Міська влада | Виконавчі органи | Структурні підрозділи | Служба у справах дітей | Адміністративні послуги, які надає служба у справах дітей
Адміністративні послуги, які надає служба у справах дітей
Служба у справах дітей
вул. Ушакова, 1АТелефон741-01-99
Начальник служби  Губська Надія Анатоліївна
 
Дні прийому
 вівторок з 9.00-12.00,
 середа з 10.00-12.00
 п’ятниця з 9.00-12.00
Додаток 1
Затверджено
рішенням виконавчого комітету                                                                                                                                                                                     
Люботинської міської ради
від 15 січня 2020 року № 9
 
Перелік послуг, які надаються громадянам виконкомом Люботинської міської ради
(за виключенням адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг
Люботинської міської ради)
п/п
Найменування послуги
 
Структурний підрозділ,
який видає документ
Перелік необхідних документів
1
2
3
4
 
 
1
Надання висновку про доцільність встановлення опіки, піклування та відповідність її/його інтересам дитини.
 
 
Служба у справах дітей
- заява громадянина;
- довідка про доходи за останні шість місяців або копія декларації
  про доходи, засвідчена в установленому порядку;
- документ, що підтверджує право власності або користування
  житловим приміщенням;
- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
- довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт
  та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію
  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо
  включення кандидатів до єдиного банку даних;
- копія паспорта;
- висновок про стан здоров’я заявника:
- довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом
  із заявниками;
- довідка про наявність чи відсутність судимості;
- письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають
  разом з особою, яка бажає взяти дитину - сироту або дитину,
  позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування,
  утворити прийомну сім’ю або на власній житловій площі —
  дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або  
  написану власноручно в присутності посадової особи, яка
  здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із
  зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи
  та дати.
- свідоцтво про народження дитини;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі
  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через
  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
  реєстраційного номера облікової картки платника  податків та
  повідомили про це відповідний орган державної податкової  
  служби і мають відмітку в паспорті);
- відомості про батьків та родичів дитини;
- довідка про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому
  приміщенні, будинку;
- документи, що підтверджують право власності дитини на 
  нерухомість (у разі наявності);
- опис майна дитини;
- висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток
  дитини;
- відомості або документи про освіту дитини (для дітей шкільного
  віку);
- дублікат обліково-статистичної картки;
- довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної
  допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);
- ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунка  в
  установі банку (у разі наявності);
- рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини,
  позбавленої батьківського піклування.
 

 

2
Влаштування дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування до інтернатних закладів
 
 
Служба у справах дітей
- свідоцтво про народження;                                                      
- документи, які підтверджують статус дитини;                     
- рішення виконавчого комітету щодо надання статусу;                                                                               - акт опису майна, яке належить дитині;                                     
- первинний акт обстеження умов проживання дитини;
- документ, що підтверджує право власності або користування
  житловим приміщенням;                                    
- висновок про стан здоров’я;                                                      
- довідка про склад сім’ї та реєстрацію;                                       
- документи про освіту (особова справа з навчального закладу);                                                                                                - довідка про первинний облік;                                                       
- довідка про братів/сестер та інших близьких родичів;            
- довідка про склад сім’ї, або осіб, зареєстрованих у житловому
  приміщенні;                                                                
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі
  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через
  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
  реєстраційного номера облікової картки платника  податків та
  повідомили про це відповідний орган державної податкової
  служби і мають відмітку в паспорті);
- фото дитини 9х13 см;                                                                
- дублікат ЕОК;                                                                            
- довідка про отримання, або оформлення пенсії, аліментів та інших
  виплат
3
Видача довідки, яка засвідчує, що права користування житловим будинком (квартирою) малолітні або неповнолітні діти не мають
 
 
Служба у справах дітей
- акт від квартального, виданий на ім’я власника;
- копія будинкової книги (усіх сторінок);
- копія паспорта власника будинку (квартири);
- копії паспортів громадян, зареєстрованих в будинку (квартирі), що
  відчужується;
- копія документу, який підтверджує право власності на будинок
  (квартиру);
- копія доручення представника власника будинку (квартири);
- копія паспорта представника власника.
4
Надання статусу дитини – сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування
 
Служба у справах дітей
- оригінали свідоцтв про народження дітей;
- документи, що засвідчують обставини, за яких дитина залишилася
  без батьківського піклування.
5
Надання висновку щодо визначення або зміни прізвища, по батькові дитини.
 
