Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-листопад 2019 року
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-листопад 2019 року
                   
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-листопад 2019 року
   
    ДОХОДИ       тис.грн.      
  Податки Затверджений план на     2019 рік Уточнений план на      2019 рік Уточнений план за січень-листопад 2019 р. Фактичне виконання за січень-листопад 2019р. відхилення від плану    
" + "/
" -"
%    
10000000 Податкові надходження   84 088,100 94 305,150 86 858,450 87 247,943 389,493 100,4    
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  48 435,400 49 326,100 44 708,800 44 798,811 90,011 100,2    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10,000 201,300 201,300 243,040 41,740 120,7    
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 1 454,000 1 061,700 1 028,000 1 179,223 151,223 114,7    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 100,100 275,400 275,400 428,390 152,990 155,6    
13030000 Рентна плата за користування надрами  1 353,900 786,300 752,600 750,833 -1,767 99,8    
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  10,000 10,000 9,000 5,837 -3,163 64,9    
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 1 209,400 725,600 694,600 696,420 1,820 100,3    
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 134,500 50,700 49,000 48,576 -0,424 99,1    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   6 389,900 3 626,000 3 375,800 3 438,102 62,302 101,8    
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
889,900 266,700 250,600 244,701 -5,899 97,6    
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
3 500,000 1 039,500 987,800 995,497 7,697 100,8    
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 2 000,000 2 319,800 2 137,400 2 197,904 60,504 102,8    
18000000 Місцеві податки 27 798,800 40 090,050 37 544,550 37 588,767 44,217 100,1    
18010000 Податок на майно 18 725,100 28 187,450 26 111,050 25 971,170 -139,880 99,5    
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 2 470,000 2 555,100 2 554,100 2 574,467 20,367 100,8    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 4,700 12,300 12,300 24,779 12,479 201,5    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 116,000 33,800 33,800 34,646 0,846 102,5    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 61,000 220,700 219,700 251,388 31,688 114,4    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 2 288,300 2 288,300 2 288,300 2 263,654 -24,646 98,9    
18010500
18010900
Плата за землю 16 055,100 25 626,100 23 550,700 23 371,703 -178,997 99,2    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   12 876,800 22 537,200 20 664,900 20 680,705 15,805 100,1    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1 995,000 1 905,600 1 738,200 1 685,439 -52,761 97,0    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   548,700 548,700 539,000 441,548 -97,452 81,9    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   634,600 634,600 608,600 564,011 -44,589 92,7    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 175,000 0,000 0,000 18,750 18,750 0,0    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25,000 6,250 6,250 6,250 0,000 100,0    
18030000 Туристичний збір 8,700 4,700 4,700 4,825 0,125 102,7    
18050000 Єдиний податок 9 065,000 11 897,900 11 428,800 11 612,772 183,972 101,6    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1 250,000 983,000 953,000 953,985 0,985 100,1    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  7 700,000 10 799,900 10 360,800 10 537,602 176,802 101,7    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 115,000 115,000 115,000 121,185 6,185 105,4    
20000000 Неподаткові надходження   1 111,900 1 242,960 1 180,360 1 236,817 56,457 104,8    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   132,200 210,100 210,100 228,979 18,879 109,0    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету  3,000 94,700 94,700 111,804 17,104 118,1    
21080500 Інші надходження 0,000 101,400 101,400 101,481 0,081 100,1    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 129,200 9,900 9,900 11,594 1,694 117,1    
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
0,000 4,100 4,100 4,100 0,000 100,0    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  856,100 873,300 819,300 859,737 40,437 104,9    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 17,300 19,023 1,723 110,0    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 484,500 484,500 457,500 454,457 -3,043 99,3    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 66,000 86,300 84,300 90,784 6,484 107,7    
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 249,000 249,000 228,800 258,417 29,617 112,9    
22090000 Державне мито 37,600 34,500 31,400 37,056 5,656 118,0    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   29,700 26,600 24,100 28,287 4,187 117,4    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,300 0,300 0,300 0,303 0,003 101,0    
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   7,600 7,600 7,000 8,466 1,466 120,9    
24000000 Інші неподаткові надходження   123,600 159,560 150,960 148,101 -2,859 98,1    
