Довідник | Архів сайту | Регуляторна діяльність | 2017 рік | Проект рішення «Про внесення змін та доповнень до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності"
Проект рішення «Про внесення змін та доповнень до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності"

 ОГОЛОШЕННЯ

На черговому засіданні сесії Люботинської міської ради буде розглянуто проект рішення  «Про внесення змін та доповнень до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Люботин та на територіях, підпорядкованих Люботинській міській раді, затвердженого рішенням XІI сесії VIІ скликання №270 від 30.06.2016р.».Запрошуємо прийняти участь в обговоренні даного проекту. Проект рішення розташований на сайті виконавчого комітету Люботинської міської ради: http://www.lubotin.kharkov.ua.  Свої пропозиції просимо надсилати протягом місяця з дня опублікування на адресу:  м. Люботин, вул. Слобожанська,26 к. 18 (відділ з питань містобудування, архітектури та держархбудконтролю) або електронну адресу Люботинської міської ради: mrl@kharkov.ukrtel.net.  Телефон для довідок : 741-11-68.

 

Начальник відділу з питань містобудування, архітектури та держархбудконтролю

                                                                 С.Г. Кравченко

 

ЗВІТ ПРО БАЗОВЕ ВІДСТЕЖЕННЯ ОЧІКУВАНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Рішення: «Про внесення змін та доповнень до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Люботин та на територіях, підпорядкованих Люботинській міській раді, затвердженого рішенням XІI сесії VIІ скликання №270 від 30.06.2016р.» 

 Вид та назва проекту регуляторного акта: «Про внесення змін та доповнень до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Люботин та на території, підпорядкованій Люботинській міській раді, затвердженого рішенням XІI сесії VIІ скликання №270 від 30.06.2016р.»

проект рішення Люботинської міської ради

Назва виконавця заходів з відстеження результативності: відділ з питань містобудування, архітектури та держархбудконтролю виконавчого комітету Люботинської міської ради.

Цілі прийняття проекту регуляторного акту:Рішення розроблено на виконання ст. ст. 26, 37 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема для викладення в новій редакції Додатку 3 «Розрахунок розміру сплати пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою при розміщенні ТС» Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Люботин та на територіях, підпорядкованих Люботинській міській раді.

Тип відстеження: базове. 

Строк виконання заходів із відстеження:  строк базового відстеження необмежений з можливістю внесення змін.

Методи одержання результатів відстеження: Встановлення єдиного функціонального механізму розрахунку розміру сплати пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою при розміщенні ТС для провадження підприємницької діяльності.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативності проекту регуляторного акта, а також способи її одержання:У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися ефективність розробленого Порядку.

Кількісні та якісні значення показників проекту результативності регуляторного акта:Сфера інтересів влади: встановлення єдиного функціонального механізму розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.Сфера інтересів суб’єктів господарювання: дозволить визначити розмір сплати пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою при розміщенні ТС для провадження підприємницької діяльності.Сфера інтересів громадян: забезпечить визначити розмір сплати пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою при розміщенні ТС для провадження підприємницької діяльності.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: 

Проект Порядку передбачає:

- встановлення на території міста Люботин та підпорядкованих територіях єдиного функціонального механізму визначення розміру сплати пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою при розміщенні ТС для провадження підприємницької діяльності.

- кількість розміщених на території міста Люботин та підпорядкованих територіях тимчасових споруд;

 -  сума надходжень до  бюджету м. Люботина.

 

 Начальник відділу з питань

містобудування, архітектури

та держархбудконтролю                                                          С.Г. Кравченко

 

АНАЛІЗ регуляторного впливу (впливу регуляторного акту) 

Назва регуляторного органу: Люботинська міська рада.

Назва документа: Проект  рішення  ««Про внесення змін та доповнень до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Люботин та на територіях, підпорядкованих Люботинській міській раді, затвердженого рішенням XІI сесії VIІ скликання №270 від 30.06.2016р.»

 Розробник аналізу регуляторного впливу: відділ  з питань містобудування, архітектури та держархбудконтролювиконавчого комітету Люботинської  міської ради.

п/п 

Рубрика аналізу

Характеристика

1.

Проблема, яку передбачається вирішити

 

 

Рішення розроблено на виконання ст. ст. 26, 37 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема для викладення в новій редакції Додатку 3 «Розрахунок розміру сплати пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою при розміщенні ТС» Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Люботин та на територіях, підпорядкованих Люботинській міській раді в зв’язку з недосконалістю чинного механізму розрахунку

2.

Цілі державного регулювання.