 
Служба у справах дітей
- заява одного з батьків;
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі
  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через
  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
  реєстраційного номера облікової картки платника  податків та
  повідомили про це відповідний орган державної податкової 
  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- згода іншого з батьків на зміну прізвища дитини;
- документи, що підтверджують відсутність участі у вихованні,  
  утриманні дитини іншого з подружжя;
- інші документи, що мають істотне значення.
6
Надання висновку про можливість передачі дитини матері, батькові, які повернулися з місць позбавлення волі
 
 
Служба у справах дітей
- заява (від подружжя приймається спільна заява);       
- довідка про доходи;                                                       
- документ, що підтверджує право власності або користування
  житловим приміщенням;
- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
- копія паспорта;
- висновок про стан здоров’я заявника, складений за формою згідно
  з додатком.
7
Надання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини
 
 
Служба у справах дітей
- заяви кожного з подружжя;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  
  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через
  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
  реєстраційного номера облікової картки платника податків та
  повідомили про це відповідний орган державної податкової
  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
- довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія
  декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена
  органами державної податкової служби;
- копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів
  цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;
- висновок про стан здоров'я кожного заявника;
- засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя  на
  усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з
  подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;
- довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного
  заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем
  проживання заявника;
- копія документа, що підтверджує право власності або
  користування житловим приміщенням;
- свідоцтво про народження дитини;
- відомості про батьків та родичів дитини;
- довідка про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому
  приміщенні, будинку;
- документи, які підтверджують право власності дитини на
  нерухомість (у разі наявності);
- опис майна дитини;
- висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток
  дитини;
- відомості або документи про освіту дитини (для дітей шкільного
  віку);
- дублікат обліково-статистичної картки;
- довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної
  допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);          
- ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунка в
  установі банку (у разі наявності);
- рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини,
  позбавленої батьківського піклування.
 
8
Надання висновку про можливість бути усиновлювачами
 
 
Служба у справах дітей
- заяви кожного з подружжя;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі
  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через
  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
  реєстраційного номера облікової картки платника податків та
  повідомили про це відповідний орган державної податкової
  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
- довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія
  декларації про доходи за попередній календарний рік,засвідчена
  органами державної податкової служби;
- копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів  
  цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;
- висновок про стан здоров'я кожного заявника;
- засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на
  усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з
  подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;
- довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного   
  заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем   
  проживання заявника;
- копія документа, що підтверджує право власності або
  користування житловим приміщенням;
- документи на дитину.
 
9
Реєстрація покинутої дитини
 
Служба у справах дітей
- акт про покинуту дитину;
- повідомлення пологового будинку;
- клопотання служби
 
10
Надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав
 
Служба у справах дітей
- заява громадянина;
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта заявника;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  
  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через
  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
  реєстраційного номера облікової картки платника податків та
  повідомили про це відповідний орган державної податкової
  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документи, що підтверджує відсутність участі одного з батьків у
  вихованні, утриманні, навчанні дитини.
11
Надання дозволу на продаж майна, право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня) дитина
 
Служба у справах дітей
- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі
  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через
  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
  реєстраційного номера облікової картки платника податків та
  повідомили про це відповідний орган державної податкової
  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини
  на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий
  відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або  
  витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між
  батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,
  піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для
  опікунів, піклувальників);
- копія документів на житло, яке буде придбане.
     У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.
12
Надання дозволу на заставу майна, право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня) дитина 
 
Служба у справах дітей
- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі
  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через
  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  
  реєстраційного номера облікової картки платника податків та
  повідомили про це відповідний орган державної податкової
  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини
  на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий
  відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або
  витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між
  батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,
  піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для
  опікунів, піклувальників);
- копія документів на житло, яке буде придбане.
     У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.
13
Надання дозволу на укладання договору дарування житла (майна) право власності (користування на яке має малолітня, (неповнолітня) дитина
 