24060300 Інші надходження 20,000 62,660 62,660 63,529 0,869 101,4    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 103,600 96,900 88,300 84,572 -3,728 95,8    
30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,000 0,090 0,090 0,091 0,001 101,1    
31000000 Надходження від продажу основного капіталу  0,000 0,090 0,090 0,091 0,001 101,1    
31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння   0,000 0,090 0,090 0,091 0,001 101,1    
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 85 200,000 95 548,200 88 038,900 88 484,851 445,951 100,5    
40000000 Офіційні трансферти   123 892,627 121 387,543 112 921,824 109 510,489 -3 411,335 97,0    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 7 825,600 7 825,600 7 173,100 7 173,100 0,000 100,0    
41020100 Базова дотація  7 825,600 7 825,600 7 173,100 7 173,100 0,000 100,0    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 48 524,500 48 524,500 44 717,800 44 717,800 0,000 100,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 30 755,700 30 755,700 28 429,700 28 429,700 0,000 100,0    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 17 768,800 17 768,800 16 288,100 16 288,100 0,000 100,0    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 9 764,700 9 764,700 8 938,955 8 938,955 0,000 100,0    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 9 764,700 9 764,700 8 938,955 8 938,955 0,000 100,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 57 777,827 55 272,743 52 091,969 48 680,634 -3 411,335 93,5    
41050100 Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП 24 902,830 19 665,356 19 665,356 19 665,356 0,000 100,0    
41050200 Субвенція  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу  664,033 664,033 608,696 357,660 -251,036 58,8    
41050300 Субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми 30 459,976 31 246,324 28 322,993 25 462,799 -2 860,194 89,9    
41050700 Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 920,000 865,000 707,961 696,947 -11,014 98,4    
41050900 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 386,074 386,074 386,000 -0,074 100,0    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 0,000 59,510 59,510 59,500 -0,010 100,0    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 25,888 42,888 40,732 10,458 -30,274 25,7    
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 545,308 544,378 541,678 -2,700 99,5    
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 663,300 663,300 639,319 639,319 0,000 100,0    
41052000 Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 133,000 133,000 133,000 132,971 -0,029 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 8,800 511,950 493,950 426,281 -67,669 86,3    
41054300 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 490,000 490,000 301,665 -188,335 61,6    
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  209 092,627 216 935,743 200 960,724 197 995,340 -2 965,384 98,5    
10000000 Податкові надходження   54,800 60,880 60,880 62,472 1,592 102,6    
19010000 Екологічний податок 54,800 51,760 51,760 51,318 -0,442 99,1    
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища   0,000 9,120 9,120 11,154 2,034 122,3    
20000000 Неподаткові надходження   2 369,900 2 530,260 2 300,760 3 770,631 1 469,871 163,9    
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
0,000 42,580 42,580 42,583 0,003 100,0    
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту
0,000 117,780 117,780 117,786 0,006 100,0    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 369,900 2 369,900 2 140,400 3 610,262 1 469,862 168,7    
30000000 Доходи  від операцій з капіталом 0,000 0,000 0,000 12,269 12,269 0,0    
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ.  та  ком.  власності 0,000 0,000 0,000 12,269 12,269 0,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 14 009,600 14 009,600 13 978,145 -31,455 99,8    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 0,000 158,700 158,700 127,245 -31,455 80,2    
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, 0,000 13 000,000 13 000,000 13 000,000 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 850,900 850,900 850,900 0,000 100,0    
50000000 Цільові фонди 21,800 21,800 21,000 17,268 -3,732 82,2    
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 21,800 21,800 21,000 17,268 -3,732 82,2    
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 2 446,500 2 612,940 2 382,640 3 862,640 1 480,000 162,1    
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 2 446,500 16 622,540 16 392,240 17 840,785 1 448,545 108,8    
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 87 646,500 98 161,140 90 421,540 92 347,491 1 925,951 102,1    
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 211 539,127 233 558,283 217 352,964 215 836,125 -1 516,839 99,3    
                   
  Начальник фінансового управління     І.ЯЛОВЕНКО          
                   
Переглядів: 560
Всього переглядів вкладених ресурсів: 560
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
11.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

12.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

13.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>