 Встановлення на території міста Люботин та підпорядкованих територіях єдиного функціонального механізму розрахунку розміру сплати пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою при розміщенні ТС для провадження підприємницької діяльності.

3.

Альтернативи та їх оцінки.

Альтернативний спосіб вирішення проблеми в межах чинного законодавства України відсутній.

4.

Механізм, який пропонується застосувати.

У відповідності до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Люботин та на територіях, підпорядкованих Люботинській міській раді:

4.4. Замовник має право встановлювати ТС з надання послуг у сфері розваг після сплати коштів пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою відповідно до проведеного відділом місцевого економічного розвитку розрахунку     (Додаток 3).

5.4. Замовник має право встановлювати ПТС під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, після сплати коштів пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою відповідно до проведеного відділом місцевого економічного розвитку розрахунку     (Додаток 3).

6.6. Замовник має право встановлювати ТС з надання послуг для здійснення сезонної торгівлі після сплати коштів пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою відповідно до проведеного відділом місцевого економічного розвитку розрахунку (Додаток 3). Підставою  для нарахування плати є дані щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки, на якій планується розміщення пересувної ТС. Грошову оцінку земельної ділянки надає орган земельних ресурсів.

5.

Обгрунтування можливостей досягнення зазначених цілей.

Впровадження регуляторного акту покладено на відповідні структурні підрозділи виконавчого комітету Люботинської міської ради.

6.

Очікувані результати.

Проект Порядку передбачає:

-    встановлення на території міста Люботин та підпорядкованих територіях єдиного функціонального механізму розрахунку розміру сплати пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою при розміщенні ТС для провадження підприємницької діяльності.

-      надходження відповідних коштів до бюджету м. Люботина.

7.

Термін  дії документа.

Строк дії зазначеного регуляторного акту необмежений з можливістю внесення змін.

8.

Показники результативності.

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

  -  ефективність внесених змін до Порядку;

  - кількість розміщених на території міста Люботин та підпорядкованих територіях тимчасових споруд;

 -  сума надходжень до бюджету м. Люботина.

9.

Заходи по відстеженню результативності.

Відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватися відділом з питань містобудування, архітектури та держархбудкнтролю виконавчого комітету Люботинської міської ради через рік.

Примірна таблиця вигод та витрат.

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів влади

Встановлення на території міста Люботин та підпорядкованих територіях єдиного функціонального механізму розрахунку розміру сплати пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою при розміщенні ТС для провадження підприємницької діяльності.

Витрати робочого часу пов’язаного з підготовкою регуляторного акту, проведення процедури його прийняття.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Дозволить визначити розмір сплати пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою при розміщенні ТС для провадження підприємницької діяльності.

 

Витрати робочого часу на підготовку розрахунку розміру сплати пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою при розміщенні ТС.

Для тимчасової пересувної споруди з надання послуг у сфері розваг, пересувних ТС встановлених під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів та пересувних ТС для здійснення сезонної торгівлі - сплата земельного податку

Сфера інтересів громадян

Забезпечить визначити розмір сплати пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою при розміщенні ТС для провадження підприємницької діяльності.

 

Витрати робочого часу на підготовку розрахунку розміру сплати пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою при розміщенні ТС.

Для тимчасової пересувної споруди з надання послуг у сфері розваг, пересувних ТС встановлених під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів та пересувних ТС для здійснення сезонної торгівлі - сплата земельного податку

            

             Міський голова                                                                             Л.І. Лазуренко

 

             Начальник відділу з питань

             містобудування, архітектури

             та держархбудконтролю                                                               С.Г. Кравченко

 

 

Переглядів: 559
Дата публікації: 21:03 12.01.2017
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Нові та оновлені сторінки
Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської р   16.01.2021
Звіт про проведену роботу Люботинським КЖРЕП ЛМРХО з обслуговування житлових будинків (16.01.2021)   16.01.2021
Розпорядження № 16 "Про скликання IV сесії Люботинської міської ради VIІI скликання" від 15.01.2021    15.01.2021
Соціально-економічне становище м. Люботина за січень–листопад 2020 року   15.01.2021
Проєкти рішень - земля   14.01.2021
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами по пров. Матросова 15.01.2021 року з 09.00-16.00 (орієнтовн   14.01.2021
Оголошується конкурс на посаду директора Люботинської гімназії № 5 Люботинської міської ради Харківс   14.01.2021
Проєкт рішення "Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 р   13.01.2021
Проєкт рішення "Про затвердження Генерального плану міста Люботин в межах Люботинської міської ради    13.01.2021
Проєкти рішень на січень 2021 року   13.01.2021
Посилання
  
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>