Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2018 рік | Довідки про виконання дохідної частини бюджету | Виконання дохідної частини міського бюджету м. Люботин за січень-червень 2018р.
Виконання дохідної частини міського бюджету м. Люботин за січень-червень 2018р.
  Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-червень 2018 року
   
    ДОХОДИ       тис.грн.      
  Податки Затверджений план на 2018 рік Уточнений план на 2018 рік Уточнений план за січен-червень 2018 р. Фактичне виконання за січень-червень 2018р. відхилення від плану    
" + "/
" -"
%    
10000000 Податкові надходження   60257,300 60257,300 30509,000 32707,141 2198,141 107,2    
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб  37577,000 37577,000 19467,700 20751,884 1284,184 106,6    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10,000 10,000 10,000 209,417 199,417 2094,2    
13000000 Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів 1030,000 1030,000 514,600 769,955 255,355 149,6    
13010200 Рентна плата за спціальне використання лісових ресурсів       58,418 58,418      
13020200 Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів
 місцевого значення
      0,100 0,100      
13030000 Рентна плата за користування надрами  1030,000 1030,000 514,600 711,437 196,837 138,3    
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 847,000 847,000 423,400 604,336 180,936 142,7    
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 183,000 183,000 91,200 107,101 15,901 117,4    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   5989,900 5989,900 2994,200 3032,688 38,488 101,3    
14021900 Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
889,900 889,900 444,600 442,597 -2,003 99,5    
14031900 Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) 
3500,000 3500,000 1749,600 1651,817 -97,783 94,4    
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів 1600,000 1600,000 800,000 938,274 138,274 117,3    
18000000 Місцеві податки 15650,400 15650,400 7522,500 7943,197 420,697 105,6    
18010000 Податок на майно 7183,800 7183,800 3334,300 3482,800 148,500 104,5    
18010100
18010400
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки 1676,800 1676,800 938,300 1051,338 113,038 112,0    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 28,000 28,000 13,400 1,928 -11,472 14,4    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 16,000 16,000 7,500 11,117 3,617 148,2    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 75,400 75,400 9,000 10,957 1,957 121,7    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 1557,400 1557,400 908,400 1027,336 118,936 113,1    
18010500
18010900
Плата за землю 5332,000 5332,000 2327,300 2312,712 -14,588 99,4    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   2445,400 2445,400 1220,000 1149,242 -70,758 94,2    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1700,300 1700,300 848,300 866,389 18,089 102,1    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   584,200 584,200 97,000 113,046 16,046 116,5    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   602,100 602,100 162,000 184,035 22,035 113,6    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 150,000 150,000 56,200 106,250 50,050 189,1    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25,000 25,000 12,500 12,500 0,000 100,0    
18030000 Туристичний збір 6,600 6,600 6,200 6,211 0,011 100,2    
18050000 Єдиний податок 8460,000 8460,000 4182,000 4454,186 272,186 106,5    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1360,000 1360,000 615,000 442,641 -172,359 72,0    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  7000,000 7000,000 3530,000 3977,501 447,501 112,7    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків
100,000 100,000 37,000 34,044 -2,956 92,0    
20000000 Неподаткові надходження   741,600 741,600 464,600 921,152 456,552 198,3    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   13,000 13,000 13,000 422,263 409,263 3248,2    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до бюджету  3,000 3,000 3,000 10,337 7,337 344,6    
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів        202,126 202,126      
21080500 Інші надходження       7,439 7,439      
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 10,000 10,000 10,000 10,761 0,761 107,6    
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
      191,600 191,600      
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  572,200 572,200 364,500 402,615 38,115 110,5    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 19,000 19,000 10,500 9,450 -1,050 90,0    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 210,000 210,000 174,000 236,735 62,735 136,1    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 50,600 50,600 31,300 30,960 -0,340 98,9    
22080400 Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 200,000 200,000 100,200 100,984 0,784 100,8    
22090000 Державне мито 92,600 92,600 48,500 24,486 -24,014 50,5    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   83,600 83,600 44,000 20,671 -23,329 47,0    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,200 0,200 0,100 0,216 0,116 216,0    
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України  
8,800 8,800 4,400 3,599 -0,801 81,8    
24000000 Інші неподаткові надходження   156,400 156,400 87,100 96,274 9,174 110,5    
24060300 Інші надходження 17,800 17,800 17,800 31,635 13,835 177,7    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 138,600 138,600 69,300 64,639 -4,661 93,3    
  ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без  трансфертів) 60998,900 60998,900 30973,600 33628,293 2654,693 108,6    
40000000 Офіційні трансферти   128905,010 129921,247 76663,926 74824,096 -1839,830 97,6    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 5851,100 5851,100 2925,600 2925,600 0,000 100,0    
41020100 Базова дотація  5851,100 5851,100 2925,600 2925,600 0,000 100,0    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 42182,700 42182,700 25348,800 25348,800 0,000 100,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 22520,900 22520,900 13872,900 13872,900 0,000 100,0    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 19661,800 19661,800 11475,900 11475,900 0,000 100,0    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 80871,210 81887,447 48389,526 46549,696 -1839,830 96,2    
41050100 Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП 47845,611 47845,611 31997,349 31997,349 0,000 100,0    
41050200 Субвенція  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу  579,220 579,220 397,766 397,766 0,000 100,0    
41050300 Субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми 30075,205 30075,205 14407,028 12926,957 -1480,071 89,7    
41050700 Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1175,106 1175,106 398,115 359,830 -38,285 90,4    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   25,102 12,552 12,552 0,000 100,0    
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   566,545 290,073 13,600 -276,473 4,7    
41051500 Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 534,520 534,520 337,830 337,830 0,000 100,0    
41052000 Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 654,048 731,918 466,230 466,230 0,000 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 7,500 354,220 82,583 37,582 -45,001 45,5    
  ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  189903,910 190920,147 107637,526 108452,389 814,863 100,8    
10000000 Податкові надходження   92,000 92,000 46,000 23,747 -22,253 51,6    
19010000 Екологічний податок 92,000 92,000 46,000 23,747 -22,253 51,6    
20000000 Неподаткові надходження   3347,200 3347,200 1753,900 1791,844 37,944 102,2    
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
      0,114 0,114      
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту
      86,715 86,715      
25000000 Власні надходження бюджетних установ 3347,200 3347,200 1753,900 1705,015 -48,885 97,2    
30000000 Доходи  від операцій з капіталом 150,000 159,970 109,970 93,009 -16,961 84,6    
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ.  та  ком.  власності 150,000 159,970 109,970 93,009 -16,961 84,6    
50000000 Цільові фонди 10,000 10,000 5,200 12,611 7,411 242,5    
50110000 Цільові фонди, утворені органами ОМС 10,000 10,000 5,200 12,611 7,411 242,5    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,000 15725,018 1016,752 1016,752 0,000 100,0    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду
  307,102            
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц   2286,344 1005,114 1005,114 0,000 100,0    
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів   8054,809     0,000 #ДЕЛ/0!    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету   5076,763 11,638 11,638 0,000 100,0    
  ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 3599,200 3609,170 1915,070 1921,211 6,141 100,3    
  в т.ч.бюджет розвитку 150,000 159,970 109,970 179,724 69,754 163,4    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 3599,200 19334,188 2931,822 2937,963 6,141 100,2    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) 64598,100 64608,070 32888,670 35549,504 2660,834 108,1    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 193503,110 210254,335 110569,348 111390,352 821,004 100,7    
                   
  Начальник фінансового управління     І.В.Яловенко          
Переглядів: 764
Всього переглядів вкладених ресурсів: 764
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>