Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2018 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-вересень 2018р.
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-вересень 2018р.
                       
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН            
за січень-вересень 2018 р.             
 ВИДАТКИ            
  (тис. грн. )             
КПКВ Назва Затверджено Виконано за січень-вересень 2018 року Відхилення +; - % виконання            
план 2018 року з урахуванням змін уточнений план звітного періоду            
  Загальний фонд                      
0100 Державне управління 13 783,309 10 551,479 10 198,853 -352,626 96,7            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 12 341,835 9 480,501 9 428,785 -51,716 99,5            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 722,967 450,414 287,176 -163,238 63,8            
  інші видатки 718,507 620,564 482,892 -137,672 77,8            
1000 Освіта 58 225,597 43 266,301 40 945,139 -2 321,162 94,6            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 47 669,563 34 781,974 34 428,210 -353,764 99,0            
  продукти харчування 2 258,948 2 091,368 1 395,807 -695,561 66,7            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5 486,059 3 684,471 3 138,400 -546,071 85,2            
  соціальне забезпечення 50,000 50,000 5,250 -44,750 10,5            
  інші видатки  2 761,027 2 658,488 1 977,472 -681,016 74,4            
  в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: 22 520,900 17 228,500 17 224,532 -3,968 100,0            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: 22 478,667 17 196,820 17 196,819 -0,001 100,0            
  заробітна плата з нарахуваннями 22 478,667 17 196,820 17 196,819 -0,001 100,0            
1030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.: 42,233 31,680 27,713 -3,967 87,5            
  заробітна плата з нарахуваннями 42,233 31,680 27,713 -3,967 87,5            
2000 Охорона здоров”я 26 418,295 21 461,997 20 277,760 -1 184,237 94,5            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 19 305,412 15 287,503 15 160,219 -127,284 99,2            
  медикаменти та перв"язувальні матеріали 582,556 534,331 495,120 -39,211 92,7            
  продукти харчування 28,000 28,000 25,963 -2,037 92,7            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 611,217 2 118,165 1 493,734 -624,431 70,5            
  соціальне забезпечення 1 840,976 1 443,864 1 192,090 -251,774 82,6            
  інші видатки 2 050,134 2 050,134 1 910,634 -139,500 93,2            
  в т.ч.                      
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 19 743,882 15 169,552 14 471,294 -698,258 95,4            
2111 КНП "ЦПМСД" 5 107,975 5 091,328 4 833,824 -257,504 94,9            
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 534,520 521,549 362,267 -159,282 69,5            
2146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 1 031,918 679,568 610,375 -69,193 89,8            
  в т.ч.                      
  в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: 21 926,011 17 820,140 17 430,821 -389,319 97,8            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 83 526,684 62 752,251 60 029,362 -2 722,889 95,7            
3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 47 845,611 36 588,656 36 585,787 -2,869 100,0            
3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 579,220 474,313 474,313 0,000 100,0            
3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 790,700 644,260 631,347 -12,913 98,0            
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 295,700 274,260 261,347 -12,913 95,3            
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 495,000 370,000 370,000 0,000 100,0            
3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 22 299,758 16 595,700 14 656,845 -1 938,855 88,3            
3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 7 443,509 5 136,803 4 674,890 -461,913 91,0            
3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 2 071,375 1 589,336 1 490,311 -99,025 93,8            
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 071,375 1 589,336 1 490,311 -99,025 93,8            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 1 987,990 1 532,348 1 467,798 -64,550 95,8            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 52,830 33,008 14,579 -18,429 44,2            
  інші видатки 30,555 23,980 7,934 -16,046 33,1            
3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 5,000 5,000 5,000 0,000 100,0            
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 5,000 5,000 5,000 0,000 100,0            
3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 397,685 301,397 281,540 -19,857 93,4            
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 342,685 276,397 256,593 -19,804 92,8            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 309,640 252,349 241,463 -10,886 95,7            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 20,683 12,814 8,874 -3,940 69,3            
  інші видатки 12,362 11,234 6,256 -4,978 55,7            
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 55,000 25,000 24,947 -0,053 99,8            
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 148,500 148,500 148,500 0,000 100,0            
