Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету мЛюботин за січень-липень 2019 року
Виконання дохідної частини міського бюджету мЛюботин за січень-липень 2019 року
             
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-липень 2019 року
   
    ДОХОДИ       тис.грн.      
  Податки Затверджений план на     2019 рік Уточнений план на      2019 рік Уточнений план за січень-липень 2019 р. Фактичне виконання за січень-липень 2019р. відхилення від плану    
" + "/
" -"
%    
10000000 Податкові надходження   84 088,100 90 531,400 54 514,000 55 488,869 974,869 101,8    
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  48 435,400 49 209,500 27 941,600 28 571,916 630,316 102,3    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10,000 138,600 138,600 159,512 20,912 115,1    
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 1 454,000 1 525,700 965,500 782,379 -183,121 81,0    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 100,100 171,800 171,800 171,825 0,025 100,0    
13030000 Рентна плата за користування надрами  1 353,900 1 353,900 793,700 610,554 -183,146 76,9    
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  10,000 10,000 5,700 2,448 -3,252 42,9    
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 1 209,400 1 209,400 710,000 565,878 -144,122 79,7    
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 134,500 134,500 78,000 42,228 -35,772 54,1    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   6 389,900 6 462,500 3 798,700 2 169,045 -1 629,655 57,1    
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
889,900 889,900 518,700 175,500 -343,200 33,8    
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
3 500,000 3 500,000 2 041,200 683,886 -1 357,314 33,5    
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 2 000,000 2 072,600 1 238,800 1 309,659 70,859 105,7    
18000000 Місцеві податки 27 798,800 33 195,100 21 669,600 23 806,017 2 136,417 109,9    
18010000 Податок на майно 18 725,100 22 623,400 15 080,000 16 654,059 1 574,059 110,4    
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 2 470,000 2 474,700 1 789,800 1 811,174 21,374 101,2    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 4,700 9,400 9,400 20,857 11,457 221,9    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 116,000 116,000 56,000 17,912 -38,088 32,0    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 61,000 61,000 45,000 101,686 56,686 226,0    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 2 288,300 2 288,300 1 679,400 1 670,719 -8,681 99,5    
18010500
18010900
Плата за землю 16 055,100 19 948,700 13 271,500 14 836,635 1 565,135 111,8    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   12 876,800 16 797,300 11 638,600 13 162,694 1 524,094 113,1    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1 995,000 1 968,100 1 131,100 1 011,747 -119,353 89,4    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   548,700 548,700 177,000 194,358 17,358 109,8    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   634,600 634,600 324,800 467,836 143,036 144,0    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 175,000 175,000 0,000 0,000 0,000 0,0    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25,000 25,000 18,700 6,250 -12,450 33,4    
18030000 Туристичний збір 8,700 6,700 2,000 2,028 0,028 101,4    
18050000 Єдиний податок 9 065,000 10 565,000 6 587,600 7 149,930 562,330 108,5    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1 250,000 1 250,000 585,000 574,025 -10,975 98,1    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  7 700,000 9 200,000 5 950,000 6 529,784 579,784 109,7    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 115,000 115,000 52,600 46,121 -6,479 87,7    
20000000 Неподаткові надходження   1 111,900 1 221,700 682,200 823,604 141,404 120,7    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   132,200 199,600 72,800 177,563 104,763 243,9    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету  3,000 66,300 66,300 74,803 8,503 112,8    
21080500 Інші надходження 0,000 0,000 0,000 97,623 97,623 0,0    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 129,200 129,200 2,400 1,037 -1,363 43,2    
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
0,000 4,100 4,100 4,100 0,000 100,0    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  856,100 876,400 506,700 530,682 23,982 104,7    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 11,800 9,953 -1,847 84,3    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 484,500 484,500 271,500 296,500 25,000 109,2    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 66,000 86,300 58,500 58,962 0,462 100,8    
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 249,000 249,000 145,600 145,990 0,390 100,3    
22090000 Державне мито 37,600 37,600 19,300 19,277 -0,023 99,9    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   29,700 29,700 14,700 13,963 -0,737 95,0    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,300 0,300 0,200 0,265 0,065 132,5    
