Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботина за січень-лютий 2020 року
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботина за січень-лютий 2020 року
               
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-лютий 2020 рік
    ДОХОДИ       тис.грн.  
  Податки Затверджений план на     2020 рік Уточнений план на      2020 рік Уточнений план за січень-лютий               2020 рік Фактичне виконання за січень-лютий                2020 рік відхилення від плану
" + "/
" -"
%
10000000 Податкові надходження   96 393,500 96 393,500 15 748,500 16 673,794 925,294 105,9
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  50 955,900 50 955,900 7 914,900 8 351,802 436,902 105,5
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 250,500 250,500 41,700 41,764 0,064 100,2
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 658,900 658,900 52,900 50,285 -2,615 95,1
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 275,400 275,400 0,000 0,000 0,000 0,0
13030000 Рентна плата за користування надрами  383,500 383,500 52,900 50,285 -2,615 95,1
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  5,500 5,500 0,900 0,580 -0,320 64,4
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 360,000 360,000 49,000 47,081 -1,919 96,1
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 18,000 18,000 3,000 2,624 -0,376 87,5
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   3 401,600 3 401,600 550,700 625,335 74,635 113,6
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
182,400 182,400 43,400 43,433 0,033 100,1
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
711,200 711,200 130,000 134,102 4,102 103,2
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 2 508,000 2 508,000 377,300 447,800 70,500 118,7
18000000 Місцеві податки 41 126,600 41 126,600 7 188,300 7 604,608 416,308 105,8
18010000 Податок на майно 28 151,100 28 151,100 4 652,300 4 684,725 32,425 100,7
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 2 845,400 2 845,400 593,300 659,612 66,312 111,2
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 22,900 22,900 5,200 5,922 0,722 113,9
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 37,900 37,900 0,000 4,315 4,315 0,0
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 261,800 261,800 0,000 18,526 18,526 0,0
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 2 522,800 2 522,800 588,100 630,849 42,749 107,3
18010500
18010900
Плата за землю 25 305,700 25 305,700 4 059,000 4 135,655 76,655 101,9
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   22 501,400 22 501,400 3 710,600 3 699,073 -11,527 99,7
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1 811,700 1 811,700 295,800 349,628 53,828 118,2
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   461,800 461,800 18,000 35,529 17,529 197,4
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   530,800 530,800 34,600 51,425 16,825 148,6
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,000 0,000 0,000 -110,542 -110,542 0,0
18030000 Туристичний збір 4,700 4,700 1,100 1,267 0,167 115,2
18050000 Єдиний податок 12 970,800 12 970,800 2 534,900 2 918,616 383,716 115,1
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  949,700 949,700 222,800 204,884 -17,916 92,0
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  11 891,800 11 891,800 2 300,000 2 673,916 373,916 116,3
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 129,300 129,300 12,100 39,816 27,716 329,1
20000000 Неподаткові надходження   1 126,900 1 126,900 186,600 263,818 77,218 141,4
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   112,300 112,300 17,600 9,355 -8,245 53,2
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету  102,400 102,400 17,000 8,539 -8,461 50,2
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 9,900 9,900 0,600 0,816 0,216 136,0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  906,800 906,800 140,400 209,876 69,476 149,5
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 3,200 1,890 -1,310 59,1
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 496,000 496,000 72,000 124,899 52,899 173,5
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 90,500 90,500 15,100 17,470 2,370 115,7
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 267,800 267,800 44,600 55,847 11,247 125,2
22090000 Державне мито 33,500 33,500 5,500 9,770 4,270 177,6
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   24,200 24,200 4,000 8,174 4,174 204,4
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,300 0,300 0,000 0,007 0,007 0,0
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   9,000 9,000 1,500 1,589 0,089 105,9
24000000 Інші неподаткові надходження   107,800 107,800 28,600 44,587 15,987 155,9
24060300 Інші надходження 20,000 20,000 14,000 26,900 12,900 192,1
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 87,800 87,800 14,600 17,687 3,087 121,1
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 97 520,400 97 520,400 15 935,100 16 937,612 1 002,512 106,3
40000000 Офіційні трансферти   55 141,177 55 141,177 10 746,092 10 746,092 0,000 100,0
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 10 605,100 10 605,100 1 767,600 1 767,600 0,000 100,0
41020100 Базова дотація  10 605,100 10 605,100 1 767,600 1 767,600 0,000 100,0
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 38 844,700 38 844,700 8 034,200 8 034,200 0,000 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 34 065,600 34 065,600 4 848,200 4 848,200 0,000 100,0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 4 779,100 4 779,100 3 186,000 3 186,000 0,000 100,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 5 131,700 5 131,700 855,284 855,284 0,000 100,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5 131,700 5 131,700 855,284 855,284 0,000 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 559,677 559,677 89,008 89,008 0,000 100,0
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 99,633 99,633 15,033 15,033 0,000 100,0
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 147,950 147,950 73,975 73,975 0,000 100,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 312,094 312,094 0,000 0,000 0,000 0,0
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  152 661,577 152 661,577 26 681,192 27 683,704 1 002,512 103,8
10000000 Податкові надходження   45,400 45,400 11,300 9,172 -2,128 81,2
19010000 Екологічний податок 45,400 45,400 11,300 7,144 -4,156 63,2
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища   0,000 0,000 0,000 2,028 2,028 0,0
20000000 Неподаткові надходження   2 949,860 2 949,860 567,000 561,214 -5,786 99,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 949,860 2 949,860 567,000 561,214 -5,786 99,0
30000000 Доходи  від операцій з капіталом 0,000 0,000 22,664 116,152 93,488 512,5
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ.  та  ком.  власності 0,000 0,000 22,664 116,152 93,488 512,5
50000000 Цільові фонди 15,500 15,500 1,000 0,080 -0,920 8,0
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 15,500 15,500 1,000 0,080 -0,920 8,0
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 3 010,760 3 010,760 601,964 686,618 84,654 114,1
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 3 010,760 3 010,760 601,964 686,618 84,654 114,1
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 100 531,160 100 531,160 16 537,064 17 624,230 1 087,166 106,6
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 155 672,337 155 672,337 27 283,156 28 370,322 1 087,166 104,0
               
  Начальник фінансового управління     Ірина ЯЛОВЕНКО    
Переглядів: 555
Всього переглядів вкладених ресурсів: 555
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
02.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

03.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

04.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Нові та оновлені сторінки
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади головного спеці   01.12.2023
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади - начальника ві   01.12.2023
Розпорядження № 223 "Про скликання XLVIII сесії Люботинської міської ради VIII скликання" від 30 лис   30.11.2023
Проєкти рішень   30.11.2023
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ   28.11.2023
Проєкти рішень на листопад від 23.11.2023 року   23.11.2023
Як швидко відновити водійське посвідчення онлайн або ж у сервісному центрі МВС?   22.11.2023
В Україні від серпня цього року діє спрощений порядок отримання статусу учасника бойових дій.   21.11.2023
Замінюйте водійське посвідчення, не виходячи з дому. Вдосконалили послугу в Дії   20.11.2023
Щодо перерахунку розміру виплат пільг та субсидії на тверде пічне побутове паливо в поточному році   15.11.2023
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>