Служба у справах дітей
- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі
  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через
  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
  реєстраційного номера облікової картки платника податків та
  повідомили про це відповідний орган державної податкової
  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини
  на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий
  відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або
  витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між
  батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,
  піклувальників);
- копія документів на житло, яке буде придбане.
     У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї. 
14
Надання дозволу на прийняття в дар житла (майна) на ім’я малолітньої, (неповнолітньої) дитини
 
Служба у справах дітей
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі
  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через
  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
  реєстраційного номера облікової картки платника податків та
  повідомили про це відповідний орган державної податкової
  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини
  на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий
  відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або
  витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між   
  батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,
  піклувальників);
- копія документів на житло, яке буде придбане.
      У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.
15
Надання дозволу на придбання житла на ім’я малолітньої (неповнолітньої) дитини 
 
Служба у справах дітей
- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі
  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через
  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
  реєстраційного номера облікової картки платника податків та
  повідомили про це відповідний орган державної податкової    
  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини  
  на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий
  відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або
  витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між
  батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,
  піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для
  опікунів, піклувальників);
- копія документів на житло, яке буде придбане.
       У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.
16
Надання дозволу на укладання договору міни (майна), право користування яким має малолітня (неповнолітня) дитина
 
Служба у справах дітей
- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі
  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через
  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
  реєстраційного номера облікової картки платника податків та
  повідомили про це відповідний орган державної податкової   
  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини
  на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий
  відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або
  витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між
  батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,
  піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для
  опікунів, піклувальників);
- копія документів на житло, яке буде придбане.
      У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї
17
Встановлення опіки (піклування) над малолітньою (неповнолітньою) дитиною 
 
Служба у справах дітей
- заява (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома
  подружжями);
- довідка про доходи за останні шість місяців або копія декларації
  про доходи, засвідчена в установленому порядку;
- документ, що підтверджує право власності або користування
  житловим приміщенням;
- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
- довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт
  та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію
  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо
  включення кандидатів до єдиного банку даних;
- копія паспорту;
- висновок про стан здоров’я заявника, складений за формою згідно
  з додатком 5 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008
  № 866;
- довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом
  із заявниками;
- довідка про наявність чи відсутність судимості;
- письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають
  разом з особою, яка бажає взяти дитину - сироту або дитину,
  позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування,  
  утворити прийомну сім’ю або на власній житловій площі –
  дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або
  написану власноручно в присутності посадової особи, яка
  здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із
  зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи
  та дати.
       для дитини:
- свідоцтво про народження;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі
  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через
  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
  реєстраційного номера облікової картки платника податків та
  повідомили про це відповідний орган державної податкової   
  служби і мають відмітку в паспорті);
- відомості про батьків та родичів дитини;
- довідку про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому
  приміщенні, будинку;
- документи, які підтверджують право власності дитини на
  нерухомість (у разі наявності);
- опис майна дитини;
- висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток
  дитини;
- відомості або документи про освіту дитини (для дітей шкільного
  віку);
- довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної
  допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);
- ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунку в
  установі банку (у разі наявності);
- документи, які підтверджують статус дитини-сироти або дитини,
  позбавленої батьківського піклування, зазначені в п.п.23-25
  Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності,
  пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженому постановою  
  Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 (далі –
  Порядок);
- рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини,
  позбавленої батьківського піклування.
18
Надання дозволу на призначення періодичних зустрічей батьків, що проживають окремо, з дітьми 
 
Служба у справах дітей
- заява;
- копія паспорту;
- довідка з місця реєстрації (проживання);
- копія свідоцтва про укладання або розірвання шлюбу (у разі
  наявності);
- копія свідоцтва про народження дитини
19
Надання дозволу на продаж акцій, які належать малолітній  (неповнолітній) дитині
 
