Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-жовтень 2019 року
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-жовтень 2019 року
                   
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-жовтень 2019 року
   
    ДОХОДИ       тис.грн.      
  Податки Затверджений план на     2019 рік Уточнений план на      2019 рік Уточнений план за січень-жовтень 2019 р. Фактичне виконання за січень-жовтень 2019р. відхилення від плану    
" + "/
" -"
%    
10000000 Податкові надходження   84 088,100 94 305,150 78 735,150 79 280,145 544,995 100,7    
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  48 435,400 49 326,100 40 418,100 40 704,559 286,459 100,7    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10,000 201,300 201,300 222,158 20,858 110,4    
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 1 454,000 1 061,700 994,500 990,392 -4,108 99,6    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 100,100 275,400 275,400 275,431 0,031 100,0    
13030000 Рентна плата за користування надрами  1 353,900 786,300 719,100 714,961 -4,139 99,4    
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  10,000 10,000 8,200 5,297 -2,903 64,6    
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 1 209,400 725,600 663,600 662,296 -1,304 99,8    
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 134,500 50,700 47,300 47,368 0,068 100,1    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   6 389,900 3 626,000 3 126,400 3 152,319 25,919 100,8    
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
889,900 266,700 234,500 228,853 -5,647 97,6    
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
3 500,000 1 039,500 936,100 941,088 4,988 100,5    
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 2 000,000 2 319,800 1 955,800 1 982,378 26,578 101,4    
18000000 Місцеві податки 27 798,800 40 090,050 33 994,850 34 210,717 215,867 100,6    
18010000 Податок на майно 18 725,100 28 187,450 23 762,350 23 904,214 141,864 100,6    
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 2 470,000 2 555,100 2 393,100 2 539,411 146,311 106,1    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 4,700 12,300 12,300 24,779 12,479 201,5    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 116,000 33,800 33,800 32,817 -0,983 97,1    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 61,000 220,700 218,700 231,581 12,881 105,9    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 2 288,300 2 288,300 2 128,300 2 250,234 121,934 105,7    
18010500
18010900
Плата за землю 16 055,100 25 626,100 21 363,000 21 358,553 -4,447 100,0    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   12 876,800 22 537,200 18 792,600 18 820,790 28,190 100,2    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1 995,000 1 905,600 1 570,800 1 572,199 1,399 100,1    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   548,700 548,700 517,000 421,850 -95,150 81,6    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   634,600 634,600 482,600 543,714 61,114 112,7    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 175,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25,000 6,250 6,250 6,250 0,000 100,0    
18030000 Туристичний збір 8,700 4,700 3,700 3,671 -0,029 99,2    
18050000 Єдиний податок 9 065,000 11 897,900 10 228,800 10 302,832 74,032 100,7    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1 250,000 983,000 861,000 792,022 -68,978 92,0    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  7 700,000 10 799,900 9 252,800 9 391,119 138,319 101,5    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 115,000 115,000 115,000 119,691 4,691 104,1    
20000000 Неподаткові надходження   1 111,900 1 242,960 1 107,060 1 116,498 9,438 100,9    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   132,200 210,100 210,100 218,740 8,640 104,1    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету  3,000 94,700 94,700 103,265 8,565 109,0    
21080500 Інші надходження 0,000 101,400 101,400 101,481 0,081 100,1    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 129,200 9,900 9,900 9,894 -0,006 99,9    
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
0,000 4,100 4,100 4,100 0,000 100,0    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  856,100 873,300 754,600 761,066 6,466 100,9    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 17,100 16,523 -0,577 96,6    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 484,500 484,500 429,000 415,231 -13,769 96,8    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 66,000 86,300 72,300 81,532 9,232 112,8    
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 249,000 249,000 208,000 218,408 10,408 105,0    
22090000 Державне мито 37,600 34,500 28,200 29,372 1,172 104,2    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   29,700 26,600 21,600 21,249 -0,351 98,4    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,300 0,300 0,300 0,303 0,003 101,0    
