,0            
0100 Дежавне управління 156,173 156,173 139,673 -16,500 89,4            
1000 Освіта 5 020,828 74,916 0,000 -74,916 0,0            
2000 Охорона здоров”я 177,386 177,386 0,000 -177,386 0,0            
4000 Культура і мистецтво 249,980 249,980 249,979 -0,001 100,0            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 3 798,766 198,766 0,000 -198,766 0,0            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 2 172,598 646,958 45,360 -601,598 7,0            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 5 000,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
7322 Будівництво медичних установ та закладів 2 000,000 66,987 44,019 -22,968 65,7            
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 5 000,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 3 600,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 203,000 85,000 0,000 -85,000 0,0            
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 3 468,512 3 468,512 0,000 -3 468,512 0,0            
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 13 171,418 0,000 0,000 0,000 0,0            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 892,300 132,000 90,720 -41,280 68,7            
7462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 3 000,000 1 950,000 0,000 -1 950,000 0,0            
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 11,485 11,485 5,995 -5,490 52,2            
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 45,400 11,300 0,000 -11,300 0,0            
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 51 917,706 7 832,911 1 179,194 -6 653,717 15,1            
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 184 539,407 47 354,321 34 076,086 -13 278,235 72,0            
               
  Начальник фінансового управління ЛМР     Ірина ЯЛОВЕНКО              
                         
  Вик.: Вакуленко О.                      
Переглядів: 536
Всього переглядів вкладених ресурсів: 536
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
11.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

12.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

13.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>