Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2018 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-серпень 2018р.
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-серпень 2018р.
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-серпень 2018 року
   
    ДОХОДИ       тис.грн.      
  Податки Затверджений план на 2018 рік Уточнений план на 2018 рік Уточнений план за січень-серпень 2018 р. Фактичне виконання за січень-серпень 2018р. відхилення від плану    
" + "/
" -"
%    
10000000 Податкові надходження   60257,300 62373,300 43908,700 46369,270 2460,570 105,6    
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  37577,000 38919,900 27476,600 28121,214 644,614 102,3    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10,000 209,400 209,400 209,417 0,017 100,0    
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 1030,000 1088,400 744,800 1097,937 353,137 147,4    
13010200 Рентна плата за спціальне використання лісових ресурсів   58,400 58,400 151,990 93,590 260,3    
13020200 Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів
 місцевого значення
      0,100 0,100      
13030000 Рентна плата за користування надрами  1030,000 1030,000 686,400 945,847 259,447 137,8    
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 847,000 847,000 564,600 808,736 244,136 143,2    
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 183,000 183,000 121,800 137,110 15,310 112,6    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   5989,900 6089,900 4092,400 3420,431 -671,969 83,6    
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
889,900 889,900 592,800 442,597 -150,203 74,7    
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
3500,000 3500,000 2332,800 1651,817 -680,983 70,8    
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 1600,000 1700,000 1166,800 1326,017 159,217 113,6    
18000000 Місцеві податки 15650,400 16065,700 11385,500 13520,271 2134,771 118,7    
18010000 Податок на майно 7183,800 7302,700 5175,500 7051,205 1875,705 136,2    
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 1676,800 1795,700 1530,500 1660,788 130,288 108,5    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 28,000 28,000 20,700 2,948 -17,752 14,2    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 16,000 16,000 16,000 71,079 55,079 444,2    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 75,400 75,400 64,000 44,143 -19,857 69,0    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 1557,400 1676,300 1429,800 1542,618 112,818 107,9    
18010500
18010900
Плата за землю 5332,000 5332,000 3476,300 5198,750 1722,450 149,5    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   2445,400 2445,400 1628,000 3194,680 1566,680 196,2    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1700,300 1700,300 1132,300 1181,365 49,065 104,3    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   584,200 584,200 427,000 313,020 -113,980 73,3    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   602,100 602,100 289,000 509,685 220,685 176,4    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 150,000 150,000 150,000 172,917 22,917 115,3    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25,000 25,000 18,700 18,750 0,050 100,3    
18030000 Туристичний збір 6,600 6,600 6,600 7,455 0,855 113,0    
18050000 Єдиний податок 8460,000 8756,400 6203,400 6461,611 258,211 104,2    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1360,000 1360,000 845,000 700,502 -144,498 82,9    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  7000,000 7296,400 5286,400 5711,175 424,775 108,0    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків
100,000 100,000 72,000 49,934 -22,066 69,4    
20000000 Неподаткові надходження   741,600 1275,600 1121,600 1224,890 103,290 109,2    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   13,000 470,500 470,500 516,982 46,482 109,9    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до бюджету  3,000 10,300 10,300 15,824 5,524 153,6    
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів    250,500 250,500 286,973 36,473 114,6    
21080500 Інші надходження   7,400 7,400 9,937 2,537 134,3    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 10,000 10,700 10,700 12,648 1,948 118,2    
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
  191,600 191,600 191,600 0,000 100,0    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  572,200 634,900 527,100 539,788 12,688 102,4    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 13,900 11,094 -2,806 79,8    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 210,000 272,700 272,700 337,134 64,434 123,6    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 50,600 50,600 40,900 37,540 -3,360 91,8    
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 200,000 200,000 133,600 122,910 -10,690 92,0    
22090000 Державне мито 92,600 92,600 66,000 31,110 -34,890 47,1    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   83,600 83,600 60,000 25,292 -34,708 42,2    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,200 0,200 0,200 0,246 0,046 123,0    
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України  
8,800 8,800 5,800 5,572 -0,228 96,1    
24000000 Інші неподаткові надходження   156,400 170,200 124,000 168,120 44,120 135,6    
