Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботина за січень-лютий 2020 року
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботина за січень-лютий 2020 року
                       
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИНА            
за січень-лютий 2020 року            
 ВИДАТКИ            
  (тис.грн)            
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-лютий 2020 року Відхилення +; - % виконання            
план 2020 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду            
  Загальний фонд                      
0100 Державне управління 22 634,390 3 459,143 3 035,242 -423,901 87,7            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 21 106,661 3 013,235 2 942,808 -70,427 97,7            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 687,558 215,939 19,540 -196,399 9,0            
  інші видатки 840,171 229,969 72,894 -157,075 31,7            
1000 Освіта 73 528,918 12 660,579 10 580,601 -2 079,978 83,6            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 62 888,957 9 773,323 9 514,306 -259,017 97,3            
  продукти харчування 2 722,322 426,470 331,588 -94,882 77,8            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6 074,743 2 160,578 713,490 -1 447,088 33,0            
  соціальне забезпечення 59,050 0,000 0,000 0,000 0,0            
  інші видатки  1 783,846 300,208 21,217 -278,991 7,1            
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 34 065,600 4 848,200 4 848,198 -0,002 100,0            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 34 065,600 4 848,200 4 848,198 -0,002 100,0            
  заробітна плата з нарахуваннями 34 065,600 4 848,200 4 848,198 -0,002 100,0            
2000 Охорона здоров”я 7 359,329 4 071,237 3 587,050 -484,187 88,1            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 4 449,752 2 966,268 2 911,019 -55,249 98,1            
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 290,496 190,994 190,994 0,000 100,0            
  продукти харчування 11,000 11,000 10,907 -0,093 99,2            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 038,998 597,981 449,145 -148,836 75,1            
  соціальне забезпечення 380,948 120,473 23,857 -96,616 19,8            
  інші видатки 188,135 184,521 1,128 -183,393 0,6            
  в т.ч.                      
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 6 667,628 3 855,286 3 560,913 -294,373 92,4            
2111 КНП "ЦПМСД" 543,751 141,976 26,137 -115,839 18,4            
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 147,950 73,975 0,000 -73,975 0,0            
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 4 779,100 3 186,000 3 120,557 -65,443 97,9            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 5 260,366 774,374 686,175 -88,199 88,6            
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 0,655 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!            
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 80,500 13,500 13,348 -0,152 98,9            
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 780,000 130,000 130,000 0,000 100,0            
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 100,000 16,800 0,000 -16,800 0,0            
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 768,341 458,979 424,195 -34,784 92,4            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 646,262 430,660 412,756 -17,904 95,8            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 42,936 14,199 7,026 -7,173 49,5            
  інші видатки 79,143 14,120 4,413 -9,707 31,3            
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 413,176 66,286 61,042 -5,244 92,1            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 381,842 60,398 60,397 -0,001 100,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 17,446 4,984 0,170 -4,814 3,4            
  інші видатки 13,888 0,904 0,475 -0,429 52,5            
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 70,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 183,600 0,000 0,000 0,000 0,0            
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 75,000 13,123 12,704 -0,419 96,8            
3210 Організація та проведення громадських робіт 120,000 19,269 5,936 -13,333 30,8            
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 669,094 56,417 38,950 -17,467 69,0            
4000 Культура і мистецтво 3 565,749 609,642 456,247 -153,395 74,8            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 744,497 436,695 407,426 -29,269 93,3            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 396,903 138,824 31,721 -107,103 22,8            
  інші видатки 424,349 34,123 17,100 -17,023 50,1            
5000 Фізична культура і спорт 1 721,114 255,158 225,635 -29,523 88,4            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 1 327,482 211,010 209,335 -1,675 99,2            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 113,179 25,114 5,865 -19,249 23,4            
  інші видатки 280,453 19,034 10,435 -8,599 54,8            
5031 ДЮСШ 1 333,328 200,970 173,930 -27,040 86,5            
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   387,786 54,188 51,704 -2,484 95,4            
6000 Житлово - комунальне господарство 7 704,738 2 774,838 2 051,419 -723,419 73,9            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 2 350,838 1 650,838 1 650,838 0,000 100,0            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 5 353,900 1 124,000 400,581 -723,419 35,6            
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 5 249,800 50,000 0,000 -50,000 0,0            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 5 249,800 50,000 0,000 -50,000 0,0            
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 22,000 12,000 11,869 -0,131 98,9            
8700 Резервний фонд 1 330,000 251,100 0,000 -251,100 0,0            
 ВСЬОГО видатків загального фонду 128 376,404 24 918,071 20 634,238 -4 283,833 82,8            
  Спеціальний фонд                      
   Власні надходження 2 949,860 565,563 425,728 -139,835 75,3            
0100 Дежавне управління 35,000 5,833 0,033 -5,800 0,6            
1000 Освіта 2 884,560 480,760 346,725 -134,035 72,1            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 30,300 8,390 8,390 0,000 100,0            
4000 Культура і мистецтво 0,000 70,580 70,580 0,000 100,0            
  Бюджет розвитку 19 846,773 525,327 227,028 -298,299 43,2            
0100 Дежавне управління 16,500 16,500 0,000 -16,500 0,0            
1000 Освіта 184,252 0,000 0,000 0,000 0,0            
2000 Охорона здоров”я 11,980 11,980 0,000 -11,980 0,0            
4000 Культура і мистецтво 249,980 249,980 199,980 -50,000 80,0            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 198,766 198,766 0,000 -198,766 0,0            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 1 596,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 5 000,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
7322 Будівництво медичних установ та закладів 2 000,000 42,106 21,053 -21,053 50,0            
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 5 000,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 3 600,000 0,000 0,000 848,000 0,0            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 183,000 0,000 0,000 849,000 0,0            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 800,300 0,000 0,000 0,000 0,0            
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 5,995 5,995 5,995 0,000 100,0            
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 45,400 11,300 0,000 -11,300 0,0            
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 22 842,033 1 102,190 652,756 -449,434 59,2            
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 151 218,437 26 020,261 21 286,994 -4 733,267 81,8            
               
  Начальник фінансового управління ЛМР     Ірина ЯЛОВЕНКО              
                         
  Вик.: Вакуленко О.                      
Переглядів: 548
Всього переглядів вкладених ресурсів: 548
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
02.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

03.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

04.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Нові та оновлені сторінки
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади головного спеці   01.12.2023
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади - начальника ві   01.12.2023
Розпорядження № 223 "Про скликання XLVIII сесії Люботинської міської ради VIII скликання" від 30 лис   30.11.2023
Проєкти рішень   30.11.2023
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ   28.11.2023
Проєкти рішень на листопад від 23.11.2023 року   23.11.2023
Як швидко відновити водійське посвідчення онлайн або ж у сервісному центрі МВС?   22.11.2023
В Україні від серпня цього року діє спрощений порядок отримання статусу учасника бойових дій.   21.11.2023
Замінюйте водійське посвідчення, не виходячи з дому. Вдосконалили послугу в Дії   20.11.2023
Щодо перерахунку розміру виплат пільг та субсидії на тверде пічне побутове паливо в поточному році   15.11.2023
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>