Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2018 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-липень 2018р.
Виконання дохідної частини міського бюджету м.Люботин за січень-липень 2018р.
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-липень 2018 року
   
    ДОХОДИ       тис.грн.      
  Податки Затверджений план на 2018 рік Уточнений план на 2018 рік Уточнений план за січен-липень 2018 р. Фактичне виконання за січень-липень 2018р. відхилення від плану    
" + "/
" -"
%    
10000000 Податкові надходження   60257,300 62373,300 38157,000 39229,985 1072,985 102,8    
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  37577,000 38919,900 24128,600 24305,326 176,726 100,7    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10,000 209,400 209,400 209,417 0,017 100,0    
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 1030,000 1088,400 658,900 882,756 223,856 134,0    
13010200 Рентна плата за спціальне використання лісових ресурсів   58,400 58,400 58,418 0,018 100,0    
13020200 Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів
 місцевого значення
      0,100 0,100      
13030000 Рентна плата за користування надрами  1030,000 1030,000 600,500 824,238 223,738 137,3    
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 847,000 847,000 494,000 702,239 208,239 142,2    
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 183,000 183,000 106,500 121,998 15,498 114,6    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   5989,900 6089,900 3593,300 3223,922 -369,378 89,7    
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
889,900 889,900 518,700 442,597 -76,103 85,3    
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
3500,000 3500,000 2041,200 1651,817 -389,383 80,9    
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 1600,000 1700,000 1033,400 1129,508 96,108 109,3    
18000000 Місцеві податки 15650,400 16065,700 9566,800 10608,564 1041,764 110,9    
18010000 Податок на майно 7183,800 7302,700 4347,200 5213,445 866,245 119,9    
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 1676,800 1795,700 1492,000 1628,121 136,121 109,1    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 28,000 28,000 20,700 2,948 -17,752 14,2    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 16,000 16,000 12,500 68,322 55,822 546,6    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 75,400 75,400 29,000 22,776 -6,224 78,5    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 1557,400 1676,300 1429,800 1534,075 104,275 107,3    
18010500
18010900
Плата за землю 5332,000 5332,000 2780,300 3410,324 630,024 122,7    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   2445,400 2445,400 1424,000 1882,140 458,140 132,2    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1700,300 1700,300 990,300 1019,242 28,942 102,9    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   584,200 584,200 177,000 200,742 23,742 113,4    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   602,100 602,100 189,000 308,200 119,200 163,1    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 150,000 150,000 56,200 156,250 100,050 278,0    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25,000 25,000 18,700 18,750 0,050 100,3    
18030000 Туристичний збір 6,600 6,600 6,200 6,211 0,011 100,2    
18050000 Єдиний податок 8460,000 8756,400 5213,400 5388,908 175,508 103,4    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1360,000 1360,000 685,000 510,282 -174,718 74,5    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  7000,000 7296,400 4476,400 4829,492 353,092 107,9    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків
100,000 100,000 52,000 49,134 -2,866 94,5    
20000000 Неподаткові надходження   741,600 1275,600 1060,300 1109,693 49,393 104,7    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   13,000 470,500 470,500 472,595 2,095 100,4    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до бюджету  3,000 10,300 10,300 10,337 0,037 100,4    
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів    250,500 250,500 250,571 0,071 100,0    
21080500 Інші надходження   7,400 7,400 7,439 0,039 100,5    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 10,000 10,700 10,700 12,648 1,948 118,2    
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
  191,600 191,600 191,600 0,000 100,0    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  572,200 634,900 477,400 480,710 3,310 100,7    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 12,200 9,450 -2,750 77,5    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 210,000 272,700 254,700 289,549 34,849 113,7    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 50,600 50,600 36,300 37,420 1,120 103,1    
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 200,000 200,000 116,900 114,810 -2,090 98,2    
22090000 Державне мито 92,600 92,600 57,300 29,481 -27,819 51,5    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   83,600 83,600 52,000 24,530 -27,470 47,2    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,200 0,200 0,200 0,229 0,029 114,5    
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України  
8,800 8,800 5,100 4,722 -0,378 92,6    
24000000 Інші неподаткові надходження   156,400 170,200 112,400 156,388 43,988 139,1    
24060300 Інші надходження 17,800 31,600 31,600 71,822 40,222 227,3    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 138,600 138,600 80,800 84,566 3,766 104,7    
  ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 60998,900 63648,900 39217,300 40339,678 1122,378 102,9    
40000000 Офіційні трансферти   128905,010 131566,247 84565,656 81930,562 -2635,094 96,9    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 5851,100 5851,100 3413,200 3413,200 0,000 100,0    
41020100 Базова дотація  5851,100 5851,100 3413,200 3413,200 0,000 100,0    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 42182,700 43827,700 28162,400 28162,400 0,000 100,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 22520,900 22520,900 14773,700 14773,700 0,000 100,0    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 19661,800 21306,800 13388,700 13388,700 0,000 100,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 80871,210 81887,447 52990,056 50354,962 -2635,094 95,0    
41050100 Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП 47845,611 47845,611 33641,050 33641,050 0,000 100,0    
41050200 Субвенція  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу  579,220 579,220 428,765 428,765 0,000 100,0    
41050300 Субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми 30075,205 30075,205 16959,499 14771,320 -2188,179 87,1    
41050700 Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1175,106 1175,106 496,041 434,718 -61,323 87,6    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   25,102 14,644 14,644 0,000 100,0    
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   566,545 359,191 13,600 -345,591 3,8    
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 534,520 534,520 400,841 400,841 0,000 100,0    
41052000 Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 654,048 731,918 513,000 513,000 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 7,500 354,220 177,025 137,024 -40,001 77,4    
  ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  189903,910 195215,147 123782,956 122270,240 -1512,716 98,8    
10000000 Податкові надходження   92,000 92,000 46,000 25,038 -20,962 54,4    
19010000 Екологічний податок 92,000 92,000 46,000 25,038 -20,962 54,4    
20000000 Неподаткові надходження   3347,200 3433,900 2005,400 1898,246 -107,154 94,7    
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
      0,114 0,114      
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту
  86,700 86,700 86,715 0,015 100,0    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 3347,200 3347,200 1918,700 1811,417 -107,283 94,4    
30000000 Доходи  від операцій з капіталом 150,000 159,970 159,970 93,009 -66,961 58,1    
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ.  та  ком.  власності 150,000 159,970 159,970 93,009 -66,961 58,1    
50000000 Цільові фонди 10,000 10,000 6,000 13,357 7,357 222,6    
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 10,000 10,000 6,000 13,357 7,357 222,6    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 15725,018 1493,515 1493,515 0,000 100,0    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду
  307,102            
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц   2286,344 1005,114 1005,114 0,000 100,0    
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів   8054,809     0,000      
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету   5076,763 488,401 488,401 0,000 100,0    
  ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 3599,200 3695,870 2217,370 2029,650 -187,720 91,5    
  в т.ч.бюджет розвитку 150,000 246,670 246,670 179,724 -66,946 72,9    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 3599,200 19420,888 3710,885 3523,165 -187,720 94,9    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 64598,100 67344,770 41434,670 42369,328 934,658 102,3    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 193503,110 214636,035 127493,841 125793,405 -1700,436 98,7    
                   
  Начальник фінансового управління     І.В.Яловенко          
Переглядів: 720
Всього переглядів вкладених ресурсів: 720
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
24.09.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

25.09.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

26.09.2023
день - о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації о 9-00 Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Не визначено! Час проведення:04.02.2023 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Нові та оновлені сторінки
Проєкт рішення "Про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкод   22.09.2023
Проєкти на засідання виконкому 22.09.2023   21.09.2023
Про формування Ради з питань внутрішньо переміщених осіб   20.09.2023
Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення пропозицій щодо перейменування вул   19.09.2023
Проєкт рішення "Про внесення змін до Програми підтримки Збройних Сил України, підрозділів територіал   07.09.2023
Проєкт рішення "Про встановлення тарифу на платну послугу по КНП «Люботинська міська лікарня» Люботи   04.09.2023
Проєкт з екологічного відновлення Люботина триває!   04.09.2023
Проєкти рішень на вересень 2023 р.   04.09.2023
Про внесення змін до рішення ЛМР від 15 грудня 2022 року № 245 «Про бюджет Люботинської міської тери   01.09.2023
Проєкт "Про внесення змін до рішення ЛМР від 15 грудня 2022 року № 245 «Про бюджет Люботинської місь   31.08.2023
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>