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   7,600 7,600 6,300 7,820 1,520 124,1    
24000000 Інші неподаткові надходження   123,600 159,560 142,360 136,692 -5,668 96,0    
24060300 Інші надходження 20,000 62,660 62,660 62,758 0,098 100,2    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 103,600 96,900 79,700 73,934 -5,766 92,8    
30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,000 0,090 0,090 0,091 0,001 101,1    
31000000 Надходження від продажу основного капіталу  0,000 0,090 0,090 0,091 0,001 101,1    
31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння   0,000 0,090 0,090 0,091 0,001 101,1    
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 85 200,000 95 548,200 79 842,300 80 396,734 554,434 100,7    
40000000 Офіційні трансферти   123 892,627 121 387,543 104 355,095 101 274,736 -3 080,359 97,0    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 7 825,600 7 825,600 6 521,000 6 521,000 0,000 100,0    
41020100 Базова дотація  7 825,600 7 825,600 6 521,000 6 521,000 0,000 100,0    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 48 524,500 48 524,500 40 840,700 40 840,700 0,000 100,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 30 755,700 30 755,700 26 033,300 26 033,300 0,000 100,0    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 17 768,800 17 768,800 14 807,400 14 807,400 0,000 100,0    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 9 764,700 9 764,700 8 126,322 8 126,322 0,000 100,0    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 9 764,700 9 764,700 8 126,322 8 126,322 0,000 100,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 57 777,827 55 272,743 48 867,073 45 786,714 -3 080,359 93,7    
41050100 Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП 24 902,830 19 665,356 19 637,264 19 612,133 -25,131 99,9    
41050200 Субвенція  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу  664,033 664,033 553,360 355,961 -197,399 64,3    
41050300 Субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми 30 459,976 31 246,324 25 327,505 23 067,179 -2 260,326 91,1    
41050700 Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 920,000 865,000 641,294 636,259 -5,035 99,2    
41050900 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 386,074 386,074 386,074 0,000 100,0    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 0,000 59,510 59,510 59,500 -0,010 100,0    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 25,888 42,888 38,575 10,458 -28,117 27,1    
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 545,308 543,224 541,395 -1,829 99,7    
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 663,300 663,300 573,534 573,534 0,000 100,0    
41052000 Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 133,000 133,000 133,000 133,000 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 8,800 511,950 483,733 411,221 -72,512 85,0    
41054300 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 490,000 490,000 0,000 -490,000 0,0    
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  209 092,627 216 935,743 184 197,395 181 671,470 -2 525,925 98,6    
10000000 Податкові надходження   54,800 60,880 47,180 50,199 3,019 106,4    
19010000 Екологічний податок 54,800 51,760 38,060 40,059 1,999 105,3    
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища   0,000 9,120 9,120 10,140 1,020 111,2    
20000000 Неподаткові надходження   2 369,900 2 530,260 2 071,360 3 435,748 1 364,388 165,9    
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
0,000 42,580 42,580 42,583 0,003 100,0    
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту
0,000 117,780 117,780 117,786 0,006 100,0    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 369,900 2 369,900 1 911,000 3 275,379 1 364,379 171,4    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 14 009,600 14 009,600 13 978,145 -31,455 99,8    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 0,000 158,700 158,700 127,245 -31,455 80,2    
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, 0,000 13 000,000 13 000,000 13 000,000 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 850,900 850,900 850,900 0,000 100,0    
50000000 Цільові фонди 21,800 21,800 20,200 17,268 -2,932 85,5    
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 21,800 21,800 20,200 17,268 -2,932 85,5    
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 2 446,500 2 612,940 2 138,740 3 503,215 1 364,475 163,8    
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 2 446,500 16 622,540 16 148,340 17 481,360 1 333,020 108,3    
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 87 646,500 98 161,140 81 981,040 83 899,949 1 918,909 102,3    
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 211 539,127 233 558,283 200 345,735 199 152,830 -1 192,905 99,4    
                   
  Начальник фінансового управління     І.ЯЛОВЕНКО          
                   
Переглядів: 695
Всього переглядів вкладених ресурсів: 695
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>