Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-травень 2019 року
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-травень 2019 року
             
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-травень 2019 року
   
    ДОХОДИ       тис.грн.      
  Податки Затверджений план на     2019 рік Уточнений план на      2019 рік Уточнений план за січень-травень 2019 р. Фактичне виконання за січень-травень 2019р. відхилення від плану    
" + "/
" -"
%    
10000000 Податкові надходження   84 088,100 84 088,100 33 541,600 38 714,795 5 173,195 115,4    
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  48 435,400 48 435,400 18 774,500 19 547,906 773,406 104,1    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10,000 10,000 10,000 117,748 107,748 1177,5    
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 1 454,000 1 454,000 609,100 706,056 96,956 115,9    
13010200 Рентна плата за спціальне використання лісових ресурсів 100,100 100,100 50,000 171,825 121,825 343,7    
13030000 Рентна плата за користування надрами  1 353,900 1 353,900 559,100 534,231 -24,869 95,6    
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  10,000 10,000 4,100 0,999 -3,101 24,4    
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 1 209,400 1 209,400 500,000 495,017 -4,983 99,0    
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 134,500 134,500 55,000 38,215 -16,785 69,5    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   6 389,900 6 389,900 2 661,500 1 591,210 -1 070,290 59,8    
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
889,900 889,900 370,500 141,902 -228,598 38,3    
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
3 500,000 3 500,000 1 458,000 579,412 -878,588 39,7    
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 2 000,000 2 000,000 833,000 869,896 36,896 104,4    
18000000 Місцеві податки 27 798,800 27 798,800 11 486,500 16 751,875 5 265,375 145,8    
18010000 Податок на майно 18 725,100 18 725,100 7 700,500 11 579,742 3 879,242 150,4    
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 2 470,000 2 470,000 1 102,800 1 132,890 30,090 102,7    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 4,700 4,700 2,300 7,072 4,772 307,5    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 116,000 116,000 1,900 3,516 1,616 185,1    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 61,000 61,000 30,000 37,375 7,375 124,6    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 2 288,300 2 288,300 1 068,600 1 084,927 16,327 101,5    
18010500
18010900
Плата за землю 16 055,100 16 055,100 6 585,200 10 440,602 3 855,402 158,5    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   12 876,800 12 876,800 5 580,000 9 408,324 3 828,324 168,6    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1 995,000 1 995,000 709,200 714,002 4,802 100,7    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   548,700 548,700 52,000 66,710 14,710 128,3    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   634,600 634,600 244,000 251,566 7,566 103,1    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 175,000 175,000 0,000 0,000 0,000 0,0    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25,000 25,000 12,500 6,250 -6,250 50,0    
18030000 Туристичний збір 8,700 8,700 4,000 2,029 -1,971 50,7    
18050000 Єдиний податок 9 065,000 9 065,000 3 782,000 5 170,104 1 388,104 136,7    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1 250,000 1 250,000 450,000 440,267 -9,733 97,8    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  7 700,000 7 700,000 3 300,000 4 692,217 1 392,217 142,2    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 115,000 115,000 32,000 37,620 5,620 117,6    
20000000 Неподаткові надходження   1 111,900 1 111,900 402,900 466,336 63,436 115,7    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   132,200 132,200 4,600 62,862 58,262 1366,6    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету  3,000 3,000 3,000 57,725 54,725 1924,2    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 129,200 129,200 1,600 1,037 -0,563 64,8    
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
0,000 0,000 0,000 4,100 4,100 0,0    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  856,100 856,100 341,000 326,536 -14,464 95,8    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 8,400 7,673 -0,727 91,3    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 484,500 484,500 187,500 185,058 -2,442 98,7    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 66,000 66,000 28,200 47,182 18,982 167,3    
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 249,000 249,000 104,000 73,905 -30,095 71,1    
22090000 Державне мито 37,600 37,600 12,900 12,718 -0,182 98,6    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   29,700 29,700 9,700 9,128 -0,572 94,1    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,300 0,300 0,100 0,207 0,107 207,0    