Служба у справах дітей
- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі
  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через
  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
  реєстраційного номера облікової картки платника податків та
  повідомили про це відповідний орган державної податкової   
  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія сертифікату акцій;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або
  витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між
  батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,
  піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном
  дитини (для опікунів, піклувальників)
20
Надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти на дитину, в зв’язку з набуттям ним права власності на квартиру
 
Служба у справах дітей
- заяви кожного з батьків;
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі
  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через
  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
  реєстраційного номера облікової картки платника податків та
  повідомили про це відповідний орган державної податкової   
  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини
  на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий
  відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або
  витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між
  батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,
  піклувальників);
- рішення суду про припинення права на аліменти (за наявності)
21
 Надання дозволу на перереєстрацію автомобіля, який належить малолітній (неповнолітній) дитині
 
Служба у справах дітей
- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі
  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через
  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
  реєстраційного номера облікової картки платника податків та
  повідомили про це відповідний орган державної податкової   
  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія документа, що підтверджує право власності на автомобіль
  дитини;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або
  витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між
  батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,
  піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для
  опікунів, піклувальників).
 
22
Надання дозволу на виділення частки майна у спільній сумісній власності малолітньої (неповнолітньої) дитини
 
Служба у справах дітей
- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі
  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через
  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
  реєстраційного номера облікової картки платника податків та
  повідомили про це відповідний орган державної податкової  
  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини
  на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий
  відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або
  витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між
  батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,
  піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для
  опікунів, піклувальників).
23
Надання клопотання про призначення опіки над житлом
 
Служба у справах дітей
- заяви  опікунів, піклувальників;
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі
  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через
  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
  реєстраційного номера облікової картки платника податків та
  повідомили про це відповідний орган державної податкової   
  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини
  на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий
  відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або
  витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між
  батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,
  піклувальників).
24
Надання дозволу на зняття грошових заощаджень від імені малолітньої (неповнолітньої) дитини
 
Служба у справах дітей
- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі
  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через
  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
  реєстраційного номера облікової картки платника податків та
  повідомили про це відповідний орган державної податкової   
  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або
  витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між
  батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,
  піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для
  опікунів, піклувальників);
- документи, які підтверджують необхідність (потребу) зняття
  коштів.
25
Надання дозволу на перереєстрацію дитини
 
