Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2018 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-жовтень 2018р.
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-жовтень 2018р.
      проект Додаток 1
до рішення виконавчого  комітету Люботинської міської ради від __.10.2018р. №
   
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-жовтень 2018 року
   
    ДОХОДИ       тис.грн.      
  Податки Затверджений план на 2018 рік Уточнений план на 2018 рік Уточнений план за січень-жовтень 2018 р. Фактичне виконання за січень-жовтень 2018р. відхилення від плану    
" + "/
" -"
%    
10000000 Податкові надходження   60257,300 64784,200 56011,900 62592,323 6580,423 111,7    
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  37577,000 39419,900 33742,600 35360,709 1618,109 104,8    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10,000 209,400 209,400 251,181 41,781 120,0    
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 1030,000 1181,900 1010,100 1413,564 403,464 139,9    
13010200 Рентна плата за спціальне використання лісових ресурсів   151,900 151,900 217,509 65,609 143,2    
13020200 Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів
 місцевого значення
      0,100 0,100      
13030000 Рентна плата за користування надрами  1030,000 1030,000 858,200 1195,955 337,755 139,4    
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 847,000 847,000 705,800 1029,204 323,404 145,8    
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 183,000 183,000 152,400 166,751 14,351 109,4    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   5989,900 6149,100 5149,600 5569,785 420,185 108,2    
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
889,900 889,900 741,000 762,511 21,511 102,9    
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
3500,000 3500,000 2916,000 3104,600 188,600 106,5    
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 1600,000 1759,200 1492,600 1702,674 210,074 114,1    
18000000 Місцеві податки 15650,400 17823,900 15900,200 19997,084 4096,884 125,8    
18010000 Податок на майно 7183,800 9060,100 8271,400 11911,643 3640,243 144,0    
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 1676,800 1963,500 1963,500 2217,919 254,419 113,0    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 28,000 28,000 28,000 4,231 -23,769 15,1    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 16,000 71,000 71,000 99,756 28,756 140,5    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 75,400 75,400 75,400 49,760 -25,640 66,0    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 1557,400 1789,100 1789,100 2064,172 275,072 115,4    
18010500
18010900
Плата за землю 5332,000 6898,700 6110,000 9495,807 3385,807 155,4    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   2445,400 4012,100 3602,700 6960,559 3357,859 193,2    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1700,300 1700,300 1416,300 1485,170 68,870 104,9    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   584,200 584,200 552,000 506,570 -45,430 91,8    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   602,100 602,100 539,000 543,508 4,508 100,8    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 150,000 172,900 172,900 172,917 0,017 100,0    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25,000 25,000 25,000 25,000 0,000 100,0    
18030000 Туристичний збір 6,600 7,400 7,400 7,455 0,055 100,7    
18050000 Єдиний податок 8460,000 8756,400 7621,400 8077,986 456,586 106,0    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1360,000 1360,000 1095,000 885,133 -209,867 80,8    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  7000,000 7296,400 6436,400 7085,880 649,480 110,1    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків
100,000 100,000 90,000 106,973 16,973 118,9    
20000000 Неподаткові надходження   741,600 1428,500 1357,500 1525,469 167,969 112,4    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   13,000 516,800 516,800 660,319 143,519 127,8    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до бюджету  3,000 15,800 15,800 32,901 17,101 208,2    
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів    286,900 286,900 396,042 109,142 138,0    
21080500 Інші надходження   9,900 9,900 17,499 7,599 176,8    
21080900 Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг        1,010 1,010      
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 10,000 12,600 12,600 21,267 8,667 168,8    
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
  191,600 191,600 191,600 0,000 100,0    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  572,200 699,300 651,400 677,795 26,395 104,1    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 17,300 17,304 0,004 100,0    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 210,000 337,100 337,100 408,796 71,696 121,3    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 50,600 50,600 48,900 57,170 8,270 116,9    
