Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського буджету м.Люботин за січень-червень 2019 року
Виконання дохідної частини міського буджету м.Люботин за січень-червень 2019 року
             
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-червень 2019 року
   
    ДОХОДИ       тис.грн.      
  Податки Затверджений план на     2019 рік Уточнений план на      2019 рік Уточнений план за січень-червень 2019 р. Фактичне виконання за січень-червень 2019р. відхилення від плану    
" + "/
" -"
%    
10000000 Податкові надходження   84 088,100 84 088,100 40 208,100 46 684,806 6 476,706 116,1    
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  48 435,400 48 435,400 22 937,500 24 383,179 1 445,679 106,3    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10,000 10,000 10,000 138,630 128,630 1386,3    
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 1 454,000 1 454,000 772,000 748,584 -23,416 97,0    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 100,100 100,100 100,100 171,825 71,725 171,7    
13030000 Рентна плата за користування надрами  1 353,900 1 353,900 671,900 576,759 -95,141 85,8    
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  10,000 10,000 4,900 1,999 -2,901 40,8    
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 1 209,400 1 209,400 600,000 534,133 -65,867 89,0    
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 134,500 134,500 67,000 40,627 -26,373 60,6    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   6 389,900 6 389,900 3 193,800 1 931,638 -1 262,162 60,5    
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
889,900 889,900 444,600 175,500 -269,100 39,5    
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
3 500,000 3 500,000 1 749,600 683,886 -1 065,714 39,1    
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 2 000,000 2 000,000 999,600 1 072,252 72,652 107,3    
18000000 Місцеві податки 27 798,800 27 798,800 13 294,800 19 482,775 6 187,975 146,5    
18010000 Податок на майно 18 725,100 18 725,100 8 988,200 13 693,922 4 705,722 152,4    
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 2 470,000 2 470,000 1 137,500 1 150,781 13,281 101,2    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 4,700 4,700 4,700 7,072 2,372 150,5    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 116,000 116,000 7,900 5,296 -2,604 67,0    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 61,000 61,000 40,000 41,352 1,352 103,4    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 2 288,300 2 288,300 1 084,900 1 097,061 12,161 101,1    
18010500
18010900
Плата за землю 16 055,100 16 055,100 7 838,200 12 536,891 4 698,691 159,9    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   12 876,800 12 876,800 6 594,600 11 287,867 4 693,267 171,2    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1 995,000 1 995,000 876,600 849,710 -26,890 96,9    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   548,700 548,700 97,000 121,907 24,907 125,7    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   634,600 634,600 270,000 277,407 7,407 102,7    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 175,000 175,000 0,000 0,000 0,000 0,0    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25,000 25,000 12,500 6,250 -6,250 50,0    
18030000 Туристичний збір 8,700 8,700 4,000 2,028 -1,972 50,7    
18050000 Єдиний податок 9 065,000 9 065,000 4 302,600 5 786,825 1 484,225 134,5    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1 250,000 1 250,000 515,000 497,899 -17,101 96,7    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  7 700,000 7 700,000 3 750,000 5 251,306 1 501,306 140,0    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 115,000 115,000 37,600 37,620 0,020 100,1    
20000000 Неподаткові надходження   1 111,900 1 111,900 491,100 567,573 76,473 115,6    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   132,200 132,200 5,400 71,401 66,001 1322,2    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету  3,000 3,000 3,000 66,264 63,264 2208,8    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 129,200 129,200 2,400 1,037 -1,363 43,2    
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
0,000 0,000 0,000 4,100 4,100 0,0    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  856,100 856,100 413,800 407,615 -6,185 98,5    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 10,100 9,023 -1,077 89,3    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 484,500 484,500 229,500 222,130 -7,370 96,8    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 66,000 66,000 33,200 53,542 20,342 161,3    
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 249,000 249,000 124,800 106,459 -18,341 85,3    
22090000 Державне мито 37,600 37,600 16,200 16,461 0,261 101,6    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   29,700 29,700 12,200 12,247 0,047 100,4    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,300 0,300 0,200 0,253 0,053 126,5    
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   7,600 7,600 3,800 3,961 0,161 104,2    
24000000 Інші неподаткові надходження   123,600 123,600 71,900 88,557 16,657 123,2    
24060300 Інші надходження 20,000 20,000 20,000 42,085 22,085 210,4    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 103,600 103,600 51,900 46,472 -5,428 89,5    
30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,000 0,000 0,000 0,091 0,091 0,0    
