Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-березень 2019 року
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-березень 2019 року
             
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-березень 2019 року
   
    ДОХОДИ       тис.грн.      
  Податки Затверджений план на     2019 рік Уточнений план на      2019 рік Уточнений план за січень-березень 2019 р. Фактичне виконання за січень-березень 2019р. відхилення від плану    
" + "/
" -"
%    
10000000 Податкові надходження   84 088,100 84 088,100 22 376,200 22 236,737 -139,463 99,4    
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  48 435,400 48 435,400 11 492,500 11 336,195 -156,305 98,6    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10,000 10,000 10,000 75,984 65,984 759,8    
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 1 454,000 1 454,000 350,400 435,580 85,180 124,3    
13010200 Рентна плата за спціальне використання лісових ресурсів 100,100 100,100 25,000 68,218 43,218 272,9    
13030000 Рентна плата за користування надрами  1 353,900 1 353,900 325,400 367,362 41,962 112,9    
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  10,000 10,000 2,400 0,445 -1,955 18,5    
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 1 209,400 1 209,400 290,000 342,149 52,149 118,0    
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 134,500 134,500 33,000 24,768 -8,232 75,1    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   6 389,900 6 389,900 1 596,900 496,421 -1 100,479 31,1    
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
889,900 889,900 222,300 0,000 -222,300 0,0    
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
3 500,000 3 500,000 874,800 0,000 -874,800 0,0    
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 2 000,000 2 000,000 499,800 496,421 -3,379 99,3    
18000000 Місцеві податки 27 798,800 27 798,800 8 926,400 9 892,557 966,157 110,8    
18010000 Податок на майно 18 725,100 18 725,100 6 082,400 6 796,310 713,910 111,7    
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 2 470,000 2 470,000 507,800 565,519 57,719 111,4    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 4,700 4,700 1,100 2,220 1,120 201,8    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 116,000 116,000 0,000 1,858 1,858 0,0    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 61,000 61,000 0,000 30,448 30,448 0,0    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 2 288,300 2 288,300 506,700 530,993 24,293 104,8    
18010500
18010900
Плата за землю 16 055,100 16 055,100 5 568,400 6 224,541 656,141 111,8    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   12 876,800 12 876,800 4 980,000 5 650,541 670,541 113,5    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1 995,000 1 995,000 488,400 396,359 -92,041 81,2    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   548,700 548,700 22,000 28,887 6,887 131,3    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   634,600 634,600 78,000 148,754 70,754 190,7    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 175,000 175,000     0,000 0,0    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25,000 25,000 6,200 6,250 0,050 100,8    
18030000 Туристичний збір 8,700 8,700 2,000 1,050 -0,950 52,5    
18050000 Єдиний податок 9 065,000 9 065,000 2 842,000 3 095,197 253,197 108,9    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1 250,000 1 250,000 300,000 297,008 -2,992 99,0    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  7 700,000 7 700,000 2 520,000 2 781,852 261,852 110,4    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 115,000 115,000 22,000 16,337 -5,663 74,3    
20000000 Неподаткові надходження   1 111,900 1 111,900 238,400 297,834 59,434 124,9    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   132,200 132,200 3,800 35,774 31,974 941,4    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до бюджету  3,000 3,000 3,000 34,737 31,737 1157,9    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 129,200 129,200 0,800 1,037 0,237 129,6    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  856,100 856,100 194,600 203,004 8,404 104,3    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 6,700 4,973 -1,727 74,2    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 484,500 484,500 103,500 114,293 10,793 110,4    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 66,000 66,000 13,000 31,800 18,800 244,6    
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 249,000 249,000 62,400 43,237 -19,163 69,3    
22090000 Державне мито 37,600 37,600 9,000 8,701 -0,299 96,7    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   29,700 29,700 7,200 6,584 -0,616 91,4    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,300 0,300 0,000 0,026 0,026 0,0    
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   7,600 7,600 1,800 2,091 0,291 116,2    
24000000 Інші неподаткові надходження   123,600 123,600 40,000 59,056 19,056 147,6    
24060300 Інші надходження 20,000 20,000 14,000 34,568 20,568 246,9    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 103,600 103,600 26,000 24,488 -1,512 94,2    
  ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 85 200,000 85 200,000 22 614,600 22 534,571 -80,029 99,6    
40000000 Офіційні трансферти   123 892,627 125 427,505 37 761,805 37 614,114 -147,691 99,6    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 7 825,600 7 825,600 1 956,300 1 956,300 0,000 100,0    
41020100 Базова дотація  7 825,600 7 825,600 1 956,300 1 956,300 0,000 100,0    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 48 524,500 48 524,500 11 547,100 11 547,100 0,000 100,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 30 755,700 30 755,700 7 104,600 7 104,600 0,000 100,0    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 17 768,800 17 768,800 4 442,500 4 442,500 0,000 100,0    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 9 764,700 9 764,700 2 437,896 2 437,896 0,000 100,0    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 9 764,700 9 764,700 2 437,896 2 437,896 0,000 100,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 57 777,827 59 312,705 21 820,509 21 672,818 -147,691 99,3    
41050100 Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП 24 902,830 25 939,088 14 509,154 14 509,154 0,000 100,0    
41050200 Субвенція  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу  664,033 664,033 166,008 18,318 -147,690 11,0    
41050300 Субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми 30 459,976 30 459,976 6 555,303 6 555,302 -0,001 100,0    
41050700 Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 920,000 920,000 204,826 204,826 0,000 100,0    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 0,000 59,510 0,000 0,000 0,000 0,0    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 25,888 25,888 6,471 6,471 0,000 100,0    
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 663,300 663,300 245,747 245,747 0,000 100,0    
41052000 Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 133,000 133,000 133,000 133,000 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 8,800 447,910 0,000 0,000 0,000 0,0    
  ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  209 092,627 210 627,505 60 376,405 60 148,685 -227,720 99,6    
10000000 Податкові надходження   54,800 54,800 13,700 15,517 1,817 113,3    
19010000 Екологічний податок 54,800 54,800 13,700 12,475 -1,225 91,1    
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища   0,000 0,000 0,000 3,042 3,042 0,0    
20000000 Неподаткові надходження   2 369,900 2 369,900 688,200 1 157,469 469,269 168,2    
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
0,000 0,000 0,000 42,583 42,583 0,0    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 369,900 2 369,900 688,200 1 114,886 426,686 162,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 7 811,600 0,000 0,000 0,000 0,0    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 0,000 158,700 0,000 0,000 0,000 0,0    
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, 0,000 7 000,000 0,000 0,000 0,000 0,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,000 652,900 0,000 0,000 0,000 0,0    
50000000 Цільові фонди 21,800 21,800 2,400 1,334 -1,066 55,6    
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 21,800 21,800 2,400 1,334 -1,066 55,6    
  ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 2 446,500 2 446,500 704,300 1 174,320 470,020 166,7    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 2 446,500 10 258,100 704,300 1 174,320 470,020 166,7    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 87 646,500 87 646,500 23 318,900 23 708,891 389,991 101,7    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 211 539,127 220 885,605 61 080,705 61 323,005 242,300 100,4    
                   
  Начальник фінансового управління     І.ЯЛОВЕНКО          
                   
Переглядів: 803
Всього переглядів вкладених ресурсів: 803
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
08.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

09.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

10.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>