Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2018 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за 2018р.
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за 2018р.
             
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-грудень 2018 року
   
    ДОХОДИ       тис.грн.      
  Податки Затверджений план на 2018 рік Уточнений план на 2018 рік Уточнений план за січень-грудень 2018 р. Фактичне виконання за січень-грудень 2018р. відхилення від плану    
" + "/
" -"
%    
10000000 Податкові надходження   60257,300 74928,800 74928,800 77925,320 2996,520 104,0    
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  37577,000 41871,800 41871,800 43266,181 1394,381 103,3    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10,000 272,000 272,000 292,945 20,945 107,7    
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 1030,000 1653,000 1653,000 1715,355 62,355 103,8    
13010200 Рентна плата за спціальне використання лісових ресурсів   217,500 217,500 217,509 0,009 100,0    
13020200 Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів
 місцевого значення
  0,100 0,100 0,100 0,000 100,0    
13030000 Рентна плата за користування надрами  1030,000 1435,400 1435,400 1497,746 62,346 104,3    
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 847,000 1236,100 1236,100 1299,943 63,843 105,2    
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 183,000 199,300 199,300 197,803 -1,497 99,2    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   5989,900 6674,100 6674,100 6738,951 64,851 101,0    
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
889,900 913,600 913,600 917,487 3,887 100,4    
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
3500,000 3751,600 3751,600 3762,366 10,766 100,3    
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 1600,000 2008,900 2008,900 2059,098 50,198 102,5    
18000000 Місцеві податки 15650,400 24457,900 24457,900 25911,888 1453,988 105,9    
18010000 Податок на майно 7183,800 15043,200 15043,200 16199,987 1156,787 107,7    
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 1676,800 2239,000 2239,000 2271,366 32,366 101,4    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 28,000 4,200 4,200 4,538 0,338 108,0    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 16,000 100,500 100,500 104,171 3,671 103,7    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 75,400 61,600 61,600 76,493 14,893 124,2    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 1557,400 2072,700 2072,700 2086,164 13,464 100,6    
18010500
18010900
Плата за землю 5332,000 12583,400 12583,400 13707,788 1124,388 108,9    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   2445,400 9668,000 9668,000 10728,003 1060,003 111,0    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1700,300 1780,200 1780,200 1830,036 49,836 102,8    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   584,200 544,600 544,600 558,388 13,788 102,5    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   602,100 590,600 590,600 591,361 0,761 100,1    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 150,000 195,800 195,800 195,833 0,033 100,0    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25,000 25,000 25,000 25,000 0,000 100,0    
18030000 Туристичний збір 6,600 9,400 9,400 9,458 0,058 100,6    
18050000 Єдиний податок 8460,000 9405,300 9405,300 9702,443 297,143 103,2    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1360,000 1113,400 1113,400 1063,642 -49,758 95,5    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  7000,000 8185,000 8185,000 8512,171 327,171 104,0    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків
100,000 106,900 106,900 126,630 19,730 118,5    
20000000 Неподаткові надходження   741,600 1781,500 1781,500 1988,002 206,502 111,6    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   13,000 767,500 767,500 946,546 179,046 123,3    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до бюджету  3,000 43,400 43,400 52,005 8,605 119,8    
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів    487,700 487,700 648,118 160,418 132,9    
21080500 Інші надходження   17,500 17,500 27,470 9,970 157,0    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 10,000 27,300 27,300 27,353 0,053 100,2    
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
  191,600 191,600 191,600 0,000 100,0    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  572,200 784,000 784,000 812,000 28,000 103,6    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,100 19,100 19,964 0,864 104,5    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 210,000 449,500 449,500 479,301 29,801 106,6    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 50,600 72,100 72,100 81,880 9,780 113,6    
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 200,000 200,000 200,000 190,558 -9,442 95,3    