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 77,000 57,720 43,024 -14,696 74,5            
3210 Організація та проведення громадських робіт 103,600 89,234 77,956 -11,278 87,4            
3230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 1 175,106 645,702 572,176 -73,526 88,6            
3240 Інші заклади та заходи 589,620 475,630 387,673 -87,957 81,5            
4000 Культура і мистецтво 2 522,413 1 998,551 1 834,982 -163,569 91,8            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 1 934,807 1 481,212 1 398,399 -82,813 94,4            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 167,222 107,482 90,347 -17,135 84,1            
  інші видатки 420,384 409,857 346,236 -63,621 84,5            
5000 Фізична культура і спорт 1 110,539 885,648 768,018 -117,630 86,7            
  в т.ч.                      
  заробітна плата з нарахуваннями 811,710 676,011 595,098 -80,913 88,0            
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 113,233 79,252 67,798 -11,454 85,5            
  інші видатки 185,596 130,385 105,122 -25,263 80,6            
5031 ДЮСШ 826,569 663,485 562,406 -101,079 84,8            
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   283,970 222,163 205,612 -16,551 92,6            
6000 Житлово - комунальне господарство 7 065,889 6 239,817 5 491,988 -747,829 88,0            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 50,000 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 634,994 1 459,994 1 459,992 -0,002 100,0            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 5 380,895 4 779,823 4 031,996 -747,827 84,4            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 1,700 1,700 1,700 0,000 100,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 34,865 34,865 34,663 -0,202 99,4            
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 6 223,766 5 013,300 5 013,299 -0,001 100,0            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 6 223,766 5 013,300 5 013,299 -0,001 100,0            
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 30,000 30,000 21,680 -8,320 72,3            
8700 Резервний фонд 1 417,624 650,000 0,000 -650,000 0,0            
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 3,000 3,000 3,000 0,000 100,0            
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 147,000 147,000 97,000 -50,000 66,0            
 ВСЬОГО видатків загального фонду 200 510,681 153 035,909 144 717,444 -8 318,465 94,6            
  Спеціальний фонд                      
   Власні надходження 3 347,200 3 026,716 2 656,470 -370,246 87,8            
0100 Дежавне управління 0,000 21,912 21,912 0,000 100,0            
1000 Освіта 2 118,500 1 599,961 1 599,961 0,000 100,0            
2000 Охорона здоров"я 1 202,900 902,175 531,929 -370,246 59,0            
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 25,800 455,071 455,071 0,000 100,0            
4000 Культура і мистецтво 0,000 29,180 29,180 0,000 100,0            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 18,417 18,417 0,000 100,0            
  Бюджет розвитку 12 731,215 8 392,537 6 131,592 -2 260,945 73,1            
0100 Державне управління 152,676 152,676 121,701 -30,975 79,7            
1000 Освіта 2 805,269 2 805,214 2 106,247 -698,967 75,1            
2000 Охорона здоров"я 1 370,964 1 370,964 1 280,962 -90,002 93,4            
4000 Культура і мистецтво 7 235,500 2 896,877 1 455,877 -1 441,000 50,3            
5000 Фізкультура і спорт 1 166,806 1 166,806 1 166,805 -0,001 100,0            
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 200,000 200,000 132,628 -67,372 66,3            
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 234,894 234,894 142,146 -92,748 60,5            
6030 Організація благоустрою населених пунктів 607,761 140,241 137,552 -2,689 98,1            
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 1 001,641 991,491 898,480 -93,011 90,6            
7322 Будівництво медичних установ та закладів 200,000 200,000 0,000 -200,000 0,0            
7330 Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 20,000 20,000 0,000 -20,000 0,0            
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 117,030 117,030 11,893 -105,137 10,2            
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 13 307,809 1 319,667 1 314,322 -5,345 99,6            
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 351,720 351,720 321,662 -30,058 91,5            
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 487,869 487,869 27,489 -460,380 5,6            
7462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 2 286,344 2 286,344 2 258,523 -27,821 98,8            
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 15,880 15,880 15,880 0,000 100,0            
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 22,000 22,000 21,943 -0,057 99,7            
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 123,986 100,986 52,470 -48,516 52,0            
 ВСЬОГО видатків спеціального фонду 35 055,349 17 907,375 14 123,050 -3 784,325 78,9            
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду 235 566,030 170 943,284 158 840,494 -12 102,790 92,9            
               
  Начальник фінансового управління ЛМР     І.В.Яловенко                
                         
  Вик.: Вакуленко О.Л.                      
Переглядів: 1125
Всього переглядів вкладених ресурсів: 1125
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>