Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-квітень 2019 року
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-квітень 2019 року
             
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-квітень 2019 року
   
    ДОХОДИ       тис.грн.      
  Податки Затверджений план на     2019 рік Уточнений план на      2019 рік Уточнений план за січень-квітень 2019 р. Фактичне виконання за січень-квітень 2019р. відхилення від плану    
" + "/
" -"
%    
10000000 Податкові надходження   84 088,100 84 088,100 27 888,100 30 834,576 2 946,476 110,6    
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  48 435,400 48 435,400 15 135,500 15 381,638 246,138 101,6    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10,000 10,000 10,000 96,866 86,866 968,7    
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 1 454,000 1 454,000 472,300 540,789 68,489 114,5    
13010200 Рентна плата за спціальне використання лісових ресурсів 100,100 100,100 25,000 68,218 43,218 272,9    
13030000 Рентна плата за користування надрами  1 353,900 1 353,900 447,300 472,571 25,271 105,6    
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  10,000 10,000 3,300 0,895 -2,405 27,1    
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 1 209,400 1 209,400 400,000 438,206 38,206 109,6    
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 134,500 134,500 44,000 33,470 -10,530 76,1    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   6 389,900 6 389,900 2 129,200 1 222,280 -906,920 57,4    
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
889,900 889,900 296,400 112,108 -184,292 37,8    
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
3 500,000 3 500,000 1 166,400 435,485 -730,915 37,3    
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 2 000,000 2 000,000 666,400 674,687 8,287 101,2    
18000000 Місцеві податки 27 798,800 27 798,800 10 141,100 13 593,003 3 451,903 134,0    
18010000 Податок на майно 18 725,100 18 725,100 6 987,100 9 431,763 2 444,663 135,0    
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 2 470,000 2 470,000 1 102,800 1 110,019 7,219 100,7    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 4,700 4,700 2,300 7,072 4,772 307,5    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 116,000 116,000 1,900 1,910 0,010 100,5    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 61,000 61,000 30,000 30,461 0,461 101,5    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 2 288,300 2 288,300 1 068,600 1 070,576 1,976 100,2    
18010500
18010900
Плата за землю 16 055,100 16 055,100 5 871,800 8 315,494 2 443,694 141,6    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   12 876,800 12 876,800 5 080,000 7 530,070 2 450,070 148,2    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1 995,000 1 995,000 591,800 570,711 -21,089 96,4    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   548,700 548,700 32,000 45,494 13,494 142,2    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   634,600 634,600 168,000 169,219 1,219 100,7    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 175,000 175,000 0,000 0,000 0,000 0,0    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25,000 25,000 12,500 6,250 -6,250 50,0    
18030000 Туристичний збір 8,700 8,700 2,000 1,050 -0,950 52,5    
18050000 Єдиний податок 9 065,000 9 065,000 3 152,000 4 160,190 1 008,190 132,0    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1 250,000 1 250,000 350,000 344,474 -5,526 98,4    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  7 700,000 7 700,000 2 770,000 3 781,751 1 011,751 136,5    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 115,000 115,000 32,000 33,965 1,965 106,1    
20000000 Неподаткові надходження   1 111,900 1 111,900 321,600 361,731 40,131 112,5    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   132,200 132,200 4,600 48,413 43,813 1052,5    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до бюджету  3,000 3,000 3,000 43,276 40,276 1442,5    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 129,200 129,200 1,600 1,037 -0,563 64,8    
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
0,000 0,000 0,000 4,100 4,100 0,0    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  856,100 856,100 268,400 248,888 -19,512 92,7    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 8,400 5,743 -2,657 68,4    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 484,500 484,500 145,500 144,909 -0,591 99,6    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 66,000 66,000 19,000 36,240 17,240 190,7    
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 249,000 249,000 83,200 51,960 -31,240 62,5    
22090000 Державне мито 37,600 37,600 12,300 10,036 -2,264 81,6    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   29,700 29,700 9,700 7,112 -2,588 73,3    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,300 0,300 0,100 0,153 0,053 153,0    
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   7,600 7,600 2,500 2,771 0,271 110,8    
24000000 Інші неподаткові надходження   123,600 123,600 48,600 64,430 15,830 132,6    
24060300 Інші надходження 20,000 20,000 14,000 34,980 20,980 249,9    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 103,600 103,600 34,600 29,450 -5,150 85,1    
30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,000 0,000 0,000 0,091 0,091 0,0    