Служба у справах дітей
- копії свідоцтв про народження дітей;
- копії паспортів батьків (опікунів/піклувальників) та дітей, яким
  виповнилось 16 років;
- копія свідоцтва про смерть одного з батьків (за наявністю);
- копія свідоцтва матері-одиначки (за наявністю);
- копії рішень про встановлення опіки/піклування (за наявністю);
- копія свідоцтва про одруження (розлучення) батьків; - довідка про
  склад сім’ї та реєстрацію місця проживання дітей за адресою, де
  діти знімаються з реєстрації та за адресою, де діти будуть
  зареєстровані;
- копія свідоцтва про право власності (договір міни, договір
  купівлі-продажу, договір дарування та ін.) на житло де діти
  знімаються з реєстрації та за адресою, де діти будуть
  зареєстровані.
26
Надання дитині повної цивільної дієздатності
Служба у справах дітей
- заява дитини,
- копія паспорта
- копія свідоцтва про народження,
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі
  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через
  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
  реєстраційного номера облікової картки платника податків та
  повідомили про це відповідний орган державної податкової   
  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини заявника,
- довідка з місця реєстрації (проживання),
- письмова згода кожного з батьків (усиновлювачів) або
  піклувальника,
- копія трудової книжки,
- довідка з місця роботи,
- копія рішення про влаштування,
- копія рішення про надання статусу,
- інші документи, які мають істотне значення.
27
Надання висновку батькам, що проживають окремо щодо визначення місця проживання дитини
Служба у справах дітей
- заява того з батьків, що проживає окремо,
- копія паспорта,
- довідка з місця реєстрації (проживання),
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі
  наявності);
- копія свідоцтва про народження дитини,
- довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія
  декларації про доходи за попередній рік, засвідчена органами
  державної податкової служби,
- довідка з місця навчання, виховання дитини,
- довідка про сплату аліментів (у разі наявності),
- копія документів, що підтверджує право власності.
28
Надання дозволу про наявність умов для створення прийомної сім`ї
Служба у справах дітей
- заява кандидатів у прийомні батьки про утворення прийомної
  сім`ї;
- довідка про склад сім`ї,
- копія свідоцтва про шлюб, якщо заявники перебувають у шлюбі,
- довідка про доходи потенційної прийомної сім`ї за останні шість
  місяців або копія декларації про доходи, засвідчена в
  установленому порядку;
- копія документа, що підтверджує право власності або
  користування житловим приміщенням;
- довідка про проходження курсу навчання кандидатів у прийомні
  батьки і рекомендація центру соціальних служб для сім`ї, дітей та
  молоді щодо включення їх у  банк даних про сім`ї потенційних  
  усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків,
  батьків - вихователів,
- копії паспортів кандидатів у прийомні батьки;
- довідка про стан здоров’я кандидатів у прийомні батьки та членів
  сім`ї, які проживають разом з ними (довідка про відсутність
  хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога,
  психіатра),
- довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного
  заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем
  проживання заявника;
- письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають
  разом з кандидатами у прийомні батьки, на утворення прийомної
  сім`ї, засвідчена нотаріально.
- свідоцтво про народження дитини;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі
  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через
  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
  реєстраційного номера облікової картки платника податків та
  повідомили про це відповідний орган державної податкової   
  служби і мають відмітку в паспорті);
- відомості про батьків та родичів дитини;
- довідку про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому
  приміщенні, будинку;
- документи, які підтверджують право власності дитини на  
  нерухомість (у разі наявності);
- опис майна дитини;
- висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток
  дитини;
- відомості або документи про освіту дитини (для дітей шкільного
  віку);
- дублікат обліково-статистичної картки;
- довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної
  допомоги, аліментів тощо (у разі  наявності);
- ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунку в
  установі банку (у разі наявності);
- рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини,
  позбавленої батьківського піклування.
29
Надання висновку про доцільність (недоцільність) повернення дитини у сім`ю або до закладу, де вона перебуває
Служба у справах дітей
- заява батьків або особи, яка їх заміняє,
- копія першої, другої та одинадцятої сторінки паспорта заявника,
- свідоцтво про народження дитини,
- довідка з місця навчання або перебування дитини,
- повідомлення з дитячого закладу, де перебуває дитина,
- довідка з місця проживання, про склад сім`ї та реєстрацію або
  витяг з будинкової книги,
- інформація з закладу, де перебуває дитина, про ставлення
  заявника до дитини, стан здоров’я дитини, інші обставини, що
  мають істотне значення,
- акт обстеження житлово-побутових умов проживання заявника,
- протокол бесіди з дитиною (за потребою).
Копії зазначених документів надаються разом з оригіналами та засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює прийом документів.
 У разі відсутності документів надаються їх нотаріально засвідчені копії.  
 
 
Переглядів: 604
Дата публікації: 16:48 26.02.2017
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Нові та оновлені сторінки
Засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Люботинської ЗОШ І-ІІІ ступен   26.10.2020
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами по вул. Гвардії-генерала Гавенко Л.А та по вул. Шевченко 26   26.10.2020
Звіт про проведену роботу Люботинським КЖРЕП ЛМРХО з 19.10.2020 року по 23.10.2020 року з обслуговув   23.10.2020
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами по вул. Гвардії-генерала Гавенко Л.А та по вул. Шевченко 23   23.10.2020
Проєкт рішення "Про внесення змін до рішення ЛМР від 17 грудня 2019 року №569 «Про міський бюджетміс   22.10.2020
У зв`язку з тим що, 21.10.2020 р. вийшов з ладу насосний агрегат глибинної свердловини на водозабірн   22.10.2020
Фінансовий звіт   21.10.2020
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами по вул. Гвардії-генерала Гавенка Л.А та по вул. Шевченка 22   21.10.2020
Реєстрація ФОП онлайн на порталі Дія   21.10.2020
Проєкт рішення "Про внесення змін та доповнень до Додатку 2, Додатку 5 та Додатку 6 Програми реформу   20.10.2020
Посилання
  
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>