Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2019 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень 2019 року
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень 2019 року
             
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень 2019 року
   
    ДОХОДИ       тис.грн.      
  Податки Затверджений план на     2019 рік Уточнений план на      2019 рік Уточнений план за січень 2019 р. Фактичне виконання за січень 2019р. відхилення від плану    
" + "/
" -"
%    
10000000 Податкові надходження   84 088,100 84 088,100 7 290,500 7 819,470 528,970 107,3    
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  48 435,400 48 435,400 3 711,500 3 700,281 -11,219 99,7    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10,000 10,000   20,882 20,882 #ДЕЛ/0!    
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 1 454,000 1 454,000 101,800 136,846 35,046 134,4    
13010200 Рентна плата за спціальне використання лісових ресурсів 100,100 100,100     0,000 #ДЕЛ/0!    
13030000 Рентна плата за користування надрами  1 353,900 1 353,900 101,800 136,846 35,046 134,4    
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  10,000 10,000 0,800 0,412 -0,388 51,5    
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 1 209,400 1 209,400 90,000 125,611 35,611 139,6    
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 134,500 134,500 11,000 10,823 -0,177 98,4    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   6 389,900 6 389,900 166,600 190,948 24,348 114,6    
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
889,900 889,900     0,000 #ДЕЛ/0!    
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
3 500,000 3 500,000     0,000 #ДЕЛ/0!    
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 2 000,000 2 000,000 166,600 190,948 24,348 114,6    
18000000 Місцеві податки 27 798,800 27 798,800 3 310,600 3 770,513 459,913 113,9    
18010000 Податок на майно 18 725,100 18 725,100 2 300,600 2 563,148 262,548 111,4    
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 2 470,000 2 470,000 507,800 535,994 28,194 105,6    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 4,700 4,700 1,100 0,778 -0,322 70,7    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 116,000 116,000   1,159 1,159 #ДЕЛ/0!    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 61,000 61,000   24,387 24,387 #ДЕЛ/0!    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 2 288,300 2 288,300 506,700 509,670 2,970 100,6    
18010500
18010900
Плата за землю 16 055,100 16 055,100 1 786,600 2 020,904 234,304 113,1    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   12 876,800 12 876,800 1 600,000 1 876,857 276,857 117,3    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1 995,000 1 995,000 153,600 114,803 -38,797 74,7    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   548,700 548,700 7,000 13,116 6,116 187,4    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   634,600 634,600 26,000 16,128 -9,872 62,0    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 175,000 175,000     0,000 #ДЕЛ/0!    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25,000 25,000 6,200 6,250 0,050 100,8    
18030000 Туристичний збір 8,700 8,700     0,000 #ДЕЛ/0!    
18050000 Єдиний податок 9 065,000 9 065,000 1 010,000 1 207,365 197,365 119,5    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1 250,000 1 250,000 100,000 112,991 12,991 113,0    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  7 700,000 7 700,000 900,000 1 083,307 183,307 120,4    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 115,000 115,000 10,000 11,067 1,067 110,7    
20000000 Неподаткові надходження   1 111,900 1 111,900 74,800 104,693 29,893 140,0    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   132,200 132,200 0,000 9,559 9,559 #ДЕЛ/0!    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до бюджету  3,000 3,000   8,539 8,539 #ДЕЛ/0!    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 129,200 129,200   1,020 1,020 #ДЕЛ/0!    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  856,100 856,100 59,100 64,174 5,074 108,6    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 3,500 5,011 1,511 143,2    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 484,500 484,500 29,000 29,035 0,035 100,1    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 66,000 66,000 3,000 11,080 8,080 369,3    
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 249,000 249,000 20,800 14,697 -6,103 70,7    
22090000 Державне мито 37,600 37,600 2,800 4,351 1,551 155,4    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   29,700 29,700 2,200 3,838 1,638 174,5    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,300 0,300   0,003 0,003 #ДЕЛ/0!    
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   7,600 7,600 0,600 0,510 -0,090 85,0    
24000000 Інші неподаткові надходження   123,600 123,600 15,700 30,960 15,260 197,2    
24060300 Інші надходження 20,000 20,000 7,000 18,311 11,311 261,6    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 103,600 103,600 8,700 12,649 3,949 145,4    
  ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 85 200,000 85 200,000 7 365,300 7 924,163 558,863 107,6    
40000000 Офіційні трансферти   123 892,627 123 892,627 13 174,296 13 047,360 -126,936 99,0    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 7 825,600 7 825,600 652,100 652,100 0,000 100,0    
41020100 Базова дотація  7 825,600 7 825,600 652,100 652,100 0,000 100,0    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 48 524,500 48 524,500 3 849,300 3 849,300 0,000 100,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 30 755,700 30 755,700 2 368,200 2 368,200 0,000 100,0    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 17 768,800 17 768,800 1 481,100 1 481,100 0,000 100,0    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 9 764,700 9 764,700 812,632 812,632 0,000 100,0    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 9 764,700 9 764,700 812,632 812,632 0,000 100,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 57 777,827 57 777,827 7 860,264 7 733,328 -126,936 98,4    
41050100 Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП 24 902,830 24 902,830 5 538,459 5 538,459 0,000 100,0    
41050200 Субвенція  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу  664,033 664,033 55,336 11,741 -43,595 21,2    
41050300 Субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми 30 459,976 30 459,976 2 031,130 1 947,790 -83,340 95,9    
41050700 Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 920,000 920,000 75,480 75,479 -0,001 100,0    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 25,888 25,888 2,157 2,157 0,000 100,0    
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 663,300 663,300 113,372 113,372 0,000 100,0    
41052000 Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 133,000 133,000 44,330 44,330 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 8,800 8,800     0,000 #ДЕЛ/0!    
  ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  209 092,627 209 092,627 20 539,596 20 971,523 431,927 102,1    
10000000 Податкові надходження   54,800 54,800 0,000 2,832 2,832 #ДЕЛ/0!    
19010000 Екологічний податок 54,800 54,800   1,818 1,818 #ДЕЛ/0!    
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища         1,014 1,014 #ДЕЛ/0!    
20000000 Неподаткові надходження   2 369,900 2 369,900 197,492 263,680 66,188 133,5    
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
      3,248 3,248 #ДЕЛ/0!    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 369,900 2 369,900 197,492 260,432 62,940 131,9    
50000000 Цільові фонди 21,800 21,800 0,800 0,000 -0,800 0,0    
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 21,800 21,800 0,800   -0,800 0,0    
  ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 2 446,500 2 446,500 198,292 266,512 68,220 134,4    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 2 446,500 2 446,500 198,292 266,512 68,220 134,4    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 87 646,500 87 646,500 7 563,592 8 190,675 627,083 108,3    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 211 539,127 211 539,127 20 737,888 21 238,035 500,147 102,4    
                   
  Начальник фінансового управління     І.Яловенко          
                   
Переглядів: 718
Всього переглядів вкладених ресурсів: 718
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
11.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

12.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

13.12.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>