31000000 Надходження від продажу основного капіталу  0,000 0,000 0,000 0,091 0,091 0,0    
31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння   0,000 0,000 0,000 0,091 0,091 0,0    
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 85 200,000 85 200,000 40 699,200 47 252,470 6 553,270 116,1    
40000000 Офіційні трансферти   123 892,627 126 489,253 71 908,713 70 427,125 -1 481,588 97,9    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 7 825,600 7 825,600 3 912,600 3 912,600 0,000 100,0    
41020100 Базова дотація  7 825,600 7 825,600 3 912,600 3 912,600 0,000 100,0    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 48 524,500 48 524,500 27 830,100 27 830,100 0,000 100,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 30 755,700 30 755,700 18 945,500 18 945,500 0,000 100,0    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 17 768,800 17 768,800 8 884,600 8 884,600 0,000 100,0    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 9 764,700 9 764,700 4 875,792 4 875,792 0,000 100,0    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 9 764,700 9 764,700 4 875,792 4 875,792 0,000 100,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 57 777,827 60 374,453 35 290,221 33 808,633 -1 481,588 95,8    
41050100 Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП 24 902,830 25 939,088 19 430,591 18 949,931 -480,660 97,5    
41050200 Субвенція  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу  664,033 664,033 332,016 145,958 -186,058 44,0    
41050300 Субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми 30 459,976 30 459,976 13 958,577 13 536,050 -422,527 97,0    
41050700 Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 920,000 880,000 417,826 388,830 -28,996 93,1    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 0,000 59,510 59,510 0,000 -59,510 0,0    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 25,888 42,888 27,132 8,628 -18,504 31,8    
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 545,308 285,633 0,300 -285,333 0,1    
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 663,300 663,300 419,219 419,219 0,000 100,0    
41052000 Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 133,000 133,000 133,000 133,000 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 8,800 497,350 226,717 226,717 0,000 100,0    
41054300 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 490,000 0,000 0,000 0,000 0,0    
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  209 092,627 211 689,253 112 607,913 117 679,595 5 071,682 104,5    
10000000 Податкові надходження   54,800 54,800 27,400 29,117 1,717 106,3    
19010000 Екологічний податок 54,800 54,800 27,400 23,033 -4,367 84,1    
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища   0,000 0,000 0,000 6,084 6,084 0,0    
20000000 Неподаткові надходження   2 369,900 2 369,900 1 248,800 1 965,872 717,072 157,4    
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
0,000 0,000 0,000 42,583 42,583 0,0    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 369,900 2 369,900 1 248,800 1 923,289 674,489 154,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 14 009,600 691,906 691,906 0,000 100,0    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 0,000 158,700 0,000 0,000 0,000 0,0    
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, 0,000 13 000,000 39,006 39,006 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 850,900 652,900 652,900 0,000 100,0    
50000000 Цільові фонди 21,800 21,800 10,900 8,540 -2,360 78,3    
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 21,800 21,800 10,900 8,540 -2,360 78,3    
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 2 446,500 2 446,500 1 287,100 2 003,529 716,429 155,7    
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 2 446,500 16 456,100 1 979,006 2 695,435 716,429 136,2    
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 87 646,500 87 646,500 41 986,300 49 255,999 7 269,699 117,3    
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 211 539,127 228 145,353 114 586,919 120 375,030 5 788,111 105,1    
                   
  Начальник фінансового управління     І.ЯЛОВЕНКО          
                   
Переглядів: 732
Всього переглядів вкладених ресурсів: 732
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
02.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

03.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

04.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Нові та оновлені сторінки
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади головного спеці   01.12.2023
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади - начальника ві   01.12.2023
Розпорядження № 223 "Про скликання XLVIII сесії Люботинської міської ради VIII скликання" від 30 лис   30.11.2023
Проєкти рішень   30.11.2023
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ   28.11.2023
Проєкти рішень на листопад від 23.11.2023 року   23.11.2023
Як швидко відновити водійське посвідчення онлайн або ж у сервісному центрі МВС?   22.11.2023
В Україні від серпня цього року діє спрощений порядок отримання статусу учасника бойових дій.   21.11.2023
Замінюйте водійське посвідчення, не виходячи з дому. Вдосконалили послугу в Дії   20.11.2023
Щодо перерахунку розміру виплат пільг та субсидії на тверде пічне побутове паливо в поточному році   15.11.2023
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>