Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету за 2019 рік
Виконання дохідної частини міського бюджету за 2019 рік
                   
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за 2019 рік
   
    ДОХОДИ       тис.грн.      
  Податки Затверджений план на     2019 рік Уточнений план на      2019 рік Уточнений план за січень-грудень 2019 р. Фактичне виконання за січень-грудень 2019р. відхилення від плану    
" + "/
" -"
%    
10000000 Податкові надходження   84 088,100 94 245,150 94 245,150 95 131,686 886,536 100,9    
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  48 435,400 48 885,000 48 885,000 49 521,764 636,764 101,3    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10,000 263,900 263,900 263,922 0,022 100,0    
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 1 454,000 1 210,900 1 210,900 1 208,077 -2,823 99,8    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 100,100 428,300 428,300 428,390 0,090 100,0    
13030000 Рентна плата за користування надрами  1 353,900 782,600 782,600 779,687 -2,913 99,6    
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  10,000 6,300 6,300 6,337 0,037 100,6    
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 1 209,400 726,500 726,500 723,211 -3,289 99,5    
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 134,500 49,800 49,800 50,139 0,339 100,7    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   6 389,900 3 696,000 3 696,000 3 700,640 4,640 100,1    
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
889,900 259,700 259,700 258,451 -1,249 99,5    
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
3 500,000 1 046,500 1 046,500 1 043,198 -3,302 99,7    
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 2 000,000 2 389,800 2 389,800 2 398,991 9,191 100,4    
18000000 Місцеві податки 27 798,800 40 189,350 40 189,350 40 437,283 247,933 100,6    
18010000 Податок на майно 18 725,100 27 965,650 27 965,650 28 031,182 65,532 100,2    
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 2 470,000 2 572,400 2 572,400 2 626,505 54,105 102,1    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 4,700 16,700 16,700 17,121 0,421 102,5    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 116,000 34,600 34,600 38,451 3,851 111,1    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 61,000 251,300 251,300 272,460 21,160 108,4    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 2 288,300 2 269,800 2 269,800 2 298,473 28,673 101,3    
18010500
18010900
Плата за землю 16 055,100 25 387,000 25 387,000 25 421,217 34,217 100,1    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   12 876,800 22 537,200 22 537,200 22 551,990 14,790 100,1    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1 995,000 1 816,400 1 816,400 1 819,998 3,598 100,2    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   548,700 451,700 451,700 464,205 12,505 102,8    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   634,600 581,700 581,700 585,024 3,324 100,6    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 175,000 0,000 0,000 -22,790 -22,790 0,0    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25,000 6,250 6,250 6,250 0,000 100,0    
18030000 Туристичний збір 8,700 4,800 4,800 4,825 0,025 100,5    
18050000 Єдиний податок 9 065,000 12 218,900 12 218,900 12 401,276 182,376 101,5    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1 250,000 983,000 983,000 976,339 -6,661 99,3    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  7 700,000 11 114,800 11 114,800 11 300,347 185,547 101,7    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 115,000 121,100 121,100 124,590 3,490 102,9    
20000000 Неподаткові надходження   1 111,900 1 302,960 1 302,960 1 365,038 62,078 104,8    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   132,200 237,300 237,300 238,198 0,898 100,4    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету  3,000 120,300 120,300 120,343 0,043 100,0    
21080500 Інші надходження 0,000 101,400 101,400 101,481 0,081 100,1    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 129,200 11,500 11,500 12,274 0,774 106,7    
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
0,000 4,100 4,100 4,100 0,000 100,0    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  856,100 905,300 905,300 969,904 64,604 107,1    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,400 19,400 22,293 2,893 114,9    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 484,500 472,500 472,500 506,460 33,960 107,2    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 66,000 95,000 95,000 103,804 8,804 109,3    
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 249,000 281,000 281,000 290,786 9,786 103,5    
22090000 Державне мито 37,600 37,400 37,400 46,561 9,161 124,5    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   29,700 28,400 28,400 36,980 8,580 130,2    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,300 0,300 0,300 0,316 0,016 105,3    
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   7,600 8,700 8,700 9,265 0,565 106,5    
24000000 Інші неподаткові надходження   123,600 160,360 160,360 156,936 -3,424 97,9    
24060300 Інші надходження 20,000 63,460 63,460 63,646 0,186 100,3    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 103,600 96,900 96,900 93,290 -3,610 96,3    
30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,000 0,090 0,090 0,242 0,152 268,9    
31000000 Надходження від продажу основного капіталу  0,000 0,090 0,090 0,242 0,152 268,9    
31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння   0,000 0,090 0,090 0,242 0,152 268,9    
