Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-серпень 2019 року
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-серпень 2019 року
             
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-серпень 2019 року
   
    ДОХОДИ       тис.грн.      
  Податки Затверджений план на     2019 рік Уточнений план на      2019 рік Уточнений план за січень-серпень 2019 р. Фактичне виконання за січень-серпень 2019р. відхилення від плану    
" + "/
" -"
%    
10000000 Податкові надходження   84 088,100 90 531,400 62 138,900 63 173,610 1 034,710 101,7    
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  48 435,400 49 209,500 32 311,600 32 461,762 150,162 100,5    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10,000 138,600 138,600 180,394 41,794 130,2    
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 1 454,000 1 525,700 1 077,400 921,971 -155,429 85,6    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 100,100 171,800 171,800 275,431 103,631 160,3    
13030000 Рентна плата за користування надрами  1 353,900 1 353,900 905,600 646,540 -259,060 71,4    
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  10,000 10,000 6,600 3,492 -3,108 52,9    
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 1 209,400 1 209,400 810,000 599,127 -210,873 74,0    
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 134,500 134,500 89,000 43,921 -45,079 49,3    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   6 389,900 6 462,500 4 331,000 2 394,186 -1 936,814 55,3    
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
889,900 889,900 592,800 175,500 -417,300 29,6    
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
3 500,000 3 500,000 2 332,800 683,886 -1 648,914 29,3    
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 2 000,000 2 072,600 1 405,400 1 534,800 129,400 109,2    
18000000 Місцеві податки 27 798,800 33 195,100 24 280,300 27 215,297 2 934,997 112,1    
18010000 Податок на майно 18 725,100 22 623,400 16 629,400 18 893,501 2 264,101 113,6    
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 2 470,000 2 474,700 1 669,800 1 862,238 192,438 111,5    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 4,700 9,400 9,400 20,857 11,457 221,9    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 116,000 116,000 76,000 27,010 -48,990 35,5    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 61,000 61,000 50,000 132,948 82,948 265,9    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 2 288,300 2 288,300 1 534,400 1 681,423 147,023 109,6    
18010500
18010900
Плата за землю 16 055,100 19 948,700 14 765,900 17 025,013 2 259,113 115,3    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   12 876,800 16 797,300 12 638,600 15 043,152 2 404,552 119,0    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1 995,000 1 968,100 1 298,500 1 157,298 -141,202 89,1    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   548,700 548,700 402,000 337,759 -64,241 84,0    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   634,600 634,600 426,800 486,804 60,004 114,1    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 175,000 175,000 175,000 0,000 -175,000 0,0    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25,000 25,000 18,700 6,250 -12,450 33,4    
18030000 Туристичний збір 8,700 6,700 4,300 3,671 -0,629 85,4    
18050000 Єдиний податок 9 065,000 10 565,000 7 646,600 8 318,125 671,525 108,8    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1 250,000 1 250,000 833,000 712,916 -120,084 85,6    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  7 700,000 9 200,000 6 760,000 7 559,088 799,088 111,8    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 115,000 115,000 53,600 46,121 -7,479 86,0    
20000000 Неподаткові надходження   1 111,900 1 221,700 798,600 917,245 118,645 114,9    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   132,200 199,600 79,900 197,447 117,547 247,1    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету  3,000 66,300 66,300 86,187 19,887 130,0    
21080500 Інші надходження 0,000 0,000 0,000 97,623 97,623 0,0    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 129,200 129,200 9,500 9,537 0,037 100,4    
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
0,000 4,100 4,100 4,100 0,000 100,0    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  856,100 876,400 607,400 594,277 -13,123 97,8    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 13,500 12,313 -1,187 91,2    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 484,500 484,500 343,500 341,399 -2,101 99,4    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 66,000 86,300 61,500 59,822 -1,678 97,3    
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 249,000 249,000 166,400 159,534 -6,866 95,9    
22090000 Державне мито 37,600 37,600 22,500 21,209 -1,291 94,3    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   29,700 29,700 17,200 14,729 -2,471 85,6    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,300 0,300 0,200 0,275 0,075 137,5    
