Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботина за січень 2020 року
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботина за січень 2020 року
                   
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень 2020 рік
   
    ДОХОДИ       тис.грн.      
  Податки Затверджений план на     2020 рік Уточнений план на      2020 рік Уточнений план за січень               2020 рік Фактичне виконання за січень                2020 рік відхилення від плану    
" + "/
" -"
%    
10000000 Податкові надходження   96 393,500 96 393,500 8 038,300 8 233,560 195,260 102,4    
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  50 955,900 50 955,900 3 938,900 4 090,677 151,777 103,9    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 250,500 250,500 20,800 20,882 0,082 100,4    
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 658,900 658,900 31,900 26,047 -5,853 81,7    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 275,400 275,400 0,000 0,000 0,000 0,0    
13030000 Рентна плата за користування надрами  383,500 383,500 31,900 26,047 -5,853 81,7    
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  5,500 5,500 0,400 0,098 -0,302 24,5    
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 360,000 360,000 30,000 24,522 -5,478 81,7    
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 18,000 18,000 1,500 1,427 -0,073 95,1    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   3 401,600 3 401,600 209,000 239,899 30,899 114,8    
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
182,400 182,400 0,000 0,000 0,000 0,0    
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
711,200 711,200 0,000 0,000 0,000 0,0    
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 2 508,000 2 508,000 209,000 239,899 30,899 114,8    
18000000 Місцеві податки 41 126,600 41 126,600 3 837,700 3 856,055 18,355 100,5    
18010000 Податок на майно 28 151,100 28 151,100 2 645,600 2 518,090 -127,510 95,2    
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 2 845,400 2 845,400 593,300 620,271 26,971 104,5    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 22,900 22,900 5,200 19,893 14,693 382,6    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 37,900 37,900 0,000 2,725 2,725 0,0    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 261,800 261,800 0,000 18,526 18,526 0,0    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 2 522,800 2 522,800 588,100 579,127 -8,973 98,5    
18010500
18010900
Плата за землю 25 305,700 25 305,700 2 052,300 2 010,445 -41,855 98,0    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   22 501,400 22 501,400 1 875,100 1 843,611 -31,489 98,3    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1 811,700 1 811,700 150,900 124,795 -26,105 82,7    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   461,800 461,800 9,000 20,345 11,345 226,1    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   530,800 530,800 17,300 21,694 4,394 125,4    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,000 0,000 0,000 -112,626 -112,626 0,0    
18030000 Туристичний збір 4,700 4,700 0,000 0,000 0,000 0,0    
18050000 Єдиний податок 12 970,800 12 970,800 1 192,100 1 337,965 145,865 112,2    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  949,700 949,700 80,000 38,197 -41,803 47,7    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  11 891,800 11 891,800 1 100,000 1 259,953 159,953 114,5    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 129,300 129,300 12,100 39,815 27,715 329,0    
20000000 Неподаткові надходження   1 126,900 1 126,900 87,000 121,053 34,053 139,1    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   112,300 112,300 8,500 0,476 -8,024 5,6    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету  102,400 102,400 8,500 0,000 -8,500 0,0    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 9,900 9,900 0,000 0,476 0,476 0,0    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  906,800 906,800 64,200 109,694 45,494 170,9    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 1,600 0,210 -1,390 13,1    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 496,000 496,000 30,000 68,068 38,068 226,9    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 90,500 90,500 7,500 11,420 3,920 152,3    
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 267,800 267,800 22,300 28,309 6,009 126,9    
22090000 Державне мито 33,500 33,500 2,800 1,687 -1,113 60,3    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   24,200 24,200 2,000 0,956 -1,044 47,8    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,300 0,300 0,000 0,000 0,000 0,0    
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   9,000 9,000 0,800 0,731 -0,069 91,4    
24000000 Інші неподаткові надходження   107,800 107,800 14,300 10,883 -3,417 76,1    
24060300 Інші надходження 20,000 20,000 7,000 6,531 -0,469 93,3    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 87,800 87,800 7,300 4,352 -2,948 59,6    
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 97 520,400 97 520,400 8 125,300 8 354,613 229,313 102,8    
40000000 Офіційні трансферти   55 141,177 55 141,177 5 140,986 5 140,953 -0,033 100,0    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 10 605,100 10 605,100 883,800 883,800 0,000 100,0    
41020100 Базова дотація  10 605,100 10 605,100 883,800 883,800 0,000 100,0    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 38 844,700 38 844,700 3 823,600 3 823,600 0,000 100,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 34 065,600 34 065,600 2 230,600 2 230,600 0,000 100,0    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 4 779,100 4 779,100 1 593,000 1 593,000 0,000 100,0    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 5 131,700 5 131,700 427,642 427,642 0,000 100,0    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5 131,700 5 131,700 427,642 427,642 0,000 100,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 559,677 559,677 5,944 5,911 -0,033 99,4    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 99,633 99,633 5,944 5,911 -0,033 99,4    
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 147,950 147,950 0,000 0,000 0,000 0,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 312,094 312,094 0,000 0,000 0,000 0,0    
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  152 661,577 152 661,577 13 266,286 13 495,566 229,280 101,7    
10000000 Податкові надходження   45,400 45,400 0,000 1,963 1,963 0,0    
19010000 Екологічний податок 45,400 45,400 0,000 0,949 0,949 0,0    
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища   0,000 0,000 0,000 1,014 1,014 0,0    
20000000 Неподаткові надходження   2 949,860 2 949,860 283,500 276,814 -6,686 97,6    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 949,860 2 949,860 283,500 276,814 -6,686 97,6    
30000000 Доходи  від операцій з капіталом 0,000 0,000 0,000 107,150 107,150 0,0    
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ.  та  ком.  власності 0,000 0,000 0,000 107,150 107,150 0,0    
50000000 Цільові фонди 15,500 15,500 0,500 0,000 -0,500 0,0    
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 15,500 15,500 0,500 0,000 -0,500 0,0    
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 3 010,760 3 010,760 284,000 385,927 101,927 135,9    
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 3 010,760 3 010,760 284,000 385,927 101,927 135,9    
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 100 531,160 100 531,160 8 409,300 8 740,540 331,240 103,9    
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 155 672,337 155 672,337 13 550,286 13 881,493 331,207 102,4    
                   
  Начальник фінансового управління     Ірина ЯЛОВЕНКО        
                   
                   
Переглядів: 1065
Всього переглядів вкладених ресурсів: 1065
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>