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 200,000 200,000 167,000 159,312 -7,688 95,4    
22090000 Державне мито 92,600 92,600 81,100 35,213 -45,887 43,4    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   83,600 83,600 73,600 27,982 -45,618 38,0    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,200 0,200 0,200 0,265 0,065 132,5    
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України  
8,800 8,800 7,300 6,966 -0,334 95,4    
24000000 Інші неподаткові надходження   156,400 212,400 189,300 187,355 -1,945 99,0    
24060300 Інші надходження 17,800 73,800 73,800 78,794 4,994 106,8    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 138,600 138,600 115,500 108,561 -6,939 94,0    
  ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 60998,900 66212,700 57369,400 64117,792 6748,392 111,8    
40000000 Офіційні трансферти   128905,010 141722,232 115722,689 112803,032 -2919,657 97,5    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 5851,100 5851,100 4875,900 4875,900 0,000 100,0    
41020100 Базова дотація  5851,100 5851,100 4875,900 4875,900 0,000 100,0    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 42182,700 54015,623 44846,100 44846,100 0,000 100,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 22520,900 25503,200 21944,900 21944,900 0,000 100,0    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 19661,800 21306,800 18578,200 18578,200 0,000 100,0    
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій   7205,623 4323,000 4323,000 0,000 100,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 80871,210 81855,509 66000,689 63081,032 -2919,657 95,6    
41050100 Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП 47845,611 47845,611 38302,760 38302,760 0,000 100,0    
41050200 Субвенція  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу  579,220 579,220 498,719 498,719 0,000 100,0    
41050300 Субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми 30075,205 29743,267 24284,974 21518,584 -2766,390 88,6    
41050700 Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1175,106 1175,106 721,657 629,575 -92,082 87,2    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   25,102 20,920 20,920 0,000 100,0    
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   566,545 566,545 510,385 -56,160 90,1    
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 534,520 534,520 534,520 534,520 0,000 100,0    
41052000 Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 654,048 1031,918 797,130 797,130 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 7,500 354,220 273,464 268,439 -5,025 98,2    
  ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  189903,910 207934,932 173092,089 176920,824 3828,735 102,2    
10000000 Податкові надходження   92,000 92,000 69,000 46,127 -22,873 66,9    
19010000 Екологічний податок 92,000 92,000 69,000 44,099 -24,901 63,9    
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища         2,028        
20000000 Неподаткові надходження   3347,200 3433,900 2801,800 3146,931 345,131 112,3    
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
      0,466 0,466      
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту
  86,700 86,700 86,715 0,015 100,0    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 3347,200 3347,200 2715,100 3059,750 344,650 112,7    
30000000 Доходи  від операцій з капіталом 150,000 159,970 159,970 101,321 -58,649 63,3    
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ.  та  ком.  власності 150,000 159,970 159,970 101,321 -58,649 63,3    
50000000 Цільові фонди 10,000 10,000 8,400 22,888 14,488 272,5    
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 10,000 10,000 8,400 22,888 14,488 272,5    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 16945,538 6313,634 6313,633 -0,001 100,0    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду
  307,102 307,047 307,046 -0,001 100,0    
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц   2286,344 2286,344 2286,344 0,000 100,0    
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів   13307,809 3143,480 3143,480 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету   1044,283 576,763 576,763 0,000 100,0    
  ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 3599,200 3695,870 3039,170 3317,267 278,097 109,2    
  в т.ч.бюджет розвитку 150,000 246,670 246,670 188,036 -58,634 76,2    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 3599,200 20641,408 9352,804 9630,900 278,096 103,0    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 64598,100 69908,570 60408,570 67435,059 7026,489 111,6    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 193503,110 228576,340 182444,893 186551,724 4106,831 102,3    
                   
  Начальник фінансового управління     І.В.Яловенко          
                   
Переглядів: 815
Всього переглядів вкладених ресурсів: 815
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>