24060300 Інші надходження 17,800 31,600 31,600 73,822 42,222 233,6    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 138,600 138,600 92,400 94,298 1,898 102,1    
  ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 60998,900 63648,900 45030,300 47594,160 2563,860 105,7    
40000000 Офіційні трансферти   128905,010 138387,024 93156,742 91034,189 -2122,553 97,7    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 5851,100 5851,100 3900,800 3900,800 0,000 100,0    
41020100 Базова дотація  5851,100 5851,100 3900,800 3900,800 0,000 100,0    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 42182,700 51033,323 32236,700 32236,700 0,000 100,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 22520,900 22520,900 15494,400 15494,400 0,000 100,0    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 19661,800 21306,800 15301,300 15301,300 0,000 100,0    
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій   7205,623 1441,000 1441,000        
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 80871,210 81502,601 57019,242 54896,689 -2122,553 96,3    
41050100 Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП 47845,611 47845,611 35152,062 35152,062 0,000 100,0    
41050200 Субвенція  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу  579,220 579,220 451,702 451,702 0,000 100,0    
41050300 Субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми 30075,205 29690,359 19180,032 17177,307 -2002,725 89,6    
41050700 Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1175,106 1175,106 570,499 493,783 -76,716 86,6    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   25,102 16,736 16,736 0,000 100,0    
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   566,545 428,309 386,197 -42,112 90,2    
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 534,520 534,520 460,277 460,277 0,000 100,0    
41052000 Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 654,048 731,918 559,770 559,770 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 7,500 354,220 199,855 198,855 -1,000 99,5    
  ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  189903,910 202035,924 138187,042 138628,349 441,307 100,3    
10000000 Податкові надходження   92,000 92,000 69,000 41,272 -27,728 59,8    
19010000 Екологічний податок 92,000 92,000 69,000 41,272 -27,728 59,8    
20000000 Неподаткові надходження   3347,200 3433,900 2170,200 2152,777 -17,423 99,2    
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
      0,466 0,466      
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту
  86,700 86,700 86,715 0,015 100,0    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 3347,200 3347,200 2083,500 2065,596 -17,904 99,1    
30000000 Доходи  від операцій з капіталом 150,000 159,970 159,970 101,321 -58,649 63,3    
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ.  та  ком.  власності 150,000 159,970 159,970 101,321 -58,649 63,3    
50000000 Цільові фонди 10,000 10,000 6,800 22,642 15,842 333,0    
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 10,000 10,000 6,800 22,642 15,842 333,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 15725,018 3220,229 3208,590 -11,639 99,6    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду
  307,102 307,047 307,046        
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц   2286,344 1005,114 1005,114 0,000 100,0    
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів   8054,809 1319,667 1319,667 0,000      
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету   5076,763 588,401 576,763 -11,638 98,0    
  ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 3599,200 3695,870 2405,970 2318,013 -87,957 96,3    
  в т.ч.бюджет розвитку 150,000 246,670 246,670 188,036 -58,634 76,2    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 3599,200 19420,888 5626,199 5526,603 -99,596 98,2    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 64598,100 67344,770 47436,270 49912,173 2475,903 105,2    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 193503,110 221456,812 143813,241 144154,952 341,711 100,2    
                   
  Начальник фінансового управління     І.В.Яловенко          
Переглядів: 707
Всього переглядів вкладених ресурсів: 707
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
24.09.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

25.09.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

26.09.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Нові та оновлені сторінки
Проєкт рішення "Про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкод   22.09.2023
Проєкти на засідання виконкому 22.09.2023   21.09.2023
Про формування Ради з питань внутрішньо переміщених осіб   20.09.2023
Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення пропозицій щодо перейменування вул   19.09.2023
Проєкт рішення "Про внесення змін до Програми підтримки Збройних Сил України, підрозділів територіал   07.09.2023
Проєкт рішення "Про встановлення тарифу на платну послугу по КНП «Люботинська міська лікарня» Люботи   04.09.2023
Проєкт з екологічного відновлення Люботина триває!   04.09.2023
Проєкти рішень на вересень 2023 р.   04.09.2023
Про внесення змін до рішення ЛМР від 15 грудня 2022 року № 245 «Про бюджет Люботинської міської тери   01.09.2023
Проєкт "Про внесення змін до рішення ЛМР від 15 грудня 2022 року № 245 «Про бюджет Люботинської місь   31.08.2023
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>