Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-вересень 2019 року
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-вересень 2019 року
               
               
                   
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-вересень 2019 року
   
    ДОХОДИ       тис.грн.      
  Податки Затверджений план на     2019 рік Уточнений план на      2019 рік Уточнений план за січень-вересень 2019 р. Фактичне виконання за січень-вересень 2019р. відхилення від плану    
" + "/
" -"
%    
10000000 Податкові надходження   84 088,100 90 531,400 66 992,400 70 660,261 3 667,861 105,5    
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  48 435,400 49 209,500 36 266,600 36 440,234 173,634 100,5    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10,000 138,600 138,600 201,276 62,676 145,2    
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 1 454,000 1 525,700 1 119,200 957,005 -162,195 85,5    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 100,100 171,800 171,800 275,432 103,632 160,3    
13030000 Рентна плата за користування надрами  1 353,900 1 353,900 947,400 681,573 -265,827 71,9    
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  10,000 10,000 7,400 3,692 -3,708 49,9    
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 1 209,400 1 209,400 846,000 631,921 -214,079 74,7    
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 134,500 134,500 94,000 45,960 -48,040 48,9    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   6 389,900 6 462,500 4 613,300 2 864,855 -1 748,445 62,1    
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
889,900 889,900 616,900 213,193 -403,707 34,6    
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
3 500,000 3 500,000 2 424,400 878,578 -1 545,822 36,2    
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 2 000,000 2 072,600 1 572,000 1 773,084 201,084 112,8    
18000000 Місцеві податки 27 798,800 33 195,100 24 854,700 30 196,891 5 342,191 121,5    
18010000 Податок на майно 18 725,100 22 623,400 17 033,800 21 132,161 4 098,361 124,1    
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 2 470,000 2 474,700 1 690,800 1 899,529 208,729 112,3    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 4,700 9,400 9,400 12,269 2,869 130,5    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 116,000 116,000 86,000 30,567 -55,433 35,5    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 61,000 61,000 61,000 192,806 131,806 316,1    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 2 288,300 2 288,300 1 534,400 1 663,887 129,487 108,4    
18010500
18010900
Плата за землю 16 055,100 19 948,700 15 149,300 19 226,382 4 077,082 126,9    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   12 876,800 16 797,300 12 738,600 16 925,667 4 187,067 132,9    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1 995,000 1 968,100 1 465,900 1 403,355 -62,545 95,7    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   548,700 548,700 492,000 393,837 -98,163 80,0    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   634,600 634,600 452,800 503,523 50,723 111,2    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 175,000 175,000 175,000 0,000 -175,000 0,0    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25,000 25,000 18,700 6,250 -12,450 33,4    
18030000 Туристичний збір 8,700 6,700 4,300 3,671 -0,629 85,4    
18050000 Єдиний податок 9 065,000 10 565,000 7 816,600 9 061,059 1 244,459 115,9    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1 250,000 1 250,000 933,000 755,783 -177,217 81,0    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  7 700,000 9 200,000 6 830,000 8 252,799 1 422,799 120,8    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 115,000 115,000 53,600 52,477 -1,123 97,9    
20000000 Неподаткові надходження   1 111,900 1 221,700 877,900 1 005,221 127,321 114,5    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   132,200 199,600 79,900 210,201 130,301 263,1    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету  3,000 66,300 66,300 94,726 28,426 142,9    
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів          0,000 0,0    
21080500 Інші надходження       101,481 101,481 0,0    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 129,200 129,200 9,500 9,894 0,394 104,1    
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
0,000 4,100 4,100 4,100 0,000 100,0    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  856,100 876,400 678,100 661,241 -16,859 97,5    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 15,200 15,203 0,003 100,0    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 484,500 484,500 385,500 372,041 -13,459 96,5    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 66,000 86,300 64,500 67,778 3,278 105,1    
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 249,000 249,000 187,200 182,141 -5,059 97,3    
22090000 Державне мито 37,600 37,600 25,700 24,078 -1,622 93,7    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   29,700 29,700 19,700 16,610 -3,090 84,3    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,300 0,300 0,300 0,294 -0,006 98,0    