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 85 200,000 95 548,200 95 548,200 96 496,966 948,766 101,0    
40000000 Офіційні трансферти   123 892,627 120 669,507 120 669,507 117 455,958 -3 213,549 97,3    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 7 825,600 7 825,600 7 825,600 7 825,600 0,000 100,0    
41020100 Базова дотація  7 825,600 7 825,600 7 825,600 7 825,600 0,000 100,0    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 48 524,500 48 524,500 48 524,500 48 524,500 0,000 100,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 30 755,700 30 755,700 30 755,700 30 755,700 0,000 100,0    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 17 768,800 17 768,800 17 768,800 17 768,800 0,000 100,0    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 9 764,700 9 764,700 9 764,700 9 764,700 0,000 100,0    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 9 764,700 9 764,700 9 764,700 9 764,700 0,000 100,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 57 777,827 54 554,707 54 554,707 51 341,158 -3 213,549 94,1    
41050100 Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП 24 902,830 19 679,909 19 679,909 19 667,056 -12,853 99,9    
41050200 Субвенція  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу  664,033 631,414 631,414 386,262 -245,152 61,2    
41050300 Субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми 30 459,976 30 315,029 30 315,029 27 778,071 -2 536,958 91,6    
41050700 Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 920,000 757,636 757,636 745,740 -11,896 98,4    
41050900 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 386,000 386,000 386,000 0,000 100,0    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 0,000 59,510 59,510 59,500 -0,010 100,0    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 25,888 40,888 40,888 17,019 -23,869 41,6    
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 542,051 542,051 541,542 -0,509 99,9    
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 663,300 1 023,300 1 023,300 990,231 -33,069 96,8    
41052000 Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 133,000 133,000 133,000 132,971 -0,029 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 8,800 495,970 495,970 335,101 -160,869 67,6    
41054300 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 490,000 490,000 301,665 -188,335 61,6    
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  209 092,627 216 217,707 216 217,707 213 952,924 -2 264,783 99,0    
10000000 Податкові надходження   54,800 60,880 60,880 63,676 2,796 104,6    
19010000 Екологічний податок 54,800 48,720 48,720 51,508 2,788 105,7    
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища   0,000 12,160 12,160 12,168 0,008 100,1    
20000000 Неподаткові надходження   2 369,900 2 530,260 2 530,260 4 887,296 2 357,036 193,2    
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
0,000 42,580 42,580 42,583 0,003 100,0    
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту
0,000 117,780 117,780 117,786 0,006 100,0    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 369,900 2 369,900 2 369,900 4 726,927 2 357,027 199,5    
30000000 Доходи  від операцій з капіталом 0,000 12,200 12,200 12,269 0,069 100,6    
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ.  та  ком.  власності 0,000 12,200 12,200 12,269 0,069 100,6    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 15 304,900 15 304,900 13 909,494 -1 395,406 90,9    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 0,000 158,700 158,700 127,245 -31,455 80,2    
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, 0,000 14 295,300 14 295,300 12 931,349 -1 363,951 90,5    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 850,900 850,900 850,900 0,000 100,0    
50000000 Цільові фонди 21,800 21,800 21,800 18,468 -3,332 84,7    
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 21,800 21,800 21,800 18,468 -3,332 84,7    
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 2 446,500 2 625,140 2 625,140 4 981,709 2 356,569 189,8    
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 2 446,500 17 930,040 17 930,040 18 891,203 961,163 105,4    
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 87 646,500 98 173,340 98 173,340 101 478,675 3 305,335 103,4    
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 211 539,127 234 147,747 234 147,747 232 844,127 -1 303,620 99,4    
                   
  Начальник фінансового управління     І.ЯЛОВЕНКО          
                   
Переглядів: 610
Всього переглядів вкладених ресурсів: 610
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
02.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

03.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

04.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Нові та оновлені сторінки
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади головного спеці   01.12.2023
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади - начальника ві   01.12.2023
Розпорядження № 223 "Про скликання XLVIII сесії Люботинської міської ради VIII скликання" від 30 лис   30.11.2023
Проєкти рішень   30.11.2023
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ   28.11.2023
Проєкти рішень на листопад від 23.11.2023 року   23.11.2023
Як швидко відновити водійське посвідчення онлайн або ж у сервісному центрі МВС?   22.11.2023
В Україні від серпня цього року діє спрощений порядок отримання статусу учасника бойових дій.   21.11.2023
Замінюйте водійське посвідчення, не виходячи з дому. Вдосконалили послугу в Дії   20.11.2023
Щодо перерахунку розміру виплат пільг та субсидії на тверде пічне побутове паливо в поточному році   15.11.2023
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>