Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за 2019 рік
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за 2019 рік
                       
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН            
за 2019 рік            
 ВИДАТКИ            
  (тис. грн. )             
КПКВ Назва Затверджено Виконано за 2019 рік Відхилення +; - % виконання            
план 2019 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду            
  Загальний фонд                      
0100 Державне управління 20 005,584 20 005,584 19 403,420 -602,164 97,0            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 18 350,647 18 350,647 18 196,405 -154,242 99,2            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 867,598 867,598 452,143 -415,455 52,1            
  інші видатки 787,339 787,339 754,872 -32,467 95,9            
1000 Освіта 69 433,390 69 433,390 67 482,579 -1 950,811 97,2            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 55 756,529 55 756,529 54 907,959 -848,570 98,5            
  продукти харчування 2 765,159 2 765,159 2 712,097 -53,062 98,1            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 7 039,699 7 039,699 6 092,134 -947,565 86,5            
  соціальне забезпечення 39,085 39,085 17,490 -21,595 44,7            
  інші видатки  3 832,918 3 832,918 3 752,899 -80,019 97,9            
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 30 755,700 30 755,700 29 944,203 -811,497 97,4            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 30 701,646 30 701,646 29 903,503 -798,143 97,4            
  заробітна плата з нарахуваннями 30 701,646 30 701,646 29 903,503 -798,143 97,4            
1030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.: 54,054 54,054 40,700 -13,354 75,3            
  заробітна плата з нарахуваннями 54,054 54,054 40,700 -13,354 75,3            
2000 Охорона здоров”я 24 052,612 24 052,612 23 286,827 -765,785 96,8            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 16 506,079 16 506,079 16 347,908 -158,171 99,0            
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 1 201,117 1 201,117 1 199,564 -1,553 99,9            
  продукти харчування 175,054 175,054 171,710 -3,344 98,1            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3 626,700 3 626,700 3 289,940 -336,760 90,7            
  соціальне забезпечення 1 434,082 1 434,082 1 388,048 -46,034 96,8            
  інші видатки 1 109,580 1 109,580 889,657 -219,923 80,2            
  в т.ч.                      
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 22 292,786 22 292,786 21 594,436 -698,350 96,9            
2111 КНП "ЦПМСД" 603,526 603,526 569,189 -34,337 94,3            
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1 023,300 1 023,300 990,231 -33,069 96,8            
2146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 133,000 133,000 132,971 -0,029 100,0            
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 19 483,678 19 483,678 19 249,946 -233,732 98,8            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 56 309,183 56 309,183 53 407,282 -2 901,901 94,8            
3011 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 5779,050 5779,050 5771,688 -7,362 99,9            
3012 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 13900,859 13900,859 13895,369 -5,490 100,0            
3021 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 109,420 109,420 80,131 -29,289 73,2            
3022 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 521,994 521,994 306,130 -215,864 58,6            
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1,048 1,048 1,047 -0,001 99,9            
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 92,000 92,000 80,406 -11,594 87,4            
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 780,000 780,000 780,000 0,000 100,0            
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 100,000 100,000 100,000 0,000 100,0            
3041 Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами 178,657 178,657 175,784 -2,873 98,4            
3042 Надання допомоги при усиновленні дитини 3,440 3,440 3,440 0,000 100,0            
3043 Надання допомоги при народженні дитини 11 613,435 11 613,435 9 143,598 -2 469,837 78,7            
3044 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 1 495,960 1 495,960 1 495,960 0,000 100,0            
3045 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 5 351,060 5 351,060 5 317,089 -33,971 99,4            
3046 Надання тимчасової державної допомоги дітям 55,358 55,358 55,358 0,000 100,0            
3047 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям 2 599,934 2 599,934 2 579,563 -20,371 99,2            
3049 Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» 14,634 14,634 14,634 0,000 100,0            
3081 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 5 103,272 5 103,272 5 093,370 -9,902 99,8            
3082 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 1 688,964 1 688,964 1 688,963 -0,001 100,0            
3083 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 391,854 391,854 391,854 0,000 100,0            
3084 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 136,060 136,060 136,059 -0,001 100,0            
3085 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 3,452 3,452 3,451 -0,001 100,0            
3087 Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях 1 678,949 1 678,949 1 678,948 -0,001 100,0            
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 374,277 2 374,277 2 362,011 -12,266 99,5            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 289,266 2 289,266 2 289,265 -0,001 100,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 51,045 51,045 39,500 -11,545 77,4            
  інші видатки 33,966 33,966 33,246 -0,720 97,9            
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 5,000 5,000 5,000 0,000 100,0            
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 390,700 390,700 370,997 -19,703 95,0            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 356,918 356,918 346,157 -10,761 97,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 20,680 20,680 15,305 -5,375 74,0            