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   7,600 7,600 3,100 3,383 0,283 109,1    
24000000 Інші неподаткові надходження   123,600 123,600 57,300 76,938 19,638 134,3    
24060300 Інші надходження 20,000 20,000 14,000 42,085 28,085 300,6    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 103,600 103,600 43,300 34,853 -8,447 80,5    
30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,000 0,000 0,000 0,091 0,091 0,0    
31000000 Надходження від продажу основного капіталу  0,000 0,000 0,000 0,091 0,091 0,0    
31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння   0,000 0,000 0,000 0,091 0,091 0,0    
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 85 200,000 85 200,000 33 944,500 39 181,222 5 236,722 115,4    
40000000 Офіційні трансферти   123 892,627 125 989,813 60 617,108 59 756,218 -860,890 98,6    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 7 825,600 7 825,600 3 260,500 3 260,500 0,000 100,0    
41020100 Базова дотація  7 825,600 7 825,600 3 260,500 3 260,500 0,000 100,0    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 48 524,500 48 524,500 21 538,400 21 538,400 0,000 100,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 30 755,700 30 755,700 14 134,500 14 134,500 0,000 100,0    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 17 768,800 17 768,800 7 403,900 7 403,900 0,000 100,0    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 9 764,700 9 764,700 4 063,160 4 063,160 0,000 100,0    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 9 764,700 9 764,700 4 063,160 4 063,160 0,000 100,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 57 777,827 59 875,013 31 755,048 30 894,158 -860,890 97,3    
41050100 Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП 24 902,830 25 939,088 18 692,739 18 683,285 -9,454 99,9    
41050200 Субвенція  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу  664,033 664,033 276,680 19,114 -257,566 6,9    
41050300 Субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми 30 459,976 30 459,976 11 490,819 11 196,503 -294,316 97,4    
41050700 Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 920,000 920,000 350,159 326,836 -23,323 93,3    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 0,000 59,510 59,510 0,000 -59,510 0,0    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 25,888 42,888 24,160 8,628 -15,532 35,7    
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 545,308 200,239 0,300 -199,939 0,1    
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 663,300 663,300 354,632 354,632 0,000 100,0    
41052000 Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 133,000 133,000 133,000 133,000 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 8,800 447,910 173,110 171,860 -1,250 99,3    
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  209 092,627 211 189,813 94 561,608 98 937,440 4 375,832 104,6    
10000000 Податкові надходження   54,800 54,800 27,400 24,015 -3,385 87,6    
19010000 Екологічний податок 54,800 54,800 27,400 18,945 -8,455 69,1    
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища   0,000 0,000 0,000 5,070 5,070 0,0    
20000000 Неподаткові надходження   2 369,900 2 369,900 1 147,100 1 675,242 528,142 146,0    
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
0,000 0,000 0,000 42,583 42,583 0,0    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 369,900 2 369,900 1 147,100 1 632,659 485,559 142,3    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 7 811,600 652,900 652,900 0,000 100,0    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 0,000 158,700 0,000 0,000 0,000 0,0    
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, 0,000 7 000,000 0,000 0,000 0,000 0,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 652,900 652,900 652,900 0,000 100,0    
50000000 Цільові фонди 21,800 21,800 10,100 8,270 -1,830 81,9    
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 21,800 21,800 10,100 8,270 -1,830 81,9    
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 2 446,500 2 446,500 1 184,600 1 707,527 522,927 144,1    
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 2 446,500 10 258,100 1 837,500 2 360,427 522,927 128,5    
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 87 646,500 87 646,500 35 129,100 40 888,749 5 759,649 116,4    
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 211 539,127 221 447,913 96 399,108 101 297,867 4 898,759 105,1    
                   
  Начальник фінансового управління     І.ЯЛОВЕНКО          
                   
Переглядів: 665
Всього переглядів вкладених ресурсів: 665
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
11.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

12.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

13.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>