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   7,600 7,600 4,400 5,049 0,649 114,8    
24000000 Інші неподаткові надходження   123,600 145,700 102,700 115,359 12,659 112,3    
24060300 Інші надходження 20,000 42,100 42,100 62,072 19,972 147,4    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 103,600 103,600 60,600 53,287 -7,313 87,9    
30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,000 0,100 0,100 0,091 -0,009 91,0    
31000000 Надходження від продажу основного капіталу  0,000 0,100 0,100 0,091 -0,009 91,0    
31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння   0,000 0,100 0,100 0,091 -0,009 91,0    
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 85 200,000 91 753,200 55 196,300 56 312,564 1 116,264 102,0    
40000000 Офіційні трансферти   123 892,627 126 489,253 79 498,095 77 596,680 -1 901,415 97,6    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 7 825,600 7 825,600 4 564,700 4 564,700 0,000 100,0    
41020100 Базова дотація  7 825,600 7 825,600 4 564,700 4 564,700 0,000 100,0    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 48 524,500 48 524,500 30 553,700 30 553,700 0,000 100,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 30 755,700 30 755,700 20 188,400 20 188,400 0,000 100,0    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 17 768,800 17 768,800 10 365,300 10 365,300 0,000 100,0    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 9 764,700 9 764,700 5 688,425 5 688,425 0,000 100,0    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 9 764,700 9 764,700 5 688,425 5 688,425 0,000 100,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 57 777,827 60 374,453 38 691,270 36 789,855 -1 901,415 95,1    
41050100 Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП 24 902,830 25 939,088 19 430,591 19 041,379 -389,212 98,0    
41050200 Субвенція  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу  664,033 664,033 387,352 291,716 -95,636 75,3    
41050300 Субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми 30 459,976 30 459,976 16 484,401 15 835,474 -648,927 96,1    
41050700 Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 920,000 880,000 492,493 466,636 -25,857 94,7    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 0,000 59,510 59,510 0,000 -59,510 0,0    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 25,888 42,888 29,702 8,628 -21,074 29,0    
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 545,308 385,123 213,936 -171,187 55,6    
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 663,300 663,300 454,723 454,723 0,000 100,0    
41052000 Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 133,000 133,000 133,000 133,000 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 8,800 497,350 344,375 344,363 -0,012 100,0    
41054300 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 490,000 490,000 0,000 -490,000 0,0    
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  209 092,627 218 242,453 134 694,395 133 909,244 -785,151 99,4    
10000000 Податкові надходження   54,800 60,880 33,480 31,254 -2,226 93,4    
19010000 Екологічний податок 54,800 54,800 27,400 24,156 -3,244 88,2    
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища   0,000 6,080 6,080 7,098 1,018 116,7    
20000000 Неподаткові надходження   2 369,900 2 412,480 1 393,080 2 208,438 815,358 158,5    
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
0,000 42,580 42,580 42,583 0,003 100,0    
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту
0,000 0,000 0,000 117,785 117,785 0,0    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 369,900 2 369,900 1 350,500 2 048,070 697,570 151,7    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 14 009,600 850,606 830,506 -20,100 97,6    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 0,000 158,700 158,700 138,600 -20,100 87,3    
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, 0,000 13 000,000 39,006 39,006 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 850,900 652,900 652,900 0,000 100,0    
50000000 Цільові фонди 21,800 21,800 11,700 9,634 -2,066 82,3    
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 21,800 21,800 11,700 9,634 -2,066 82,3    
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 2 446,500 2 495,160 1 438,260 2 249,326 811,066 156,4    
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 2 446,500 16 504,760 2 288,866 3 079,832 790,966 134,6    
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 87 646,500 94 248,360 56 634,560 58 561,890 1 927,330 103,4    
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 211 539,127 234 747,213 136 983,261 136 989,076 5,815 100,0    
                   
  Заступник начальника управління — начальник бюджетного відділу    О. ВАКУЛЕНКО          
                   
Переглядів: 807
Всього переглядів вкладених ресурсів: 807
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>