31000000 Надходження від продажу основного капіталу  0,000 0,000 0,000 0,091 0,091 0,0    
31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння   0,000 0,000 0,000 0,091 0,091 0,0    
  ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 85 200,000 85 200,000 28 209,700 31 196,398 2 986,698 110,6    
40000000 Офіційні трансферти   123 892,627 125 989,813 49 248,749 48 664,679 -584,070 98,8    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 7 825,600 7 825,600 2 608,400 2 608,400 0,000 100,0    
41020100 Базова дотація  7 825,600 7 825,600 2 608,400 2 608,400 0,000 100,0    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 48 524,500 48 524,500 15 396,000 15 396,000 0,000 100,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 30 755,700 30 755,700 9 472,800 9 472,800 0,000 100,0    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 17 768,800 17 768,800 5 923,200 5 923,200 0,000 100,0    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 9 764,700 9 764,700 3 250,528 3 250,528 0,000 100,0    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 9 764,700 9 764,700 3 250,528 3 250,528 0,000 100,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 57 777,827 59 875,013 27 993,821 27 409,751 -584,070 97,9    
41050100 Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП 24 902,830 25 939,088 17 854,439 17 854,439 0,000 100,0    
41050200 Субвенція  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу  664,033 664,033 221,344 19,062 -202,282 8,6    
41050300 Субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми 30 459,976 30 459,976 9 023,061 8 802,079 -220,982 97,6    
41050700 Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 920,000 920,000 277,492 266,665 -10,827 96,1    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 0,000 59,510 0,000 0,000 0,000 0,0    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 25,888 42,888 15,744 8,628 -7,116 54,8    
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,000 545,308 142,863 0,000 -142,863 0,0    
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 663,300 663,300 325,878 325,878 0,000 100,0    
41052000 Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 133,000 133,000 133,000 133,000 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 8,800 447,910 0,000 0,000 0,000 0,0    
  ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  209 092,627 211 189,813 77 458,449 79 861,077 2 402,628 103,1    
10000000 Податкові надходження   54,800 54,800 13,700 18,412 4,712 134,4    
19010000 Екологічний податок 54,800 54,800 13,700 14,356 0,656 104,8    
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища   0,000 0,000 0,000 4,056 4,056 0,0    
20000000 Неподаткові надходження   2 369,900 2 369,900 917,600 1 441,986 524,386 157,1    
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
0,000 0,000 0,000 42,583 42,583 0,0    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 369,900 2 369,900 917,600 1 399,403 481,803 152,5    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 7 811,600 0,000 0,000 0,000 0,0    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 0,000 158,700 0,000 0,000 0,000 0,0    
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, 0,000 7 000,000 0,000 0,000 0,000 0,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 652,900 0,000 0,000 0,000 0,0    
50000000 Цільові фонди 21,800 21,800 3,200 2,418 -0,782 75,6    
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 21,800 21,800 3,200 2,418 -0,782 75,6    
  ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 2 446,500 2 446,500 934,500 1 462,816 528,316 156,5    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 2 446,500 10 258,100 934,500 1 462,816 528,316 156,5    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 87 646,500 87 646,500 29 144,200 32 659,214 3 515,014 112,1    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 211 539,127 221 447,913 78 392,949 81 323,893 2 930,944 103,7    
                   
  Начальник фінансового управління     І.ЯЛОВЕНКО          
                   
Переглядів: 688
Всього переглядів вкладених ресурсів: 688
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
02.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

03.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

04.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Нові та оновлені сторінки
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади головного спеці   01.12.2023
Виконавчий комітет Люботинської міської ради інформує про наявність вакантної посади - начальника ві   01.12.2023
Розпорядження № 223 "Про скликання XLVIII сесії Люботинської міської ради VIII скликання" від 30 лис   30.11.2023
Проєкти рішень   30.11.2023
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ   28.11.2023
Проєкти рішень на листопад від 23.11.2023 року   23.11.2023
Як швидко відновити водійське посвідчення онлайн або ж у сервісному центрі МВС?   22.11.2023
В Україні від серпня цього року діє спрощений порядок отримання статусу учасника бойових дій.   21.11.2023
Замінюйте водійське посвідчення, не виходячи з дому. Вдосконалили послугу в Дії   20.11.2023
Щодо перерахунку розміру виплат пільг та субсидії на тверде пічне побутове паливо в поточному році   15.11.2023
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>