Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2018 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-вересень 2018р.
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-вересень 2018р.
      проект Додаток 1
до рішення виконавчого  комітету Люботинської міської ради від __.10.2018р. №
   
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-вересень 2018 року
   
    ДОХОДИ       тис.грн.      
  Податки Затверджений план на 2018 рік Уточнений план на 2018 рік Уточнений план за січен-вересень 2018 р. Фактичне виконання за січень-вересень 2018р. відхилення від плану    
" + "/
" -"
%    
10000000 Податкові надходження   60257,300 64784,200 51044,900 54448,939 3404,039 106,7    
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  37577,000 39419,900 30909,600 31762,381 852,781 102,8    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10,000 209,400 209,400 230,299 20,899 110,0    
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 1030,000 1181,900 924,200 1221,440 297,240 132,2    
13010200 Рентна плата за спціальне використання лісових ресурсів   151,900 151,900 151,990 0,090 100,1    
13020200 Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів
 місцевого значення
      0,100 0,100      
13030000 Рентна плата за користування надрами  1030,000 1030,000 772,300 1069,350 297,050 138,5    
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 847,000 847,000 635,200 917,551 282,351 144,5    
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 183,000 183,000 137,100 151,799 14,699 110,7    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   5989,900 6149,100 4650,600 4928,634 278,034 106,0    
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
889,900 889,900 666,900 684,227 17,327 102,6    
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
3500,000 3500,000 2624,400 2721,395 96,995 103,7    
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 1600,000 1759,200 1359,300 1523,012 163,712 112,0    
18000000 Місцеві податки 15650,400 17823,900 14351,100 16306,185 1955,085 113,6    
18010000 Податок на майно 7183,800 9060,100 7590,300 9282,360 1692,060 122,3    
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 1676,800 1963,500 1709,700 1705,980 -3,720 99,8    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 28,000 28,000 20,700 2,948 -17,752 14,2    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 16,000 71,000 71,000 99,451 28,451 140,1    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 75,400 75,400 75,400 45,750 -29,650 60,7    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 1557,400 1789,100 1542,600 1557,831 15,231 101,0    
18010500
18010900
Плата за землю 5332,000 6898,700 5689,000 7384,713 1695,713 129,8    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   2445,400 4012,100 3398,700 5077,420 1678,720 149,4    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1700,300 1700,300 1274,300 1331,647 57,347 104,5    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   584,200 584,200 527,000 454,098 -72,902 86,2    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   602,100 602,100 489,000 521,548 32,548 106,7    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 150,000 172,900 172,900 172,917 0,017 100,0    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25,000 25,000 18,700 18,750 0,050 100,3    
18030000 Туристичний збір 6,600 7,400 7,400 7,455 0,055 100,7    
18050000 Єдиний податок 8460,000 8756,400 6753,400 7016,370 262,970 103,9    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1360,000 1360,000 945,000 776,032 -168,968 82,1    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  7000,000 7296,400 5736,400 6190,384 453,984 107,9    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків
100,000 100,000 72,000 49,954 -22,046 69,4    
20000000 Неподаткові надходження   741,600 1428,500 1317,200 1359,549 42,349 103,2    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   13,000 516,800 516,800 586,047 69,247 113,4    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до бюджету  3,000 15,800 15,800 24,363 8,563 154,2    
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів    286,900 286,900 334,460 47,560 116,6    
21080500 Інші надходження   9,900 9,900 14,476 4,576 146,2    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 10,000 12,600 12,600 21,148 8,548 167,8    
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
  191,600 191,600 191,600 0,000 100,0    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  572,200 699,300 622,700 596,405 -26,295 95,8    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 15,600 14,464 -1,136 92,7    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 210,000 337,100 337,100 370,468 33,368 109,9    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 50,600 50,600 44,900 45,080 0,180 100,4    
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 200,000 200,000 150,300 133,270 -17,030 88,7    
22090000 Державне мито 92,600 92,600 74,800 33,123 -41,677 44,3    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   83,600 83,600 68,000 26,679 -41,321 39,2    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,200 0,200 0,200 0,260 0,060 130,0    
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України  
8,800 8,800 6,600 6,184 -0,416 93,7    
24000000 Інші неподаткові надходження   156,400 212,400 177,700 177,097 -0,603 99,7    
24060300 Інші надходження 17,800 73,800 73,800 73,847 0,047 100,1    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 138,600 138,600 103,900 103,250 -0,650 99,4    
  ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 60998,900 66212,700 52362,100 55808,488 3446,388 106,6    
40000000 Офіційні трансферти   128905,010 141722,232 103127,141 100648,228 -2478,913 97,6    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 5851,100 5851,100 4388,400 4388,400 0,000 100,0    
41020100 Базова дотація  5851,100 5851,100 4388,400 4388,400 0,000 100,0    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 42182,700 54015,623 37324,400 37324,400 0,000 100,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 22520,900 25503,200 17228,500 17228,500 0,000 100,0    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 19661,800 21306,800 17213,900 17213,900 0,000 100,0    
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій   7205,623 2882,000 2882,000 0,000 100,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 80871,210 81855,509 61414,341 58935,428 -2478,913 96,0    
41050100 Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП 47845,611 47845,611 36588,656 36588,656 0,000 100,0    
41050200 Субвенція  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу  579,220 579,220 474,313 474,313 0,000 100,0    
41050300 Субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми 30075,205 29743,267 21732,503 19331,735 -2400,768 89,0    
41050700 Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1175,106 1175,106 645,702 581,387 -64,315 90,0    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   25,102 18,828 18,828 0,000 100,0    
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   566,545 497,427 484,597 -12,830 97,4    
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 534,520 534,520 521,549 521,549 0,000 100,0    
41052000 Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 654,048 1031,918 679,568 679,568 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 7,500 354,220 255,795 254,795 -1,000 99,6    
  ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  189903,910 207934,932 155489,241 156456,716 967,475 100,6    
10000000 Податкові надходження   92,000 92,000 69,000 42,472 -26,528 61,6    
19010000 Екологічний податок 92,000 92,000 69,000 41,458 -27,542 60,1    
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища         1,014        
20000000 Неподаткові надходження   3347,200 3433,900 2486,000 2860,073 374,073 115,0    
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
      0,466 0,466      
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту
  86,700 86,700 86,715 0,015 100,0    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 3347,200 3347,200 2399,300 2772,892 373,592 115,6    
30000000 Доходи  від операцій з капіталом 150,000 159,970 159,970 101,321 -58,649 63,3    
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ.  та  ком.  власності 150,000 159,970 159,970 101,321 -58,649 63,3    
50000000 Цільові фонди 10,000 10,000 7,600 22,642 15,042 297,9    
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 10,000 10,000 7,600 22,642 15,042 297,9    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 16945,538 4489,821 4489,820 -0,001 100,0    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду
  307,102 307,047 307,046 -0,001 100,0    
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц   2286,344 2286,344 2286,344 0,000 100,0    
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів   13307,809 1319,667 1319,667 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету   1044,283 576,763 576,763 0,000 100,0    
  ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 3599,200 3695,870 2722,570 3026,508 303,938 111,2    
  в т.ч.бюджет розвитку 150,000 246,670 246,670 188,036 -58,634 76,2    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 3599,200 20641,408 7212,391 7516,328 303,937 104,2    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 64598,100 69908,570 55084,670 58834,996 3750,326 106,8    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 193503,110 228576,340 162701,632 163973,044 1271,412 100,8    
                   
  Начальник фінансового управління     І.В.Яловенко          
                   
Переглядів: 889
Всього переглядів вкладених ресурсів: 889
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>