  інші видатки 13,102 13,102 9,535 -3,567 72,8            
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 61,620 61,620 59,586 -2,034 96,7            
3133 Інші заходи та заклади молодіжної політики 3,380 3,380 2,503 -0,877 74,1            
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 150,000 150,000 150,000 0,000 100,0            
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 77,000 77,000 66,527 -10,473 86,4            
3210 Організація та проведення громадських робіт 113,700 113,700 113,442 -0,258 99,8            
3230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків 757,636 757,636 745,741 -11,895 98,4            
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 776,470 776,470 738,633 -37,837 95,1            
4000 Культура і мистецтво 4 345,416 4 345,416 4 229,908 -115,508 97,3            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 2 204,182 2 204,182 2 203,725 -0,457 100,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 376,199 376,199 275,016 -101,183 73,1            
  інші видатки 1 765,035 1 765,035 1 751,167 -13,868 99,2            
5000 Фізична культура і спорт 1 435,798 1 435,798 1 355,729 -80,069 94,4            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 1 028,620 1 028,620 1 028,029 -0,591 99,9            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 129,019 129,019 93,541 -35,478 72,5            
  інші видатки 278,159 278,159 234,159 -44,000 84,2            
5031 ДЮСШ 1 068,051 1 068,051 994,729 -73,322 93,1            
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   367,747 367,747 361,000 -6,747 98,2            
6000 Житлово - комунальне господарство 10 350,729 10 350,729 9 997,508 -353,221 96,6            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 91,154 91,154 90,630 -0,524 99,4            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 3 448,095 3 448,095 3 335,371 -112,724 96,7            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 6 811,480 6 811,480 6 571,507 -239,973 96,5            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 34,778 34,778 34,777 -0,001 100,0            
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 10 357,282 10 357,282 10 353,751 -3,531 100,0            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 10 357,282 10 357,282 10 353,751 -3,531 100,0            
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 30,000 30,000 21,570 -8,430 71,9            
8700 Резервний фонд 1 900,000 1 900,000 0,000 -1 900,000 0,0            
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 4,000 4,000 3,996 -0,004 99,9            
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 128,000 128,000 128,000 0,000 100,0            
 ВСЬОГО видатків загального фонду 198 386,772 198 386,772 189 705,347 -8 681,425 95,6            
  Спеціальний фонд                      
   Власні надходження 2 369,900 5 395,219 4 616,204 -779,015 85,6            
0100 Дежавне управління 0,000 61,347 22,656 -38,691 36,9            
1000 Освіта 2 341,000 4 276,945 3 568,225 -708,720 83,4            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 28,900 746,262 731,840 -14,422 98,1            
4000 Культура і мистецтво 0,000 246,388 243,387 -3,001 98,8            
5000 Фізична культура і спорт 0,000 0,793 0,793 0,000 100,0            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 0,000 21,059 21,059 0,000 100,0            
7324 Будівництво установ та закладів культури 0,000 14,181 0,000 -14,181 0,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 28,244 28,244 0,000 100,0            
  Бюджет розвитку 54 093,067 54 093,067 47 089,535 -7 003,532 87,1            
0100 Дежавне управління 753,834 753,834 753,757 -0,077 100,0            
1000 Освіта 9 863,286 9 863,286 8 928,872 -934,414 90,5            
2000 Охорона здоров”я 207,060 207,060 196,760 -10,300 95,0            
4000 Культура і мистецтво 1 358,398 1 358,398 1 358,386 -0,012 100,0            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 45,000 45,000 44,324 -0,676 98,5            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 942,182 942,182 942,160 -0,022 100,0            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 2 972,964 2 972,964 2 972,963 -0,001 100,0            
6083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 386,000 386,000 386,000 0,000 100,0            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 1 346,659 1 346,659 288,803 -1 057,856 21,4            
7322 Будівництво медичних установ та закладів 437,199 437,199 437,199 0,000 100,0            
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 1 029,351 1 029,351 1 024,069 -5,282 99,5            
7330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 4 392,028 4 392,028 4 365,848 848,000 99,4            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)
263,011 263,011 157,841 -105,170 60,0            
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 11 283,615 11 283,615 7 796,225 -3 487,390 69,1            
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 14 295,300 14 295,300 12 931,349 -1 363,951 90,5            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного
розвитку територій
680,034 680,034 680,034 0,000 100,0            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 3 807,046 3 807,046 3 807,045 -0,001 100,0            
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 30,100 30,100 17,900 -12,200 59,5            
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 45,893 45,893 0,000 -45,893 0,0            
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 105,218 105,218 0,000 -105,218 0,0            
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 56 614,078 59 639,397 51 705,739 -7 933,658 86,7            
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 255 000,850 258 026,169 241 411,086 -16 615,083 93,6            
               
  Начальник фінансового управління ЛМР     І.Яловенко                
                         
  Вик.: Вакуленко О.                      
Переглядів: 743
Всього переглядів вкладених ресурсів: 743
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>