22090000 Державне мито 92,600 43,300 43,300 40,297 -3,003 93,1    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   83,600 34,600 34,600 31,512 -3,088 91,1    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,200 0,200 0,200 0,272 0,072 136,0    
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України  
8,800 8,500 8,500 8,513 0,013 100,2    
24000000 Інші неподаткові надходження   156,400 230,000 230,000 229,456 -0,544 99,8    
24060300 Інші надходження 17,800 83,600 83,600 84,593 0,993 101,2    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 138,600 146,400 146,400 144,863 -1,537 99,0    
  ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 60998,900 76710,300 76710,300 79913,323 3203,023 104,2    
40000000 Офіційні трансферти   128905,010 150792,031 150792,031 149824,560 -967,471 99,4    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 5851,100 5851,100 5851,100 5851,100 0,000 100,0    
41020100 Базова дотація  5851,100 5851,100 5851,100 5851,100 0,000 100,0    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 42182,700 64015,623 64015,623 64015,623 0,000 100,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 22520,900 25503,200 25503,200 25503,200 0,000 100,0    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 19661,800 21306,800 21306,800 21306,800 0,000 100,0    
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій   17205,623 17205,623 17205,623 0,000 100,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 80871,210 80925,308 80925,308 79957,837 -967,471 98,8    
41050100 Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП 47845,611 47053,421 47053,421 47053,421 0,000 100,0    
41050200 Субвенція  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу  579,220 554,301 554,301 554,301 0,000 100,0    
41050300 Субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми 30075,205 26001,303 26001,303 25836,184 -165,119 99,4    
41050700 Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1175,106 855,343 855,343 745,144 -110,199 87,1    
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції   676,900 676,900 0,000 -676,900 0,0    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   5,002 5,002 0,000 -5,002 0,0    
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   560,680 560,680 553,050 -7,630 98,6    
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 534,520 3844,820 3844,820 3844,705 -0,115 100,0    
41052000 Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 654,048 1031,918 1031,918 1031,901 -0,017 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 7,500 341,620 341,620 339,131 -2,489 99,3    
  ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  189903,910 227502,331 227502,331 229737,882 2235,551 101,0    
10000000 Податкові надходження   92,000 92,000 92,000 60,653 -31,347 65,9    
19010000 Екологічний податок 92,000 86,930 86,930 54,569 -32,361 62,8    
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища     5,070 5,070 6,084 1,014 120,0    
20000000 Неподаткові надходження   3347,200 3433,900 3433,900 3802,539 368,639 110,7    
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
      0,466 0,466      
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту
  86,700 86,700 86,715 0,015 100,0    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 3347,200 3347,200 3347,200 3715,358 368,158 111,0    
30000000 Доходи  від операцій з капіталом 150,000 101,321 101,321 121,064 19,743 119,5    
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ.  та  ком.  власності 150,000 101,321 101,321 121,064 19,743 119,5    
50000000 Цільові фонди 10,000 26,400 26,400 27,570 1,170 104,4    
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 10,000 26,400 26,400 27,570 1,170 104,4    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 10559,570 10559,570 10412,986 -146,584 98,6    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду
  307,102 307,102 305,911 -1,191 99,6    
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц   2286,344 2286,344 2278,216 -8,128 99,6    
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів   6921,841 6921,841 6815,053 -106,788 98,5    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету   1044,283 1044,283 1013,806 -30,477 97,1    
  ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 3599,200 3653,621 3653,621 4011,826 358,205 109,8    
  в т.ч.бюджет розвитку 150,000 188,021 188,021 207,779 19,758 110,5    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 3599,200 14213,191 14213,191 14424,812 211,621 101,5    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 64598,100 80363,921 80363,921 83925,149 3561,228 104,4    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 193503,110 241715,522 241715,522 244162,694 2447,173 101,0    
                   
  Начальник фінансового управління     І.ЯЛОВЕНКО          
                   
Переглядів: 1054
Всього переглядів вкладених ресурсів: 1054
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>