Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботина за січень 2020 року
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботина за січень 2020 року
                       
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИНА            
за січень 2020 року            
 ВИДАТКИ            
  (тис.грн)            
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень 2020 року Відхилення +; - % виконання            
план 2020 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду            
  Загальний фонд                      
0100 Державне управління 22 634,390 1 715,657 1 445,154 -270,503 84,2            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 21 106,661 1 501,818 1 442,930 -58,888 96,1            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 687,558 110,361 0,000 -110,361 0,0            
  інші видатки 840,171 103,478 2,224 -101,254 2,1            
1000 Освіта 73 477,758 6 134,660 4 646,761 -1 487,899 75,7            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 62 888,957 4 693,707 4 556,180 -137,527 97,1            
  продукти харчування 2 722,322 218,860 88,192 -130,668 40,3            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6 074,743 1 206,349 1,631 -1 204,718 0,1            
  соціальне забезпечення 59,050 0,000 0,000 0,000 0,0            
  інші видатки  1 732,686 15,744 0,758 -14,986 4,8            
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 34 065,600 2 230,600 2 230,570 -0,030 100,0            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 34 065,600 2 230,600 2 230,570 -0,030 100,0            
  заробітна плата з нарахуваннями 34 065,600 2 230,600 2 230,570 -0,030 100,0            
2000 Охорона здоров”я 7 150,347 1 895,386 1 786,426 -108,960 94,3            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 4 450,250 1 483,383 1 464,011 -19,372 98,7            
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 259,834 99,497 86,265 -13,232 86,7            
  продукти харчування 19,000 3,000 1,510 -1,490 50,3            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 007,297 284,386 230,040 -54,346 80,9            
  соціальне забезпечення 380,450 21,500 3,500 -18,000 16,3            
  інші видатки 33,516 3,620 1,100 -2,520 30,4            
  в т.ч.                      
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 6 458,646 1 823,868 1 786,427 -37,441 97,9            
2111 КНП "ЦПМСД" 543,751 71,518 0,000 -71,518 0,0            
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 147,950 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!            
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 4 779,100 1 593,000 1 556,386 -36,614 97,7            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 5 260,366 392,941 332,108 -60,833 84,5            
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 0,655 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!            
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 80,500 6,800 6,362 -0,438 93,6            
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 780,000 65,000 65,000 0,000 100,0            
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 100,000 8,400 0,000 -8,400 0,0            
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 768,341 238,595 224,434 -14,161 94,1            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 646,262 224,435 224,434 -0,001 100,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 42,936 7,100 0,000 -7,100 0,0            
  інші видатки 79,143 7,060 0,000 -7,060 0,0            
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 413,176 32,710 29,730 -2,980 90,9            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 381,842 29,975 29,730 -0,245 99,2            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 17,446 2,489 0,000 -2,489 0,0            
  інші видатки 13,888 0,246 0,000 -0,246 0,0            
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 70,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 183,600 0,000 0,000 0,000 0,0            
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 75,000 6,603 6,582 -0,021 99,7            
3210 Організація та проведення громадських робіт 120,000 6,666 0,000 -6,666 0,0            
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 669,094 28,167 0,000 -28,167 0,0            
4000 Культура і мистецтво 3 565,749 312,313 208,897 -103,416 66,9            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 744,497 218,350 208,897 -9,453 95,7            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 396,903 69,314 0,000 -69,314 0,0            
  інші видатки 424,349 24,649 0,000 -24,649 0,0            
5000 Фізична культура і спорт 1 721,114 126,622 112,160 -14,462 88,6            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 1 327,482 105,555 105,061 -0,494 99,5            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 113,179 13,698 0,000 -13,698 0,0            
  інші видатки 280,453 7,369 7,099 -0,270 96,3            
5031 ДЮСШ 1 333,328 97,326 84,297 -13,029 86,6            
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   387,786 29,296 27,863 -1,433 95,1            
6000 Житлово - комунальне господарство 6 193,900 397,000 70,000 -327,000 17,6            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 840,000 70,000 70,000 0,000 100,0            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 5 353,900 327,000 0,000 -327,000 0,0            
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 5 249,800 50,000 0,000 -50,000 0,0            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 5 249,800 50,000 0,000 -50,000 0,0            
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 22,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
8700 Резервний фонд 1 330,000 125,600 0,000 -125,600 0,0            
 ВСЬОГО видатків загального фонду 126 605,424 11 150,179 8 601,506 -2 548,673 77,1            
  Спеціальний фонд                      
   Власні надходження 2 949,860 242,938 143,052 -99,886 58,9            
0100 Дежавне управління 35,000 0,033 0,033 0,000 100,0            
1000 Освіта 2 884,560 240,380 142,282 -98,098 59,2            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 30,300 2,525 0,737 -1,788 29,2            
  Бюджет розвитку 19 447,032 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!            
0100 Дежавне управління 16,500 0,000 0,000 0,000 0,0            
1000 Освіта 184,252 0,000 0,000 0,000 0,0            
4000 Культура і мистецтво 249,980 0,000 0,000 0,000 0,0            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 1 596,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 5 000,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
7322 Будівництво медичних установ та закладів 2 000,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 5 000,000 0,000 0,000 0,000 0,0            
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 3 600,000 0,000 0,000 848,000 0,0            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 800,300 0,000 0,000 0,000 0,0            
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 45,400 0,000 0,000 0,000 0,0            
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 22 442,292 242,938 143,052 -99,886 58,9            
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 149 047,716 11 393,117 8 744,558 -2 648,559 76,8            
               
  Начальник фінансового управління ЛМР     Ірина Яловенко              
                         
  Вик.: Вакуленко О.                      
Переглядів: 215
Всього переглядів вкладених ресурсів: 215
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Проєкт рішення "Про внесення змін до рішення ЛМР від 24 грудня 2020 року № 33 «Про бюджет Люботинськ   15.04.2021
В зв’язку з ремонтними роботами 21.04.2021 р. з 10:00 - до 13:00 буде припинено подачу електроенергі   15.04.2021
В зв’язку з ремонтними роботами 16.04.2021 р. з 09:00 - до 17:00 буде припинено подачу електроенергі   15.04.2021
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на централізованій мережі водопостачання міста по вул. Тара   15.04.2021
Розпорядження № 103 від 14 квітня 2021 року "Про скликання IX сесії Люботинської міської ради VIII с   15.04.2021
Зміни та доповнення до Програми соціального та економічного розвитку Люботинської міської територіал   14.04.2021
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на централізованій мережі водопостачання міста по вул. Мере   14.04.2021
Проєкти рішень на квітень 2021 року   13.04.2021
Час пікніків настав! Саме цього року, краще віддати перевагу зустрічам на свіжому повітрі. Але як мо   09.04.2021
Перелік виконаних робіт по благоустрою міста Виробничим управлінням комунального господарства по м.    09.04.2021
Посилання
  
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>