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   7,600 7,600 5,700 7,174 1,474 125,9    
24000000 Інші неподаткові надходження   123,600 145,700 119,900 133,779 13,879 111,6    
24060300 Інші надходження 20,000 42,100 42,100 62,663 20,563 148,8    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 103,600 103,600 77,800 71,116 -6,684 91,4    
30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,000 0,100 0,100 0,091 -0,009 91,0    
31000000 Надходження від продажу основного капіталу  0,000 0,100 0,100 0,091 -0,009 91,0    
31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння   0,000 0,100 0,100 0,091 -0,009 91,0    
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 85 200,000 91 753,200 67 870,400 71 665,573 3 795,173 105,6    
40000000 Офіційні трансферти   123 892,627 121 001,469 95 622,719 92 944,159 -2 678,560 97,2    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 7 825,600 7 825,600 5 868,900 5 868,900 0,000 100,0    
41020100 Базова дотація  7 825,600 7 825,600 5 868,900 5 868,900 0,000 100,0    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 48 524,500 48 524,500 36 951,000 36 951,000 0,000 100,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 30 755,700 30 755,700 23 624,300 23 624,300 0,000 100,0    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 17 768,800 17 768,800 13 326,700 13 326,700 0,000 100,0    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 9 764,700 9 764,700 7 313,689 7 313,689 0,000 100,0    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 9 764,700 9 764,700 7 313,689 7 313,689 0,000 100,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 57 777,827 54 886,669 45 489,130 42 810,570 -2 678,560 94,1    
41050100 Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП 24 902,830 19 665,356 19 637,264 19 516,121 -121,143 99,4    
41050200 Субвенція  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу  664,033 664,033 498,024 346,540 -151,484 69,6    
41050300 Субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми 30 459,976 31 246,324 22 497,611 20 689,280 -1 808,331 92,0    
41050700 Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 920,000 865,000 607,227 607,177 -0,050 100,0    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 0,000 59,510 59,510 59,500 -0,010 100,0    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 25,888 42,888 36,418 8,628 -27,790 23,7    
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 545,308 542,070 540,795 -1,275 99,8    
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 663,300 663,300 522,568 522,568 0,000 100,0    
41052000 Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 133,000 133,000 133,000 133,000 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 8,800 511,950 465,438 386,961 -78,477 83,1    
41054300 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 490,000 490,000 0,000 -490,000 0,0    
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  209 092,627 212 754,669 163 493,119 164 609,732 1 116,613 100,7    
10000000 Податкові надходження   54,800 60,880 47,180 47,888 0,708 101,5    
19010000 Екологічний податок 54,800 54,800 41,100 38,762 -2,338 94,3    
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища   0,000 6,080 6,080 9,126 3,046 150,1    
20000000 Неподаткові надходження   2 369,900 2 412,480 1 724,180 2 993,925 1 269,745 173,6    
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
0,000 42,580 42,580 42,583 0,003 100,0    
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту
      117,786 117,786 0,0    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 369,900 2 369,900 1 681,600 2 833,556 1 151,956 168,5    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 14 009,600 4 185,078 4 184,437 -0,641 100,0    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 0,000 158,700 158,700 158,059 -0,641 99,6    
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, 0,000 13 000,000 3 175,478 3 175,478 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 850,900 850,900 850,900 0,000 100,0    
50000000 Цільові фонди 21,800 21,800 19,400 15,900 -3,500 82,0    
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 21,800 21,800 19,400 15,900 -3,500 82,0    
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 2 446,500 2 495,160 1 790,760 3 057,713 1 266,953 170,7    
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 2 446,500 16 504,760 5 975,838 7 242,150 1 266,312 121,2    
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 87 646,500 94 248,360 69 661,160 74 723,286 5 062,126 107,3    
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 211 539,127 229 259,429 169 468,957 171 851,882 2 382,925 101,4    
                   
  Начальник фінансового управління     І.ЯЛОВЕНКО          
                   
Переглядів: 680
Всього переглядів вкладених ресурсів: 680
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
11.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

12.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

13.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>