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   7,600 7,600 5,100 6,205 1,105 121,7    
24000000 Інші неподаткові надходження   123,600 145,700 111,300 125,521 14,221 112,8    
24060300 Інші надходження 20,000 42,100 42,100 62,519 20,419 148,5    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 103,600 103,600 69,200 63,002 -6,198 91,0    
30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,000 0,100 0,100 0,091 -0,009 91,0    
31000000 Надходження від продажу основного капіталу  0,000 0,100 0,100 0,091 -0,009 91,0    
31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння   0,000 0,100 0,100 0,091 -0,009 91,0    
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 85 200,000 91 753,200 62 937,600 64 090,946 1 153,346 101,8    
40000000 Офіційні трансферти   123 892,627 121 001,469 87 868,613 85 503,234 -2 365,379 97,3    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 7 825,600 7 825,600 5 216,800 5 216,800 0,000 100,0    
41020100 Базова дотація  7 825,600 7 825,600 5 216,800 5 216,800 0,000 100,0    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 48 524,500 48 524,500 34 002,000 34 002,000 0,000 100,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 30 755,700 30 755,700 22 156,000 22 156,000 0,000 100,0    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 17 768,800 17 768,800 11 846,000 11 846,000 0,000 100,0    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 9 764,700 9 764,700 6 501,057 6 501,057 0,000 100,0    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 9 764,700 9 764,700 6 501,057 6 501,057 0,000 100,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 57 777,827 54 886,669 42 148,756 39 783,377 -2 365,379 94,4    
41050100 Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП 24 902,830 19 665,356 19 637,264 19 083,701 -553,563 97,2    
41050200 Субвенція  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу  664,033 664,033 442,688 331,570 -111,118 74,9    
41050300 Субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми 30 459,976 31 246,324 19 479,889 18 347,654 -1 132,235 94,2    
41050700 Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 920,000 865,000 540,460 538,917 -1,543 99,7    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 0,000 59,510 59,510 59,500 -0,010 100,0    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 25,888 42,888 32,367 8,628 -23,739 26,7    
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 545,308 484,693 431,534 -53,159 89,0    
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 663,300 663,300 498,210 498,210 0,000 100,0    
41052000 Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 133,000 133,000 133,000 133,000 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 8,800 511,950 350,675 350,663 -0,012 100,0    
41054300 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 490,000 490,000 0,000 -490,000 0,0    
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  209 092,627 212 754,669 150 806,213 149 594,180 -1 212,033 99,2    
10000000 Податкові надходження   54,800 60,880 47,180 43,531 -3,649 92,3    
19010000 Екологічний податок 54,800 54,800 41,100 35,419 -5,681 86,2    
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища   0,000 6,080 6,080 8,112 2,032 133,4    
20000000 Неподаткові надходження   2 369,900 2 412,480 1 494,780 2 472,727 977,947 165,4    
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
0,000 42,580 42,580 42,583 0,003 100,0    
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту
0,000 0,000 0,000 117,785 117,785 0,0    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 369,900 2 369,900 1 452,200 2 312,359 860,159 159,2    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 14 009,600 850,606 849,965 -0,641 99,9    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 0,000 158,700 158,700 158,059 -0,641 99,6    
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, 0,000 13 000,000 39,006 39,006 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 850,900 652,900 652,900 0,000 100,0    
50000000 Цільові фонди 21,800 21,800 18,600 9,762 -8,838 52,5    
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 21,800 21,800 18,600 9,762 -8,838 52,5    
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 2 446,500 2 495,160 1 560,560 2 526,020 965,460 161,9    
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 2 446,500 16 504,760 2 411,166 3 375,985 964,819 140,0    
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 87 646,500 94 248,360 64 498,160 66 616,966 2 118,806 103,3    
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 211 539,127 229 259,429 153 217,379 152 970,165 -247,214 99,8    
                   
  Начальник фінансового управління   І. ЯЛОВЕНКО          
                   
Переглядів: 688
Всього переглядів вкладених ресурсів: 688
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>